Więcej

  V Zjazd Wileńskiego Hufca Maryi — gotowi do nowych wyzwań!

  Czytaj również...

  W niedzielę, 7 lutego, młodzież harcerska Wileńskiego Hufca Maryi im. Pani Ostrobramskiej zgromadziła się na V jubileuszowym zjeździe WHM (1995-2010). Obecny zjazd miał na celowniku kilka istotnych kwestii z życia hufca — podsumowanie kilkuletniej działalności, wybór nowych władz oraz rozstrzygnięcie problemów i pytań powstających w drużynach. Nie mniej ważną została również kwestia stworzenia nowego koła ZPL pod nazwą — „WHM”.

  Za patrona V zjazdu WHM harcerze obrali papieża Jana Pawła II, który częstokroć w swych encyklikach i przemówieniach zwracał się do młodzieży: „Wy jesteście przyszłością świata!

  Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją”. Wymownym jest również fakt, że miejscem zjazdu zostały gościnne progi Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II. Młodzież harcerska trwa na modlitwie w sprawie rychłej beatyfikacji Papieża Polaka, z myślą o tym również, by udać się na uroczystości wyniesienia na ołtarze sługi Bożego do Stolicy Apostolskiej.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Rozpoczęciem i bardzo potrzebnym nastawieniem uczestnikom zjazdu posłużyła poranna Msza święta celebrowana przez księdza hm Dariusza Stańczyka. We wspólnej modlitwie połączyły się prośby młodzieży harcerskiej, ich rodziców, przyjaciół harcerstwa oraz osób życzliwych działaniom i pracy WHM. Jednym z ważniejszych wydarzeń dnia zostało również przybycie posła do Parlamentu Europejskiego, przewodniczącego Akcji Wyborczej Polaków na Litwie pana Waldemara Tomaszewskiego. Waldemar Tomaszewski, pomimo tak zwartego rozkładu i ogromu obowiązków — znalazł czas na spotkanie z młodzieżą WHM, rodzicami i gośćmi zjazdu. Wielką wagę decyzjom i postanowieniom owego zjazdu nadało również przemówienie przewodniczącego i posła W. Tomaszewskiego. Pan poseł zaznaczył trudności i wyzwania, które dzisiaj stoją na drodze nie tylko młodzieży, ale i całej wspólnoty Polaków na Litwie. Akcentował również potrzebę jedności polskich środowisk, potrzebę wspólnej wizji i celów. Wizyta przewodniczącego AWPL była również świadectwem, że działalność 15 lat WHM przez władze reprezentujące mniejszość Polską na Litwie jest pojmowana jako ważna i nieodłączna część wspólnej pracy o przyszłość Polaków Wileńszczyzny. Komendant ks. hm Dariusz Stańczyk oraz instruktorzy phm Albert Narwojsz i phm Dorota Lewko na znak wdzięczności złożyli podziękowania i wręczyli kwiaty panu Waldemarowi Tomaszewskiemu. Pan przewodniczący natomiast złożył gratulacje i prezent w postaci książki harcerzom WHM.

  Po tak uroczystym rozpoczęciu zjazdu, drużyny harcerskie części męskiej i części żeńskiej Wileńskiego Hufca Maryi rozpoczęły narady tematyczne. Bogaty plan zjazdu zdradzał, że na jubileuszowym zjeździe zostaną rozstrzygnięte ważne i decydujące kwestie w działalności WHM. Na początku, wszystkich zebranych harcerzy i harcerek powitał kapelan, komendant WHM ks. hm Dariusz Stańczyk. Słowa komendanta nawoływały harcerzy do świadomości czynionej pracy, do chęci przygód, potrzeby pracy nad sobą. Ksiądz Dariusz akcentował zgromadzonej młodzieży wagę tożsamości narodowej, odważnego wyznawania wiary katolickiej i walki o jej zachowanie wśród rówieśników. Po wystąpieniu komendanta słowo zabrała starszyzna WHM, która podziękowała księdzu Dariuszowi za wieloletnie poświęcenie i pracę z młodzieżą. Swe raporty z działalności harcerskiej za minione 3 lata od ostatniego zjazdu, wygłosili phm Dorota Lewko (ekshufcowa WHM), phm Albert Narwojsz (ekshufcowy WHM), obecni hufcowi — pwd Justyna Czikiliowa, pwd Stanisław Łotysz oraz funkcyjni i instruktorzy. Wygłoszone raporty i sprawozdania posłużyły wstępem do narad i dyskusji tematycznych.

