Więcej

  Świąteczne posiedzenie Rady Samorządu

  Czytaj również...

  Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść złożyła świąteczne życzenia Fot. archiwum ASRW

  Na przedświątecznym posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego zagadnieniom finansowym poświęconych było nawet kilkanaście uchwał. Większość z nich dotyczyła rozdysponowania asygnacji administracji Samorządu oraz gmin.

  Radni Samorządu zawsze bardzo starannie rozpatrują wnioski osób fizycznych i prawnych o zwolnienie z podatków bądź odroczenie terminu ich zapłaty. Celem radnych jest niesienie pomocy tym, którzy nie są w stanie zapłacić podatków, lecz zarazem nie dopuścić do nadużyć. Podczas posiedzeń komitetów oraz na posiedzeniu plenarnym długo rozpatrywano kwestię zwolnienia spółki kowalczuckiej z podatku od dzierżawy ziemi państwowej. Na posiedzeniu zaznaczono, iż przedsiębiorcy przeżywają obecnie niełatwe chwile, toteż w ramach możliwości należy im pomagać. Starostę gminy kowalczuckiej pytano, czy spółka bierze udział w życiu kulturalnym, społecznym gminy, ile osób zatrudnia. Radnych poinformowano, iż z 19 pracowników spółki aż 15 – miejscowi mieszkańcy. Było to jedną z przyczyn zmniejszyć spółce podatek o połowę. Radni podjęli również decyzję o odroczeniu zapłaty podatku spadkowego dla osób fizycznych.
  22 głosami „za” radni postanowili rozdysponować 1547,8 tys. Lt środków z tzw. koszyczka ucznia.

  Ksiądz Franciszek Jusiel udzielił błogosławieństwa zebranym Fot. archiwum ASRW

  Absolutną większością głosów radni zatwierdzili listę dróg (ulic) o znaczeniu lokalnym, która opiewa na ponad 13 mln Lt. Lista ta będzie przedłożona Litewskiej Dyrekcji Dróg przy Ministerstwie Komunikacji w celu otrzymania finansowania.

  Pół roku Samorząd prowadził negocjacje ze spółką „Nemėžio komunalininkas“ oraz Państwową Komisją Kontroli  Cen i Energetyki w sprawie zatwierdzenia mniejszych cen na wodę oraz odprowadzanie ścieków dla użytkowników rejonu wileńskiego. Na posiedzeniu frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie zadecydowano o zaproponowaniu na posiedzeniu Rady zatwierdzenia ceny 4,67 Lt/m? za doprowadzanie wody i odprowadzanie ścieków. Jednakże mieszkańcy będą płacili 3,44 Lt/m?, natomiast różnicę cen tym mieszkańcom, którzy są dłużni nie więcej niż za 3 miesiące, wyrówna Samorząd. Przypominamy, iż Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego ceny na wodę oraz ścieki zatwierdzała w 1998 r., czyli ponad 10 lat temu.

  Uchwały dotyczące nadania nowych nazw ulic w gminach niemieńczyńskiej, awiżeńskiej, suderwiańskiej, pogirskiej, rudomińskiej oraz niemieskiej były powzięte jednogłośnie lub absolutną większością głosów.

  Kolejna uchwała Rady będzie powodem do radości mieszkańców m. Niemenczyn. Absolutną większością głosów radni zezwolili na ukształtowanie działki przy ul. Pakrantės (przy starym moście). Na działce tej planowane jest urządzenie przystani kajakowej.

  Występ chóru z Pogir Fot. archiwum ASRW

  Radni pozytywnie zaopiniowali również projekt uchwały w sprawie zezwolenia na ukształtowanie działki na potrzeby rekreacyjne przy ul. Gamyklos w Rudominie. Teren jest pomiędzy domami wielorodzinnymi.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.

  Mieszkańcy gminy rzeszańskiej również mają powód do radości – niebawem w Wielkiej Rzeszy przy kościele i cmentarzu zostaną urządzone parkingi. Za przedmiotowa uchwałą radni głosowali jednogłośnie.

  Natomiast we wsi Wieluciany gminy szaternickiej zostanie urządzony placyk na odpady wielkogabarytowe. Przewiduje to m.in. plan gospodarki odpadami powiatu wileńskiego. Kolejne dwa placyki będą urządzone w gminie suderwiańskiej (wieś Grykienie) oraz w m. Niemenczyn.

  Ostatnia kwestia dotyczyła przekazania zaoszczędzonej kwoty w wysokości pół miliona Lt z rezerwy dyrektora administracji na wypłatę subsydiów z tytułu energii cieplnej mieszkańcom.

  Już się stało tradycją, że przed Bożym Narodzeniem Samorząd organizuje spotkanie opłatkowe. W roku bieżącym tuż po posiedzeniu Rady świąteczną atmosferę stworzyli nauczyciele Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie, chór z Pogir, zespół teatralny z Rukojń. Wykładowca Wileńskiego Seminarium św. Józefa, ksiądz Franciszek Jusiel udzielił błogosławieństwa zebranym. Mer Maria Rekść życzyła wszystkim ciepła w domach, nie narzekania na niełatwą sytuację w kraju, natomiast własną pracą starać się współtworzyć lepsze jutro. Mer nawoływała do wybaczenia wszelkich krzywd, osobiście przeprosiła za ewentualne krzywdy.

  .

  Świąteczne przedstawienie kukiełkowe w wykonaniu młodzieżowego zespołu teatralnego z Rukojń Fot. archiwum ASRW

  Afisze

  Więcej od autora

  Zatwierdzono kandydaturę Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko wicemera rejonu wileńskiego

  Algis Vaitkevičius przez kilka lat pełnił funkcję naczelnego leśnika w rejonie wileńskim. Wniósł wkład w dziedzinie edukacji nieformalnej, mającej na celu edukację i zapoznanie młodzieży i społeczeństwa z litewskimi lasami, ich ekosystemem oraz całą florą i fauną.– Zgromadziłem wieloletnie...

  W zrekonstruowanym dworku w Mazuryszkach powstanie muzeum sztuki wicia palm podwileńskich

  Pomysł na utworzenie Muzeum Palm w Mazuryszkach nie zrodził się przypadkowo – tradycja wicia palm powstała, żyje i wywodzi się z tych okolic. Palmy podwileńskie są zjawiskiem wyjątkowym, a sztuka ich wicia na Wileńszczyźnie została wciągnięta na Listę niematerialnego...

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...