Odnowiono przychodnię w Miednikach

Budynek przychodni przed odnową... Fot. archiwum ASRW

...i po odnowie Fot. archiwum ASRW

Ponad 80 proc. budynków na Litwie wzniesiono przed 20-toma laty, dlatego są one mało wydajne energetyczne. Importowane zasoby energetyczne są wykorzystywane nieefektywnie, mieszkańcy opłacają wysokie rachunki za ogrzewanie zamiast wydawania pieniędzy na własne potrzeby. Dlatego jednym z podstawowych priorytetów Samorządu Rejonu Wileńskiego jest zwiększanie wydajności energetycznej budynków, ponieważ wszyscy chcemy mniej płacić za ogrzewanie i mieć ciepłe szpitale, przedszkola, szkoły oraz domy opieki.

23 listopada 2009 r. w Samorządzie Rejonu Wileńskiego zgodnie z realizacją działania „Renowacja budynków użyteczności publicznej na poziomie regionalnym” 3 priorytetu Programu promocji działań „Środowisko oraz harmonijny rozwój” podpisano umowę w sprawie zwiększenia wydajności energetycznej budynku przychodni praktyki ogólnej w Miednikach. Na realizację projektu z funduszy Unii Europejskiej przeznaczono około 220 tys. Lt.

28 grudnia 2009 r. ukończono prace rekonstrukcyjne przychodni w Miednikach. W celu zaoszczędzania energii cieplnej oraz bardziej efektywnego wykorzystania jej zasobów w budynku zostały wykonane następujące prace: wymieniono okna i drzwi wejściowe, wymieniono oraz ocieplono dach, ocieplono ściany zewnętrzne, odnowiono system grzewczy oraz system instalacji elektrycznej.