Jubileusz 15-lecia zespołu „Cicha Nowinka” z Ciechanowiszek

9 stycznia b.r. zespół ,,Cicha Nowinka” spotkał się na kolejnej, tym razem świątecznej próbie, aby w towarzyskim gronie omówić i ocenić ubiegłoroczne osiągnięcia zespołu, imprezy kulturalne z jego udziałem oraz działalność etnograficzną Izby Palm i Użytku Codziennego w Ciechanowiszkach.

Na świątecznym zdjęciu pierwszy rząd od lewej: Irena Jodko, Lucja Naus, Władysława Zienowicz, Janina Zamara, Wiesława Bujnowska. Drugi rząd od lewej: kierownik zespołu Janina Norkunienė, Irena Tylingo, Alfreda Romańczyk, Franciszka Rinkiewicz, Halina Maksimowicz i Teresa Michalkiewicz Fot. archiwum ASRW

Rok 2009 był rokiem Tysiąclecia Państwa Litewskiego i rokiem Wilna – Europejskiej Stolicy Kultury. Izba Palm oraz działający przy niej zespół ,,Cicha Nowinka” niejednokrotnie brały udział w jubileuszowych imprezach. Ponieważ zespół powstał na początku 1995 roku, toteż imprezy, odbywające się w roku ubiegłym, były również poświęcone zbliżającemu się 15-letniemu jubileuszowi zespołu.

Skromny stół, na którym w trzech pojemnikach wypełnionych zbożem migotało piętnaście świec. Siedzące za stołem członkinie zespołu, żartując i ze wzruszeniem oczekując na początek świątecznego spotkania, przeglądały stare zdjęcia.

Nadzwyczajna okazja sprzyjała emocjonalnemu uniesieniu, jak również wspomnieniom mroźnego dnia 9 stycznia 1995 roku, kiedy to odbyła się pierwsza próba zespołu. 2000 rok również był ważnym rokiem w historii zespołu, bowiem 9 stycznia 2000 r. otworzono Izbę Palm i Użytku Codziennego w Ciechanowiszkach.

Podwójna okazja zebrała przy wspólnym stole dwanaście palmiarek, aktywnie pracujących przez cały 2009 rok.

Na początku były serdeczne powitania i ciepłe słowa podziękowania zespołowi. Jakość wykonanej pracy świadczy o słusznym podziale obowiązków w zespole oraz o jego dojrzałości, o tym, że jest jednolitym organizmem, który na osiągnięcia, oczekiwania, jak i na zewnętrzne czy wewnętrzne urazy reaguje całą swą istotą.

Ubiegłoroczna praca zespołu została uhonorowana następującymi podziękowaniami:

– Ministerstwo Rolnictwa – za reprezentację tradycyjnych rzemiosł na kiermaszu Kaziuka (6-8 marca 2009 r.);
– Departament Protokołu Państwowego i Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych – za prezentację rzemiosł Wileńszczyzny, wicia palm i zachowania tradycji przygotowywania dań lokalnych (24 marca 2009 r.);
– Ministerstwo Kultury – za udział w imprezach Święta Pieśni Tysiąclecia Państwa (1-6 lipca 2009 r.);
– Centrum Etniczne w Wilnie – za udział w programie artystycznym podczas Jarmarku Kaziukowego;
– Litewskie Muzeum Bytu Ludowego – za przedstawienie procesu wicia palm (13 kwietnia 2009 r.);
– Pamiątkowy Ośrodek Pielgrzymów Domek św. Faustyny – za wystawę palm (kwiecień-maj 2009 r.);
– Uniwersytet Wrocławski, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wileńszczyzna mała ojczyzna – świat młodego pokolenia” – za udostępnienie swoich zbiorów oraz przygotowanie towarzyszącej konferencji wystawy eksponatów prezentujących dziedzictwo kulturowe wileńskiego palmiarstwa (18-19 czerwca 2009 r.). Konferencja była poświęcona 1000-leciu Litwy.
– Wydział Kultury Sportu i Turystyki Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego – za wystawę palm, poświęconą 1000-leciu Litwy ,,Upleciemy Litwie wieniec” (27 czerwca 2009 r.);
– Dom Nauczyciela w Wilnie – za udział w festiwalu ,,Pieśni Tysiąclecia Litwy” w ramach programu Wilno – Europejska Stolica Kultury ( 27 czerwca 2009 r.);
– Regionalny Park Wilii – za wystawę palm, program artystyczny oraz prezentację spuścizny kulinarnej podczas imprezy poświęconej 1000-leciu Litwy ,,Pieśń palmie wileńskiej” (28 czerwca 2009 r.);
– Centrum Litewskiej Kultury Ludowej – za udział w programie artystycznym ,,Žiemynėlė Žiedkėlė” w ramach Święta Pieśni (4 lipca 2009 r. – dla pięciu zielarek zespołu);
– Pierwszy Światowy Zjazd Wilniuków ,,Łączy nas Wilno” – za udział w kiermaszu rzemiosła ludowego (11-13 sierpnia 2009 r.);
– Wydział Kultury i Sztuki Samorządu m. Wilna – za udział w Pierwszym Jarmarku Kultur oraz za promocję Wilna jako miasta wielokulturowego;
– Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Administracji Samorządu Rejonu Poniewieskiego – za wystawę palm i prezentację zielarstwa na wystawie ,,Kapelmūšis 2009”.

