Więcej

  Samorząd troszczy się o bezpieczeństwo i zdrowie swych mieszkańców

  Czytaj również...

  Samorząd dba o bezpieczeństwo i zdrowie swych mieszkańców, toteż latem 2009 r. do Agencji Zarządzania Projektami Środowiskowymi Ministerstwa Środowiska RL złożył wniosek na otrzymanie wsparcia z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na l. 2007-2013 dla projektu „Uporządkowanie zanieczyszczonego terytorium byłego magazynu pestycydów we wsi Mariampol, któremu przyznano najwyższy stopień zagrożenia”.

  Po kilku miesiącach ministerstwo podjęło decyzję o przyznaniu dofinansowania.

  Pod koniec roku 2009 zawarto umowę o finansowaniu projektu. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

  Projekt opiewa na prawie 637 tys. Lt, środki funduszu UE wyniosą ponad pół miliona Lt.

  Projekt realizowany jest w ramach strategicznego planu rozwoju rejonu wileńskiego na l. 2008-2015 oraz działania „Uporządkowanie terenów zanieczyszczonych w przeszłości” priorytetu „Rozwój urbanistyczny i lokalny, zachowanie przyrody i dziedzictwa kulturowego oraz dostosowanie do rozwoju turystyki”.

  Celem projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych na terenach zanieczyszczonych materiałami niebezpiecznymi dla środowiska.

  Projekt zaczęto realizować w dn. 15 lipca ubiegłego roku, zakończenie projektu planowane jest na jesień br. W trakcie realizacji projektu będzie oczyszczone 0,21 ha powierzchni, zmniejszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych.

  Afisze

  Więcej od autora

  Bezpieczeństwo mieszkańców w ramach planowanej reorganizacji policji

  Na początku spotkania komisarz generalny Policji Litewskiej Renatas Požėla wraz z zastępcą Arūnasem Paulauskasem przedstawili planowaną reorganizację systemu policji. Planowane jest, że w 2024 r. organy policji zostaną scalone w jeden podmiot prawny, a zamiast obecnych dziesięciu komisariatów okręgowych...

  Prace nad wzniesieniem dobudówki w polskim gimnazjum w Bezdanach

  W dwupiętrowej dobudówce, oprócz sali sportowej, znają się: szatnia, prysznic, toalety, pokój nauczycielski oraz scena. Dobudówkę zaprojektowano od strony boiska sportowego z osobnym wejściem i dojazdem, wybudowanie sali wpłynie na większą aktywność środowiska polskiego, zapewnienie miejsca na zajęcia nie...

  IV Targi Edukacyjne Szkół Polskich na Litwie „100 barw”

  Polska szkoła zawsze była, jest i będzie najlepszym miejscem dla dziecka. W szkole polskiej jest bezpiecznie i dobrze. Dzieci czują się komfortowo – powiedział Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, otwierając targi. Wśród uczestników targów...

  Uroczystość z okazji 200-lecia kościoła w Suderwie

  Uroczystą mszę św. w językach polskim i litewskim celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. Kęstutis Masevičius proboszcz suderwskiej parafii, dziekan dekanatu kalwaryjskiego ks. Jerzy Witkowski, ks. Ronald Kuźnicki z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie...