Rozmowa prezesa Rady Społecznej przy „Kurierze Wileńskim” Tomasza Samsela z wydawcą „Kuriera Wileńskiego” Zygmuntem Klonowskim

Część 1/2

Girl in a jacket

Część 2/2

Wideo: Marian Paluszkiewicz