W ubiegłym roku odbyło się 57 różnorodnych imprez, izbę zwiedziło ponad 1000 osób. Większość zwiedzających uczyła się wicia palm.

Palmiarki i zielarki zostały uhonorowane podziękowaniami imiennymi za wspaniałą działalność, więc były dumne, iż zostały docenione. W oczach błyskały iskierki szczerej radości. Świątecznemu nastrojowi towarzyszyła bogata, mistrzowsko wykonana i twórczo wyeksponowana, najnowsza ekspozycja palm.

Zespół spotkał jubileusz z dumą, ponieważ w zespole są prawdziwe mistrzynie palmiarstwa: Teresa Michalkiewicz i Wiesława Mażeikienė, należące do Związku Twórców Ludowych, które w ubiegłym roku uwiły rekordową palmę.
Składane nawzajem życzenia, wspomnienia, pierwsze wrażenia, które przeżyła każda z członkiń zespołu przychodząc na pierwszą próbę, radośnie przeplatały się podczas rozmowy. Dawne zwątpienia w swe umiejętności i zdolności zamieniły się w konkretne czyny.

Zespół ,,Cicha Nowinka” śpiewa wyłącznie pieśni Wileńszczyzny, więc zasługi działalności zespołu należą również do osób, przekazujących z pokolenia na pokolenie pieśni swoich praojców – nosicieli tradycji folkloru podwileńskiego.
Podczas spotkania dźwięczały pieśni z repertuaru zespołu autorstwa mieszkańców Ciechanowiszek: Janiny Jasińskiej, Adama Niwierowicza, Melanii Malinowskiej oraz mieszkanki Łojć Stefanii Kociłowicz. Od lat nieżyjący już autorzy jakby stali obok i nucili swe melodie.

Następnie nadszedł czas oglądania nagranych na Wileńszczyźnie filmów: ,,Trzecie Święto Rodziny”, ,,Zapusty”, ,,Tradycje Wielkanocne Wileńszyzny” i innych. Członkinie zespołu miały możliwość porównania swego dzisiejszego wizerunku ze zdjęciami w zespołowych albumach oraz artykułami o zespole z dawnych lat. Z radością stwierdziłyśmy, że każda z nas nie odczuła ciężaru piętnastoletniej pracy, i że na dzień dzisiejszy jesteśmy pozytywnie i twórczo nastawione do wszystkiego, co nas spotka i co nam ma się wydarzyć.

Na zamówienie Regionalnego Parku Wilia został napisany i oddany do druku tekst w języku litewskim do niedużej książki ,,Palma Wileńska dzisiaj”. Mamy nadzieję, iż ujrzy ona światło dzienne już w tym roku. Rok 2010 będzie również niezwykle bogaty w wydarzenia kulturalne, mamy zamiar skupić się i kroczyć dalej obraną przez nas drogą.
Jubileuszowy koncert zespołu ma się odbyć latem, a więc do miłych spotkań.

Janina Norkunienė
kierownik zespołu ,”Cicha Nowinka” oraz
Izby Palm i Użytku Codziennego w Ciechanowiszkach