Więcej

  Ludowość w literaturze i sztuce

  Czytaj również...

  „Święta przed tym ludzie czcili,
  A przedsię wszystko zrobili;
  A ziemia hojnie rodziła,
  Bo pobożność Bogu miła.

  Dziś bez przestanku pracujem
  I dniom świętym nie folgujem:
  Więc też tylko zarabiamy,
  Ale przedsię nic nie mamy.”

  Fot. archiwum ASRW

  28 stycznia w Podbrzeskiej Szkole Średniej im. św. Stanisława Kostki odbyło się przedstawienie projektu ,,Ludowość w literaturze i sztuce”, przygotowanego przez panie A. Bartoszko i B. Kubiak oraz uczniów 11 klas.

  Mimo trzaskającego mrozu już od rana do szkoły zbierali się uczestnicy projektu oraz widzowie: nauczyciele poloniści i plastycy ze strefy niemenczyńskiej wraz z uczniami klas 10 z pobliskich szkół, którzy nie tylko mogli lepiej zapoznać się z naszą szkołą, ale też zobaczyć swoich przyjaciół na scenie.

  Po krótkim przywitaniu dyrektor Jolanty Drukienė na scenie królowała sztuka. Projekt był podzielony na 3 części:

  1. „Oj, doloż moja, dolo…”
  2. „Czucie i wiara silniej mówi do mnie…”
  3. „Hulaj, duszo, hulaj…”

  W pierwszej części projektu młodzież zaprezentowała utwory, przedstawiające trudne życie ludu wiejskiego, ich pracę, jakże często ponad siły oraz nędzne warunki życia.

  Fot. archiwum ASRW

  Ludowość – to także fantastyka, bogata wyobraźnia, zaczarowane ptactwo, świtezianki. W drugiej części widzowie mogli oglądać czarny teatr, który przedstawił balladę „Świtezianka”.

  Trzecia, najweselsza część projektu, była oparta na utworze W. St. Reymonta ,,Chłopi”. Wszyscy zebrani byli gośćmi na weselu Jagny i Boryny, dowiedzieli się też o chrzcinach na ludowo. Punktem kulminacyjnym była scenka ,,Kaziuki Wileńskie”, po której wszyscy zostali uczęstowani piernikami.

  Cieszymy się, że siarczysty mróz nie wpłynął na nastrój naszych gości, dziękujemy wszystkim za przybycie.

  Anna Jankowska
  wicedyrektor Podbrzeskiej Szkoły Średniej im. św. St. Kostki

  Więcej od autora

  Samorząd oferuje nauczycielom atrakcyjne warunki pracy

  W całym kraju rośnie zapotrzebowanie i brak specjalistów różnych dziedzin. Według wstępnych danych, które zmieniają się każdego dnia, w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego brakuje logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli szkół początkowych, psychologów i innych specjalistów oświaty. Walcząc z niedoborem specjalistów oświaty,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego finansuje zbiórkę i utylizację odpadów azbestowych

  Środki na usuwanie odpadów azbestowych są przyznawane ze środków budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz poprzez aktywne uczestnictwo w projektach Programu Zapobiegania i Gospodarki Odpadami, przy wykorzystaniu pomocy państwa. Tylko we wspomnianym okresie władze rejonu wileńskiego na usuwanie odpadów azbestowych przeznaczyły...

  Życie kulturalne w rejonie wileńskim wre

  „Wielofunkcyjne ośrodki kultury w rejonie wileńskim mieszczą się w Niemenczynie i Rudominie. Każde centrum administruje po 14 filii rozlokowanych w różnych częściach rejonu. Nie tak dawno otworzyliśmy nowe i nowoczesne ośrodki kultury w Sawiczunach i Mariampolu. Finalizujemy już modernizację...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego od 9 lat finansuje studia rezydencyjne przyszłych lekarzy

  Od 2014 r. Samorząd wraz z Centralną Przychodnią Rejonu Wileńskiego sfinansował studia stacjonarne dla sześciu studentów rezydentów: kardiologów, lekarzy rodzinnych i neurologa. Za otrzymane wsparcie finansowe młody lekarz zobowiązuje się przez 5 lat pracować w przychodni lekarskiej rejonu wileńskiego...