Więcej

  Premier o nazwach dwujęzycznych

  Czytaj również...

  Premier Andrius Kubilius mówi, że Litwa zastanawia się nad możliwością zezwolenia na dwujęzyczne nazwy miejscowości i ulic.

  Szef rządu odnotował to w liście do Thomasa Hammarberga, komisarza Praw Człowieka Rady Europy.

  „Obecnie rozważamy możliwości i konieczność zmiany aktów prawnych odnośnie prawa mniejszości narodowych do używania języka mniejszości w dwujęzycznych napisach topograficznych, jak tradycyjne nazwy miejscowości i ulic” — powiedziane jest w liście premiera, opublikowanym w portalu internetowym komisarza.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Kubilius sugeruje, że takie rozważania dyktują ustalenia Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych i odpowiednie zalecenia Komitetu Doradczego.

  Szef rządu, w odpowiedzi na zapytanie komisarza, zwrócił również uwagę na przygotowany projekt ustawy, zezwalający na oryginalną łacińską pisownię imion i nazwisk. Mimo to niektórzy wątpią, czy takie ustalenia będą zgodne z Konstytucją. W związku z powyższym bierze się pod uwagę niezwłoczne odwołanie się do Sądu Konstytucyjnego.

  O zezwolenie na oryginalną pisownię nazw i nazwisk od dłuższego czasu ubiega się liczna wspólnota polska na Litwie. Według danych Departamentu Statystyki, na Litwie mieszka około 200 tysięcy osób uważających się za Polaków.

  Hammarberg „pozytywnym krokiem” nazwał ubiegłoroczne orzeczenie Sądu Konstytucyjnego w sprawie pisowni nazwisk i wyraził nadzieję, że zostanie podjęta „odpowiednia decyzja” odnośnie używania języków mniejszości w dwujęzycznych napisach topograficznych.

  BNS

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — o byciu pięknym na wiosnę

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka pisze o pięknych...

  Architekt „zaszczycony monarszym zadowoleniem”

  Dr Jerzy Remer pisał: „Gorliwi zwolennicy Targowicy, w tym biskup Ignacy Massalski, opuszczają stolicę litewską, lecz już 14 czerwca 1793 r. wkroczą do Wilna wojska carskie. Od tej chwili rozpoczyna się tragiczny, 125 lat trwający, okres Wilna w okowach...

  Pemiera filmu o Lili Kiejzik w kinie Pasaka w Wilnie

  Lila Kiejzik to znana reżyserka teatralna i kierowniczka artystyczna Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie, animatorka kultury, organizatorka międzynarodowych festiwali teatralnych, pedagog, wychowawczyni kilku pokoleń aktorów. „Z Lilą wyruszamy w podróż do jej rodzinnego domu w Dojlidach, w którym wychowała się...

  In Memoriam Czesław Sokołowski

  Nasz wspaniały CZESŁAW SOKOŁOWSKI już nie pomoże nam w bajkach zagrać Wilka czy Twardowskiego, nie zaśpiewa swojej pięknej wersji Miłoszowkiej „Piosenki o porcelanie” i nigdy nam już nie zaśpiewa ze sceny Teatru na Pohulance „Wilno, czy Ty...