Więcej

  Świąteczne posiedzenie Rady Samorządu

  Czytaj również...

  Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść złożyła świąteczne życzenia Fot. archiwum ASRW

  Na przedświątecznym posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego zagadnieniom finansowym poświęconych było nawet kilkanaście uchwał. Większość z nich dotyczyła rozdysponowania asygnacji administracji Samorządu oraz gmin.

  Radni Samorządu zawsze bardzo starannie rozpatrują wnioski osób fizycznych i prawnych o zwolnienie z podatków bądź odroczenie terminu ich zapłaty. Celem radnych jest niesienie pomocy tym, którzy nie są w stanie zapłacić podatków, lecz zarazem nie dopuścić do nadużyć. Podczas posiedzeń komitetów oraz na posiedzeniu plenarnym długo rozpatrywano kwestię zwolnienia spółki kowalczuckiej z podatku od dzierżawy ziemi państwowej. Na posiedzeniu zaznaczono, iż przedsiębiorcy przeżywają obecnie niełatwe chwile, toteż w ramach możliwości należy im pomagać. Starostę gminy kowalczuckiej pytano, czy spółka bierze udział w życiu kulturalnym, społecznym gminy, ile osób zatrudnia. Radnych poinformowano, iż z 19 pracowników spółki aż 15 – miejscowi mieszkańcy. Było to jedną z przyczyn zmniejszyć spółce podatek o połowę. Radni podjęli również decyzję o odroczeniu zapłaty podatku spadkowego dla osób fizycznych.
  22 głosami „za” radni postanowili rozdysponować 1547,8 tys. Lt środków z tzw. koszyczka ucznia.

  Ksiądz Franciszek Jusiel udzielił błogosławieństwa zebranym Fot. archiwum ASRW

  Absolutną większością głosów radni zatwierdzili listę dróg (ulic) o znaczeniu lokalnym, która opiewa na ponad 13 mln Lt. Lista ta będzie przedłożona Litewskiej Dyrekcji Dróg przy Ministerstwie Komunikacji w celu otrzymania finansowania.

  Pół roku Samorząd prowadził negocjacje ze spółką „Nemėžio komunalininkas“ oraz Państwową Komisją Kontroli  Cen i Energetyki w sprawie zatwierdzenia mniejszych cen na wodę oraz odprowadzanie ścieków dla użytkowników rejonu wileńskiego. Na posiedzeniu frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie zadecydowano o zaproponowaniu na posiedzeniu Rady zatwierdzenia ceny 4,67 Lt/m? za doprowadzanie wody i odprowadzanie ścieków. Jednakże mieszkańcy będą płacili 3,44 Lt/m?, natomiast różnicę cen tym mieszkańcom, którzy są dłużni nie więcej niż za 3 miesiące, wyrówna Samorząd. Przypominamy, iż Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego ceny na wodę oraz ścieki zatwierdzała w 1998 r., czyli ponad 10 lat temu.

  Uchwały dotyczące nadania nowych nazw ulic w gminach niemieńczyńskiej, awiżeńskiej, suderwiańskiej, pogirskiej, rudomińskiej oraz niemieskiej były powzięte jednogłośnie lub absolutną większością głosów.

  Kolejna uchwała Rady będzie powodem do radości mieszkańców m. Niemenczyn. Absolutną większością głosów radni zezwolili na ukształtowanie działki przy ul. Pakrantės (przy starym moście). Na działce tej planowane jest urządzenie przystani kajakowej.

  Występ chóru z Pogir Fot. archiwum ASRW

  Radni pozytywnie zaopiniowali również projekt uchwały w sprawie zezwolenia na ukształtowanie działki na potrzeby rekreacyjne przy ul. Gamyklos w Rudominie. Teren jest pomiędzy domami wielorodzinnymi.

  Mieszkańcy gminy rzeszańskiej również mają powód do radości – niebawem w Wielkiej Rzeszy przy kościele i cmentarzu zostaną urządzone parkingi. Za przedmiotowa uchwałą radni głosowali jednogłośnie.

  Natomiast we wsi Wieluciany gminy szaternickiej zostanie urządzony placyk na odpady wielkogabarytowe. Przewiduje to m.in. plan gospodarki odpadami powiatu wileńskiego. Kolejne dwa placyki będą urządzone w gminie suderwiańskiej (wieś Grykienie) oraz w m. Niemenczyn.

  Ostatnia kwestia dotyczyła przekazania zaoszczędzonej kwoty w wysokości pół miliona Lt z rezerwy dyrektora administracji na wypłatę subsydiów z tytułu energii cieplnej mieszkańcom.

  Już się stało tradycją, że przed Bożym Narodzeniem Samorząd organizuje spotkanie opłatkowe. W roku bieżącym tuż po posiedzeniu Rady świąteczną atmosferę stworzyli nauczyciele Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie, chór z Pogir, zespół teatralny z Rukojń. Wykładowca Wileńskiego Seminarium św. Józefa, ksiądz Franciszek Jusiel udzielił błogosławieństwa zebranym. Mer Maria Rekść życzyła wszystkim ciepła w domach, nie narzekania na niełatwą sytuację w kraju, natomiast własną pracą starać się współtworzyć lepsze jutro. Mer nawoływała do wybaczenia wszelkich krzywd, osobiście przeprosiła za ewentualne krzywdy.

  .

  Świąteczne przedstawienie kukiełkowe w wykonaniu młodzieżowego zespołu teatralnego z Rukojń Fot. archiwum ASRW
  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

  Zwracamy uwagę, że właściciele posesji położonych na terenie wspólnot ogrodniczych muszą skontaktować się z przewodniczącym wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce, skąd będą odbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gdyż przewoźnicy nie mają możliwości dotarcia do każdego gospodarstwa. Mieszkańcy chcący oddać odpady,...

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...