Uroczyste uhonorowanie laureatów XII plebiscytu czytelników „Kuriera Wileńskiego” — „Polak Roku 2009”

Wideo: Marian Paluszkiewicz

24 stycznia 2010 r., Dom Kultury Polskiej w Wilnie.