Więcej

  Międzynarodowe projekty inwestycyjne – coraz bliżej realizacji

  Czytaj również...

  Na roboczo: Władysław Kondratowicz, kierownik Wydziału Inwestycji Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego wraz z Dariuszem Wojciechem Saweliewem, kierownikiem Referatu ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej Urzędu Gminy Suwałki Fot. archiwum ASRW

  5 lutego br. w siedzibie Samorządu Rejonu Wileńskiego miało miejsce spotkanie robocze specjalistów Samorządu z przedstawicielami Urzędu Gminy w Suwałkach (Polska) oraz przedstawicielami Oszmiańskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego (Białoruś).

  Podczas spotkania omówiono szereg kwestii, m.in. możliwości realizacji wspólnych projektów ekologicznych, takich jak sieć wodociągów w Mościszkach i oczyszczalnia ścieków w Sużanach w rejonie wileńskim oraz oczyszczalnia ścieków w rejonie oszmiańskim na Białorusi.

  Mówiono również o możliwościach utworzenia centrów informacji turystycznej w rejonach wileńskim i oszmiańskim, a także organizowania wspólnych imprez kulturalnych w trzech współpracujących regionach w ramach programu współpracy transgranicznej pomiędzy Litwą i Polską na l. 2007-2013 „Aktywni sąsiedzi” oraz działań z zakresu partnerstwa i sąsiedztwa europejskiego w ramach programu współpracy transgranicznej Łotwa-Litwa-Białoruś na l. 2007-2013.

  Środki na realizację projektów mają być pozyskane z europejskich funduszy strukturalnych.

  Spotkanie robocze przedstawicieli zaprzyjaźnionych regionów jest kontynuacją współpracy partnerskiej zapoczątkowanej podpisaniem porozumienia o współpracy między Gminą Suwałki a Gminą Zujuny (Samorząd Rejonu Wileńskiego) w 2006 r. oraz porozumienia o współpracy w dziedzinie ekonomiczno-handlowej, techniczno-naukowej i humanitarnej pomiędzy Samorządem Rejonu Wileńskiego i Oszmiańskim Rejonowym Komitetem Wykonawczym w roku 2007.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...