Więcej

  Samorząd troszczy się o bezpieczeństwo i zdrowie swych mieszkańców

  Czytaj również...

  Samorząd dba o bezpieczeństwo i zdrowie swych mieszkańców, toteż latem 2009 r. do Agencji Zarządzania Projektami Środowiskowymi Ministerstwa Środowiska RL złożył wniosek na otrzymanie wsparcia z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na l. 2007-2013 dla projektu „Uporządkowanie zanieczyszczonego terytorium byłego magazynu pestycydów we wsi Mariampol, któremu przyznano najwyższy stopień zagrożenia”.

  Po kilku miesiącach ministerstwo podjęło decyzję o przyznaniu dofinansowania.

  Pod koniec roku 2009 zawarto umowę o finansowaniu projektu. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

  Projekt opiewa na prawie 637 tys. Lt, środki funduszu UE wyniosą ponad pół miliona Lt.

  Projekt realizowany jest w ramach strategicznego planu rozwoju rejonu wileńskiego na l. 2008-2015 oraz działania „Uporządkowanie terenów zanieczyszczonych w przeszłości” priorytetu „Rozwój urbanistyczny i lokalny, zachowanie przyrody i dziedzictwa kulturowego oraz dostosowanie do rozwoju turystyki”.

  Celem projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych na terenach zanieczyszczonych materiałami niebezpiecznymi dla środowiska.

  Projekt zaczęto realizować w dn. 15 lipca ubiegłego roku, zakończenie projektu planowane jest na jesień br. W trakcie realizacji projektu będzie oczyszczone 0,21 ha powierzchni, zmniejszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...

  Mer samorządu Duchniewicz spotkał się z kierownikami SA „VIA Lietuva”: omówiono kwestie związane z porządkowaniem dróg

  Podczas spotkania mówiono o realizacji podpisanych umów o współpracy oraz o przebiegu prac. Na chwilę obecną podpisano 14 umów na porządkowanie infrastruktury w różnych miejscach rejonu: nawierzchni dróg, porządkowania chodników i przejść dla pieszych, odprowadzania ścieków, urządzenia przystanków autobusowych.  „Przedstawiciele...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zwiększa wsparcie dla rodzin, które doczekały się noworodka

  Wyprawka dziecka rejonu wileńskiego i jej wartość zostaną zwiększone z 50 do 150 euro. Planuje się wyposażenie rodzin z noworodkiem w niezbędne narzędzia do pielęgnacji dziecka, które przydadzą się zwłaszcza w pierwszym roku jego życia. Według mera Samorządu Rejonu Wileńskiego...

  Trwa rejestracja młodzieży do programu zajętości w okresie letnim 

  Celem programu jest stworzenie korzystnych warunków dla zwiększenia zajętości młodzieży w okresie wakacji (w lipcu-sierpniu). Celem realizacji programu jest promowanie współpracy młodzieży z pracodawcami w rejonie wileńskim, poprawa jakości poradnictwa zawodowego młodzieży i zajętości w okresie wakacji.  Kto może wziąć...