Więcej

  Samorząd troszczy się o bezpieczeństwo i zdrowie swych mieszkańców

  Czytaj również...

  Samorząd dba o bezpieczeństwo i zdrowie swych mieszkańców, toteż latem 2009 r. do Agencji Zarządzania Projektami Środowiskowymi Ministerstwa Środowiska RL złożył wniosek na otrzymanie wsparcia z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na l. 2007-2013 dla projektu „Uporządkowanie zanieczyszczonego terytorium byłego magazynu pestycydów we wsi Mariampol, któremu przyznano najwyższy stopień zagrożenia”.

  Po kilku miesiącach ministerstwo podjęło decyzję o przyznaniu dofinansowania.

  Pod koniec roku 2009 zawarto umowę o finansowaniu projektu. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

  Projekt opiewa na prawie 637 tys. Lt, środki funduszu UE wyniosą ponad pół miliona Lt.

  Projekt realizowany jest w ramach strategicznego planu rozwoju rejonu wileńskiego na l. 2008-2015 oraz działania „Uporządkowanie terenów zanieczyszczonych w przeszłości” priorytetu „Rozwój urbanistyczny i lokalny, zachowanie przyrody i dziedzictwa kulturowego oraz dostosowanie do rozwoju turystyki”.

  Celem projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych na terenach zanieczyszczonych materiałami niebezpiecznymi dla środowiska.

  Projekt zaczęto realizować w dn. 15 lipca ubiegłego roku, zakończenie projektu planowane jest na jesień br. W trakcie realizacji projektu będzie oczyszczone 0,21 ha powierzchni, zmniejszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Rukojniach powstała nowa przestrzeń rekreacyjna

  To jeszcze jeden projekt mający na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich rejonu, stworzenie atrakcyjnego i komfortowego środowiska wypoczynku i rekreacji. Po realizacji projektu ten obszar wiejski stał się nie tylko bardziej malowniczy, ale i bardziej żywy. Ważne,...

  Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje otwarcie w nowym miejscu

  Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja. Przed 1 września mer Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina

  Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szkołami wyższymi Litwy. Zamierzamy współpracować także z innymi uczelniami, bo każda ma swoją mocną dziedzinę: kształcenie nauczycieli, administracja publiczna, prawo i inne. Uniwersytet Vilnius Tech jest silny w dziedzinie nauk ścisłych, architektury i industrii...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy...