Międzynarodowe projekty inwestycyjne – coraz bliżej realizacji

Na roboczo: Władysław Kondratowicz, kierownik Wydziału Inwestycji Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego wraz z Dariuszem Wojciechem Saweliewem, kierownikiem Referatu ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej Urzędu Gminy Suwałki Fot. archiwum ASRW

5 lutego br. w siedzibie Samorządu Rejonu Wileńskiego miało miejsce spotkanie robocze specjalistów Samorządu z przedstawicielami Urzędu Gminy w Suwałkach (Polska) oraz przedstawicielami Oszmiańskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego (Białoruś).

Podczas spotkania omówiono szereg kwestii, m.in. możliwości realizacji wspólnych projektów ekologicznych, takich jak sieć wodociągów w Mościszkach i oczyszczalnia ścieków w Sużanach w rejonie wileńskim oraz oczyszczalnia ścieków w rejonie oszmiańskim na Białorusi.

Mówiono również o możliwościach utworzenia centrów informacji turystycznej w rejonach wileńskim i oszmiańskim, a także organizowania wspólnych imprez kulturalnych w trzech współpracujących regionach w ramach programu współpracy transgranicznej pomiędzy Litwą i Polską na l. 2007-2013 „Aktywni sąsiedzi” oraz działań z zakresu partnerstwa i sąsiedztwa europejskiego w ramach programu współpracy transgranicznej Łotwa-Litwa-Białoruś na l. 2007-2013.

Środki na realizację projektów mają być pozyskane z europejskich funduszy strukturalnych.

Spotkanie robocze przedstawicieli zaprzyjaźnionych regionów jest kontynuacją współpracy partnerskiej zapoczątkowanej podpisaniem porozumienia o współpracy między Gminą Suwałki a Gminą Zujuny (Samorząd Rejonu Wileńskiego) w 2006 r. oraz porozumienia o współpracy w dziedzinie ekonomiczno-handlowej, techniczno-naukowej i humanitarnej pomiędzy Samorządem Rejonu Wileńskiego i Oszmiańskim Rejonowym Komitetem Wykonawczym w roku 2007.