Więcej

  Zaszły zmiany w trybie wypłaty zasiłków rodzinnych

  Czytaj również...

  13 stycznia br. w Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyło się seminarium dla pracowników socjalnych oraz zastępców starostów Samorządu odpowiedzialnych za sprawy socjalne. Seminarium poprowadziły kierownik Wydziału Opieki Socjalnej Samorządu Stefania Stankiewicz, starszy specjalista wydziału Rima Zabłocka oraz starszy specjalista Danutė Plaščinskienė. Przybliżyły one zebranym zmiany w trybie wypłaty zasiłków socjalnych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

  Zmiany od 1 stycznia 2010 r.:

  Jednorazowy zasiłek rodzinny

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Dla każdego nowonarodzonego lub zaadoptowanego dziecka wypłacany jest jednorazowy zasiłek rodzinny w wysokości 11 bazowych zasiłków socjalnych (BZS) – 1430 Lt.

  Zasiłek rodzinny

  W rodzinie wychowującej 1 lub 2 dzieci:

  – od urodzenia dziecka do 2 lat co miesiąc wypłacany jest zasiłek rodzinny w wysokości 0,75 BZS – 97,50 Lt, jeśli rodzice dziecka nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego z Sodry lub otrzymują zasiłek w wysokości poniżej 1,5 dochodów wspieranych przez państwo (DWP) – 525 Lt (obliczając za ubiegły rok kalendarzowy lub za ostatnie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (podania));

  od 2 do 7 lat co miesiąc wypłacany jest zasiłek w wysokości 0,4 BZS – 52 Lt, jeśli średnie dochody rodziny w ciągu miesiąca są mniejsze niż 1,5 DWP – 525 Lt (obliczając za ubiegły rok kalendarzowy lub za ostatnie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (podania)).

  W rodzinie wychowującej 3 lub więcej dzieci:

  – od urodzenia dziecka do 2 lat co miesiąc wypłacany jest zasiłek w wysokości 0,75 BZS – 97,50 Lt, jeśli rodzice dziecka nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego z Sodry lub otrzymują zasiłek w wysokości poniżej 1,5 DWP – 525 Lt (obliczając za ubiegły rok kalendarzowy lub za ostatnie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (podania));

  od 7 do 18 lat co miesiąc wypłacany jest zasiłek w wysokości 0,4 BZS – 52 Lt, jeśli rodzina wychowuje i (lub) opiekuje się trojgiem lub więcej dzieci.
  Zasiłek wypłaca się do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, jeżeli pozostałe dzieci w rodzinie powyżej 18-tu lat lub dzieci, które były pod opieką, pobierają naukę na podstawie programu ogólnokształcącego, programu szkolenia zawodowego na kwalifikację 1-szego stopnia lub studiują na wydziałach dziennych uczelni wyższych, lecz nie dłużej niż do ukończenia przez nie 24-go roku życia.

  Dla dzieci będących pod opieką:

  – od urodzenia dziecka do 2 lat co miesiąc wypłacany jest zasiłek rodzinny w wysokości 0,75 BZS – 97,50 Lt, jeśli opiekunowie dziecka nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego z Sodry lub otrzymują zasiłek w wysokości poniżej 1,5 DWP – 525 Lt (obliczając za ubiegły rok kalendarzowy lub za ostatnie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (podania));

  od 2 do 7 lat dla dziecka będącego pod opieką co miesiąc wypłacany jest zasiłek w wysokości 0,4 BZS – 52 Lt, jeśli średnie dochody rodziny w ciągu miesiąca są mniejsze niż 1,5 DWP – 525 Lt (obliczając za ubiegły rok kalendarzowy lub za ostatnie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (podania)).

  Uwaga: zasiłek rodzinny wypłacany jest wyłącznie dla dzieci będących pod opieką w rodzinach.

  Informację o dochodach rodziny na zasadzie zaufania podaje we wniosku wnioskodawca. Podaną przez wnioskodawców informację o dochodach sprawdza co kwartał inspekcja podatkowa. Osoby ubiegające się o zasiłek rodzinny powinny podać informację o dochodach rodziny za ubiegły rok kalendarzowy lub za ostatnie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (podania).

  W rejonie wileńskim przychodzi na świat coraz więcej dzieci. W ubiegłym roku po raz pierwszy w ciągu ostatnich lat liczba urodzin (1285) przewyższyła liczbę zgonów (1206) (w 2008 r. urodziło się – 1126 dzieci, zmarło – 1349 osób).

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...

  Program Interreg Litwa-Polska: po udanej realizacji 3 projektów, Samorząd w planach ma 5 kolejnych projektów

  7 marca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowych naborów do programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Suwałkach (Polska). W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele Administracji Samorządu, gmin Kowalczuki, Zujuny i Niemenczyn.W ramach tego zaproszenia Samorząd Rejonu Wileńskiego...

  Indeks Samorządów Litwy 2022. Samorząd Rejonu Wileńskiego zajął wysokie 5.–6. miejsce

  Litewski Instytut Wolnego Rynku opublikował w tym tygodniu Indeks Samorządów Litwy 2022, dokonując oceny sytuacji finansowej i otoczenia inwestycyjnego samorządów. W indeksie zawarta jest ocena działalności samorządów dużych (6) i małych (54). Według najnowszej informacji instytutu rejon wilenski zajął...

  Obradowali radni rejonu wileńskiego

  Radni zaaprobowali inicjatywę utworzenia herbu dla gminy Sużany. Proces utworzenia herbu został zainicjowany przez gminę Sużany. Gmina posiada wyjątkowe walory przyrodnicze – jeziora, rzeki i lasy. W herbie Sużan proponuje się wykorzystanie elementów związanych z naturą: zwierząt i roślin,...