  Na jubileuszowym zjeździe podjęto i omówiono również wiele aktualnych kwestii: zostały przedstawione wizje i cele WHM, podjęto temat motywacji drużynowych i szeregowych harcerzy, pytania powstające przy rozpracowywaniu planu zbiórki, biwaku, obozu i innych imprez harcerskich. Wiele czasu poświęcono na omówienie i głosowanie na temat punktów nowego regulaminu dotyczącego składek harcerskich drużyn WHM i finansowej sytuacji Hufca. Omówiono również plany szkoleń drużynowych, problemy podziału i przekazywania informacji, naboru drużyn i inne. Jednak jednym z ważniejszych etapów niedzielnego zjazdu został wybór władz Wileńskiego Hufca Maryi. W pierwszym głosowaniu zebrani uczestnicy w tajnym głosowaniu — jednogłośnie, po raz kolejny, na komendanta WHM zatwierdzili ks. hm Dariusza Stańczyka. Większością głosów zostali wybrani również hufcowi — hufcowy pwd Stanisław Łotysz i hufcowa pwd Barbara Rapieczko. Na funkcję kwatermistrza WHM została zatwierdzona pwd Jula Bartoszewicz. Komisję stopni harcerskich poprowadzi phm Dorota Lewko. Na zjeździe została również przywrócona funkcja wicekomendanta WHM, którym został phm Albert Narwojsz.

  Nie mniej ważną kwestią, która została poruszona na zjeździe, stała się propozycja stworzenia zwartego koła Związku Polaków na Litwie, które tworzyłaby młodzież harcerska oraz instruktorzy WHM: „Nadszedł dobry czas, by wysiłek służby na rzecz wiary i polskości, budzenia młodego pokolenia dla fundamentalnych spraw i wartości Polaków Wileńszczyzny połączyć z działalnością kół ZPL-u rejonu wileńskiego”. Tak samo, jak pozostałe decyzje — niniejsza również, została rozstrzygnięta przez głosowanie uczestników zjazdu. Po wnikliwej debacie — idea stworzenia koła ZPL „WHM” została zatwierdzona jednogłośnie, a uczestnicy zjazdu złożyli swe podpisy na liście założycielskiej koła.

  Uogólniając decyzje i plany, które zostały podjęte na V zjeździe WHM, warto zaznaczyć, że otworzyły wiele nowych kierunków działania harcerskiej młodzieży. Zjazd stał się nie tylko podsumowaniem zrealizowanych zadań, ale bardziej programem i swoistą wytyczną nowym zadaniom i wymaganiom. Cieszy również fakt, że pomimo trudności, jakie obecnie licznie przeżywają rodziny młodzieży harcerskiej, które powstają w społeczności polskiej na Wileńszczyźnie — Wileński Hufiec Maryi ma stałe podłoże w determinacji młodzieży harcerskiej do działania i realizacji wychowawczych ideałów.

  Katarzyna Narwojsz
  pwd pr.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Oświadczenie Roberta Duchniewicza: „Nie będzie polowań na wiedźmy”

  Podczas kampanii wyborczej padło pod moim adresem wiele niepochlebnych i nawet kłamliwych słów. Jednak kampania wyborcza się skończyła, stawiam na tym, co było, gruby krzyżyk. I proponuję wszystkim siłom politycznym zasiąść do okrągłego stołu i poszukać najlepszych rozwiązań dla...

  Wystąpienie premiera RP Mateusza Morawieckiego na Uniwersytecie w Heidelbergu

  Reparacje po II wojnie światowej Polska do dziś zmaga się z okrutną spuścizną II wojny światowej. Straciliśmy wtedy naszą niepodległość, wolność, ponad 5 milionów obywateli. Polskie miasta legły w gruzach a ponad tysiąc wsi zostało bestialsko spacyfikowanych. Kiedy zachodnie Niemcy...

  Instrukcja przekazania 1,2 proc. od podatku dochodowego dla „Kuriera Wileńskiego”

  Apelujemy do Czytelników o przekazanie na redakcję „Kuriera Wileńskiego” tych 1,2 proc. Płatnika podatku to nic nie kosztuje, a dla nas jest wydatną pomocą. Dlaczego warto przekazać „Kurierowi Wileńskiemu” 1,2 proc. od podatku? Żeby na Litwie mogła istnieć i...

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — o astronomicznej wiośnie

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka cieszy się wraz...