Więcej

  Międzynarodowe projekty inwestycyjne – coraz bliżej realizacji

  Czytaj również...

  Na roboczo: Władysław Kondratowicz, kierownik Wydziału Inwestycji Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego wraz z Dariuszem Wojciechem Saweliewem, kierownikiem Referatu ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej Urzędu Gminy Suwałki Fot. archiwum ASRW

  5 lutego br. w siedzibie Samorządu Rejonu Wileńskiego miało miejsce spotkanie robocze specjalistów Samorządu z przedstawicielami Urzędu Gminy w Suwałkach (Polska) oraz przedstawicielami Oszmiańskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego (Białoruś).

  Podczas spotkania omówiono szereg kwestii, m.in. możliwości realizacji wspólnych projektów ekologicznych, takich jak sieć wodociągów w Mościszkach i oczyszczalnia ścieków w Sużanach w rejonie wileńskim oraz oczyszczalnia ścieków w rejonie oszmiańskim na Białorusi.

  Mówiono również o możliwościach utworzenia centrów informacji turystycznej w rejonach wileńskim i oszmiańskim, a także organizowania wspólnych imprez kulturalnych w trzech współpracujących regionach w ramach programu współpracy transgranicznej pomiędzy Litwą i Polską na l. 2007-2013 „Aktywni sąsiedzi” oraz działań z zakresu partnerstwa i sąsiedztwa europejskiego w ramach programu współpracy transgranicznej Łotwa-Litwa-Białoruś na l. 2007-2013.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Środki na realizację projektów mają być pozyskane z europejskich funduszy strukturalnych.

  Spotkanie robocze przedstawicieli zaprzyjaźnionych regionów jest kontynuacją współpracy partnerskiej zapoczątkowanej podpisaniem porozumienia o współpracy między Gminą Suwałki a Gminą Zujuny (Samorząd Rejonu Wileńskiego) w 2006 r. oraz porozumienia o współpracy w dziedzinie ekonomiczno-handlowej, techniczno-naukowej i humanitarnej pomiędzy Samorządem Rejonu Wileńskiego i Oszmiańskim Rejonowym Komitetem Wykonawczym w roku 2007.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Coraz więcej młodych rodzin korzysta z pomocy finansowej i osiedla się w rejonie wileńskim

  Od 1 września 2018 r. weszła w życie ustawa Republiki Litewskiej o wsparciu finansowym dla młodych rodzin przy zakupie pierwszego mieszkania. Rejon wileński cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony młodych rodzin korzystających ze wspomnianego wsparcia. W pierwszym roku udzielania...

  Wsparcie z Funduszu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rejonu Wileńskiego – możliwość dla przedsiębiorców na zwiększenie potencjału ich firm i realizację perspektywicznych idei biznesowych

  W 2022 r. Samorząd wsparł 45 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia wyniosła 45 tys. euro. W okresie lat 2019-2022 wsparcie z Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości otrzymało 126 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia w...

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...

  Program Interreg Litwa-Polska: po udanej realizacji 3 projektów, Samorząd w planach ma 5 kolejnych projektów

  7 marca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowych naborów do programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Suwałkach (Polska). W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele Administracji Samorządu, gmin Kowalczuki, Zujuny i Niemenczyn.W ramach tego zaproszenia Samorząd Rejonu Wileńskiego...