Zaszły zmiany w trybie wypłaty zasiłków rodzinnych

13 stycznia br. w Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyło się seminarium dla pracowników socjalnych oraz zastępców starostów Samorządu odpowiedzialnych za sprawy socjalne. Seminarium poprowadziły kierownik Wydziału Opieki Socjalnej Samorządu Stefania Stankiewicz, starszy specjalista wydziału Rima Zabłocka oraz starszy specjalista Danutė Plaščinskienė. Przybliżyły one zebranym zmiany w trybie wypłaty zasiłków socjalnych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Zmiany od 1 stycznia 2010 r.:

Jednorazowy zasiłek rodzinny

Dla każdego nowonarodzonego lub zaadoptowanego dziecka wypłacany jest jednorazowy zasiłek rodzinny w wysokości 11 bazowych zasiłków socjalnych (BZS) – 1430 Lt.

Zasiłek rodzinny

W rodzinie wychowującej 1 lub 2 dzieci:

– od urodzenia dziecka do 2 lat co miesiąc wypłacany jest zasiłek rodzinny w wysokości 0,75 BZS – 97,50 Lt, jeśli rodzice dziecka nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego z Sodry lub otrzymują zasiłek w wysokości poniżej 1,5 dochodów wspieranych przez państwo (DWP) – 525 Lt (obliczając za ubiegły rok kalendarzowy lub za ostatnie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (podania));

od 2 do 7 lat co miesiąc wypłacany jest zasiłek w wysokości 0,4 BZS – 52 Lt, jeśli średnie dochody rodziny w ciągu miesiąca są mniejsze niż 1,5 DWP – 525 Lt (obliczając za ubiegły rok kalendarzowy lub za ostatnie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (podania)).

W rodzinie wychowującej 3 lub więcej dzieci:

– od urodzenia dziecka do 2 lat co miesiąc wypłacany jest zasiłek w wysokości 0,75 BZS – 97,50 Lt, jeśli rodzice dziecka nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego z Sodry lub otrzymują zasiłek w wysokości poniżej 1,5 DWP – 525 Lt (obliczając za ubiegły rok kalendarzowy lub za ostatnie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (podania));

od 7 do 18 lat co miesiąc wypłacany jest zasiłek w wysokości 0,4 BZS – 52 Lt, jeśli rodzina wychowuje i (lub) opiekuje się trojgiem lub więcej dzieci.
Zasiłek wypłaca się do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, jeżeli pozostałe dzieci w rodzinie powyżej 18-tu lat lub dzieci, które były pod opieką, pobierają naukę na podstawie programu ogólnokształcącego, programu szkolenia zawodowego na kwalifikację 1-szego stopnia lub studiują na wydziałach dziennych uczelni wyższych, lecz nie dłużej niż do ukończenia przez nie 24-go roku życia.

Dla dzieci będących pod opieką:

– od urodzenia dziecka do 2 lat co miesiąc wypłacany jest zasiłek rodzinny w wysokości 0,75 BZS – 97,50 Lt, jeśli opiekunowie dziecka nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego z Sodry lub otrzymują zasiłek w wysokości poniżej 1,5 DWP – 525 Lt (obliczając za ubiegły rok kalendarzowy lub za ostatnie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (podania));

od 2 do 7 lat dla dziecka będącego pod opieką co miesiąc wypłacany jest zasiłek w wysokości 0,4 BZS – 52 Lt, jeśli średnie dochody rodziny w ciągu miesiąca są mniejsze niż 1,5 DWP – 525 Lt (obliczając za ubiegły rok kalendarzowy lub za ostatnie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (podania)).

Uwaga: zasiłek rodzinny wypłacany jest wyłącznie dla dzieci będących pod opieką w rodzinach.

Informację o dochodach rodziny na zasadzie zaufania podaje we wniosku wnioskodawca. Podaną przez wnioskodawców informację o dochodach sprawdza co kwartał inspekcja podatkowa. Osoby ubiegające się o zasiłek rodzinny powinny podać informację o dochodach rodziny za ubiegły rok kalendarzowy lub za ostatnie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (podania).

W rejonie wileńskim przychodzi na świat coraz więcej dzieci. W ubiegłym roku po raz pierwszy w ciągu ostatnich lat liczba urodzin (1285) przewyższyła liczbę zgonów (1206) (w 2008 r. urodziło się – 1126 dzieci, zmarło – 1349 osób).