Więcej

  Zaszły zmiany w trybie wypłaty zasiłków rodzinnych

  Czytaj również...

  13 stycznia br. w Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyło się seminarium dla pracowników socjalnych oraz zastępców starostów Samorządu odpowiedzialnych za sprawy socjalne. Seminarium poprowadziły kierownik Wydziału Opieki Socjalnej Samorządu Stefania Stankiewicz, starszy specjalista wydziału Rima Zabłocka oraz starszy specjalista Danutė Plaščinskienė. Przybliżyły one zebranym zmiany w trybie wypłaty zasiłków socjalnych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

  Zmiany od 1 stycznia 2010 r.:

  Jednorazowy zasiłek rodzinny

  Dla każdego nowonarodzonego lub zaadoptowanego dziecka wypłacany jest jednorazowy zasiłek rodzinny w wysokości 11 bazowych zasiłków socjalnych (BZS) – 1430 Lt.

  Zasiłek rodzinny

  W rodzinie wychowującej 1 lub 2 dzieci:

  – od urodzenia dziecka do 2 lat co miesiąc wypłacany jest zasiłek rodzinny w wysokości 0,75 BZS – 97,50 Lt, jeśli rodzice dziecka nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego z Sodry lub otrzymują zasiłek w wysokości poniżej 1,5 dochodów wspieranych przez państwo (DWP) – 525 Lt (obliczając za ubiegły rok kalendarzowy lub za ostatnie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (podania));

  od 2 do 7 lat co miesiąc wypłacany jest zasiłek w wysokości 0,4 BZS – 52 Lt, jeśli średnie dochody rodziny w ciągu miesiąca są mniejsze niż 1,5 DWP – 525 Lt (obliczając za ubiegły rok kalendarzowy lub za ostatnie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (podania)).

  W rodzinie wychowującej 3 lub więcej dzieci:

  – od urodzenia dziecka do 2 lat co miesiąc wypłacany jest zasiłek w wysokości 0,75 BZS – 97,50 Lt, jeśli rodzice dziecka nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego z Sodry lub otrzymują zasiłek w wysokości poniżej 1,5 DWP – 525 Lt (obliczając za ubiegły rok kalendarzowy lub za ostatnie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (podania));

  od 7 do 18 lat co miesiąc wypłacany jest zasiłek w wysokości 0,4 BZS – 52 Lt, jeśli rodzina wychowuje i (lub) opiekuje się trojgiem lub więcej dzieci.
  Zasiłek wypłaca się do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, jeżeli pozostałe dzieci w rodzinie powyżej 18-tu lat lub dzieci, które były pod opieką, pobierają naukę na podstawie programu ogólnokształcącego, programu szkolenia zawodowego na kwalifikację 1-szego stopnia lub studiują na wydziałach dziennych uczelni wyższych, lecz nie dłużej niż do ukończenia przez nie 24-go roku życia.

  Dla dzieci będących pod opieką:

  – od urodzenia dziecka do 2 lat co miesiąc wypłacany jest zasiłek rodzinny w wysokości 0,75 BZS – 97,50 Lt, jeśli opiekunowie dziecka nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego z Sodry lub otrzymują zasiłek w wysokości poniżej 1,5 DWP – 525 Lt (obliczając za ubiegły rok kalendarzowy lub za ostatnie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (podania));

  od 2 do 7 lat dla dziecka będącego pod opieką co miesiąc wypłacany jest zasiłek w wysokości 0,4 BZS – 52 Lt, jeśli średnie dochody rodziny w ciągu miesiąca są mniejsze niż 1,5 DWP – 525 Lt (obliczając za ubiegły rok kalendarzowy lub za ostatnie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (podania)).

  Uwaga: zasiłek rodzinny wypłacany jest wyłącznie dla dzieci będących pod opieką w rodzinach.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Informację o dochodach rodziny na zasadzie zaufania podaje we wniosku wnioskodawca. Podaną przez wnioskodawców informację o dochodach sprawdza co kwartał inspekcja podatkowa. Osoby ubiegające się o zasiłek rodzinny powinny podać informację o dochodach rodziny za ubiegły rok kalendarzowy lub za ostatnie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (podania).

  W rejonie wileńskim przychodzi na świat coraz więcej dzieci. W ubiegłym roku po raz pierwszy w ciągu ostatnich lat liczba urodzin (1285) przewyższyła liczbę zgonów (1206) (w 2008 r. urodziło się – 1126 dzieci, zmarło – 1349 osób).

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

  Zwracamy uwagę, że właściciele posesji położonych na terenie wspólnot ogrodniczych muszą skontaktować się z przewodniczącym wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce, skąd będą odbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gdyż przewoźnicy nie mają możliwości dotarcia do każdego gospodarstwa. Mieszkańcy chcący oddać odpady,...

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...