Więcej

  Odnowiono przychodnię w Miednikach

  Czytaj również...

  Budynek przychodni przed odnową... Fot. archiwum ASRW

  ...i po odnowie Fot. archiwum ASRW

  Ponad 80 proc. budynków na Litwie wzniesiono przed 20-toma laty, dlatego są one mało wydajne energetyczne. Importowane zasoby energetyczne są wykorzystywane nieefektywnie, mieszkańcy opłacają wysokie rachunki za ogrzewanie zamiast wydawania pieniędzy na własne potrzeby. Dlatego jednym z podstawowych priorytetów Samorządu Rejonu Wileńskiego jest zwiększanie wydajności energetycznej budynków, ponieważ wszyscy chcemy mniej płacić za ogrzewanie i mieć ciepłe szpitale, przedszkola, szkoły oraz domy opieki.

  23 listopada 2009 r. w Samorządzie Rejonu Wileńskiego zgodnie z realizacją działania „Renowacja budynków użyteczności publicznej na poziomie regionalnym” 3 priorytetu Programu promocji działań „Środowisko oraz harmonijny rozwój” podpisano umowę w sprawie zwiększenia wydajności energetycznej budynku przychodni praktyki ogólnej w Miednikach. Na realizację projektu z funduszy Unii Europejskiej przeznaczono około 220 tys. Lt.

  28 grudnia 2009 r. ukończono prace rekonstrukcyjne przychodni w Miednikach. W celu zaoszczędzania energii cieplnej oraz bardziej efektywnego wykorzystania jej zasobów w budynku zostały wykonane następujące prace: wymieniono okna i drzwi wejściowe, wymieniono oraz ocieplono dach, ocieplono ściany zewnętrzne, odnowiono system grzewczy oraz system instalacji elektrycznej.

  Więcej od autora

  Samorząd oferuje nauczycielom atrakcyjne warunki pracy

  W całym kraju rośnie zapotrzebowanie i brak specjalistów różnych dziedzin. Według wstępnych danych, które zmieniają się każdego dnia, w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego brakuje logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli szkół początkowych, psychologów i innych specjalistów oświaty. Walcząc z niedoborem specjalistów oświaty,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego finansuje zbiórkę i utylizację odpadów azbestowych

  Środki na usuwanie odpadów azbestowych są przyznawane ze środków budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz poprzez aktywne uczestnictwo w projektach Programu Zapobiegania i Gospodarki Odpadami, przy wykorzystaniu pomocy państwa. Tylko we wspomnianym okresie władze rejonu wileńskiego na usuwanie odpadów azbestowych przeznaczyły...

  Życie kulturalne w rejonie wileńskim wre

  „Wielofunkcyjne ośrodki kultury w rejonie wileńskim mieszczą się w Niemenczynie i Rudominie. Każde centrum administruje po 14 filii rozlokowanych w różnych częściach rejonu. Nie tak dawno otworzyliśmy nowe i nowoczesne ośrodki kultury w Sawiczunach i Mariampolu. Finalizujemy już modernizację...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego od 9 lat finansuje studia rezydencyjne przyszłych lekarzy

  Od 2014 r. Samorząd wraz z Centralną Przychodnią Rejonu Wileńskiego sfinansował studia stacjonarne dla sześciu studentów rezydentów: kardiologów, lekarzy rodzinnych i neurologa. Za otrzymane wsparcie finansowe młody lekarz zobowiązuje się przez 5 lat pracować w przychodni lekarskiej rejonu wileńskiego...