Więcej

  Otwarto nowy korpus Szkoły Średniej im. Wielkiego Księcia Litewskiego Olgierda w Mejszagole

  Czytaj również...

  Minister nauki i oświaty Gintaras Steponavičius wraz z dyrektorem szkoły Kristiną Bajevienė przecinają symboliczną wstęgę fot. archiwum ASRW

  29 stycznia br. w Mejszagole odbyła się uroczystość otwarcia nowego korpusu klas początkowych Szkoły Średniej im. Wielkiego Księcia Litewskiej Olgierda w Mejszagole. Wraz ze szkolną społecznością w uroczystej chwili otwarcia uczestniczyli posłowie na Sejm, minister nauki i oświaty RL Gintaras Steponavičius, doradca premiera RL Jonas Survila, kanclerz Ministerstwa Nauki i Oświaty RL Dainius Numgaudis, kierownik Wydziału Budowy i Inwestycji Ministerstwa Nauki i Oświaty Laima Kvaraciejienė, kierownik biura Sejmowego Komitetu Oświaty, Nauki i Kultury Kęstutis Kaminskas, naczelnik powiatu wileńskiego Jonas Vasiliauskas, zastępca mera Samorządu Rejonu Wileńskiego Gabriel Jan Mincewicz, zastępca kierownika Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Zofia Ryżowa, starosta gminy Mejszagoła Stefan Orszewski, kierownicy placówek oświatowych, przedstawiciele innych organizacji społecznych.
  Historia Szkoły Średniej im. Wielkiego Księcia Litewskiego Olgierda w Mejszagole rozpoczyna się w roku 1992. Do tego czasu znajdującą się w Mejszagole szkołę średnią z kilkoma językami nauczania podzielono na dwie części. W gmachu szkolnym pozostała szkoła z polskim i rosyjskim językiem nauczania (Szkoła Średnia Nr 1 w Mejszagole), natomiast klasy litewskie przeniosły się do XIX-wiecznego budynku dworu rodziny Houwaltów. Początkowo szkoła nosiła nazwę Szkoły Średniej Nr 2 w Mejszagole, natomiast 10 maja 1996 r. szkole nadano im. Wielkiego Księcia Litewskiego Olgierda.

  W roku 1992 dyrektorem szkoły mianowano Valdasa Kuzelisa, od 2006 r. na stanowisku dyrektora – Kristina Bajevienė.

  W l. 1992-1993 do Szkoły Średniej Nr 2 w Mejszagole uczęszczało 151 uczniów. W 1997 r. klasy początkowe ulokowano w wolnych pomieszczeniach znajdującego się nieopodal przedszkola. W l. 1998-1999 liczba uczniów przekroczyła 200, natomiast w l. 2004-2005 w szkole uczyło się już 281 uczniów. W ciągu 17 lat szkoła doczekała się 17 promocji maturzystów.

  Życzenia złożył zastępca mera rejonu wileńskiego Gabriel Jan Mincewicz Fot. archiwum ASRW
  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  W 1997 r. ze środków Funduszu Wsparcia i Dobroczynności A. Adamkienė w piwnicy gmachu szkoły otworzono stołówkę. W 2005 r. ze środków Samorządu Rejonu Wileńskiego wymieniono okna podstawowego gmachu szkoły, natomiast rok później – okna budynku szkoły początkowej.

  We wrześniu 2006 r. Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego zwróciła się do Wydziału Regulacji Rolnej Rejonu Wileńskiego Administracji Naczelnika Powiatu Wileńskiego w sprawie ukształtowania nowej działki pod budowę szkoły. W maju 2007 r. po zatwierdzeniu działki przez Administrację Naczelnika Powiatu Wileńskiego został opracowany projekt techniczny szkoły, który był uzgodniony ze wszystkimi instytucjami, które określiły warunki projektowania. We wrześniu 2007 r. został ogłoszony konkurs na wyłonienie wykonawcy i ze zwycięzcą konkursu podpisano umowę.

  W Departamencie Dziedzictwa Kulturowego przy Ministerstwie Kultury odbyło się wiele narad, bowiem okazało się, że wydzielona dla szkoły działka znajduje się na terytorium posiadłości byłego dworu w Mejszagole oraz trafia do strefy ochronnej mejszagolskiej góry zamkowej wraz z osadą. Departament wyraził zgodę na rozpoczęcie pierwszego etapu prac budowlanych – urządzenie sieci inżynieryjnych oraz budowę korpusu klas początkowych przy ul. Vilniaus. W l. 2008-2009 na wykonanie tych prac Samorząd przeznaczył 190 tys. Lt.

  Nowy korpus klas początkowych Fot. archiwum ASRW

  Na przełomie lat 2007-2008 rozpoczęto prace budowlane nowego budynku Szkoły Średniej im. Wielkiego Księcia Litewskiego Olgierda. Projekt realizowany jest ze środków państwowego programu inwestycyjnego. Prace budowlane posuwają się wraz z przeznaczonymi na to środkami pieniężnymi. Budynek będzie składał się z czterech połączonych korpusów: jeden jest już ukończony, wzniesiono zadaszone szkielety pozostałych trzech korpusów. Do nowo wybudowanej szkoły będzie mogło uczęszczać 280 uczniów. Projekt nowej Szkoły Średniej im. Wielkiego Księcia Litewskiego Olgierda opiewa na 14,5 mln Lt.

  Po ciepłych powitaniach gości, pięknych życzeniach, występie artystycznym uczniów szkoły przecięto symboliczną wstęgę. Pleban mejszagolskiej parafii ksiądz dziekan Józef Aszkiełowicz wyświęcił, a goście obejrzeli nowe pomieszczenia.

  Niezmiernie cieszy fakt, iż w tych trudnych czasach budowane są nowe szkoły, jednak nie możemy zapominać, iż nieopodal budowanej nowej szkoły w Mejszagole jest jeszcze jedna, która potrzebuje kapitalnego remontu.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Coraz więcej młodych rodzin korzysta z pomocy finansowej i osiedla się w rejonie wileńskim

  Od 1 września 2018 r. weszła w życie ustawa Republiki Litewskiej o wsparciu finansowym dla młodych rodzin przy zakupie pierwszego mieszkania. Rejon wileński cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony młodych rodzin korzystających ze wspomnianego wsparcia. W pierwszym roku udzielania...

  Wsparcie z Funduszu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rejonu Wileńskiego – możliwość dla przedsiębiorców na zwiększenie potencjału ich firm i realizację perspektywicznych idei biznesowych

  W 2022 r. Samorząd wsparł 45 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia wyniosła 45 tys. euro. W okresie lat 2019-2022 wsparcie z Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości otrzymało 126 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia w...

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...

  Program Interreg Litwa-Polska: po udanej realizacji 3 projektów, Samorząd w planach ma 5 kolejnych projektów

  7 marca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowych naborów do programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Suwałkach (Polska). W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele Administracji Samorządu, gmin Kowalczuki, Zujuny i Niemenczyn.W ramach tego zaproszenia Samorząd Rejonu Wileńskiego...