Ludowość w literaturze i sztuce

„Święta przed tym ludzie czcili,
A przedsię wszystko zrobili;
A ziemia hojnie rodziła,
Bo pobożność Bogu miła.

Dziś bez przestanku pracujem
I dniom świętym nie folgujem:
Więc też tylko zarabiamy,
Ale przedsię nic nie mamy.”

Fot. archiwum ASRW

28 stycznia w Podbrzeskiej Szkole Średniej im. św. Stanisława Kostki odbyło się przedstawienie projektu ,,Ludowość w literaturze i sztuce”, przygotowanego przez panie A. Bartoszko i B. Kubiak oraz uczniów 11 klas.

Mimo trzaskającego mrozu już od rana do szkoły zbierali się uczestnicy projektu oraz widzowie: nauczyciele poloniści i plastycy ze strefy niemenczyńskiej wraz z uczniami klas 10 z pobliskich szkół, którzy nie tylko mogli lepiej zapoznać się z naszą szkołą, ale też zobaczyć swoich przyjaciół na scenie.

Po krótkim przywitaniu dyrektor Jolanty Drukienė na scenie królowała sztuka. Projekt był podzielony na 3 części:

1. „Oj, doloż moja, dolo…”
2. „Czucie i wiara silniej mówi do mnie…”
3. „Hulaj, duszo, hulaj…”

W pierwszej części projektu młodzież zaprezentowała utwory, przedstawiające trudne życie ludu wiejskiego, ich pracę, jakże często ponad siły oraz nędzne warunki życia.

Fot. archiwum ASRW

Ludowość – to także fantastyka, bogata wyobraźnia, zaczarowane ptactwo, świtezianki. W drugiej części widzowie mogli oglądać czarny teatr, który przedstawił balladę „Świtezianka”.

Trzecia, najweselsza część projektu, była oparta na utworze W. St. Reymonta ,,Chłopi”. Wszyscy zebrani byli gośćmi na weselu Jagny i Boryny, dowiedzieli się też o chrzcinach na ludowo. Punktem kulminacyjnym była scenka ,,Kaziuki Wileńskie”, po której wszyscy zostali uczęstowani piernikami.

Cieszymy się, że siarczysty mróz nie wpłynął na nastrój naszych gości, dziękujemy wszystkim za przybycie.

Anna Jankowska
wicedyrektor Podbrzeskiej Szkoły Średniej im. św. St. Kostki