Z powodu nieprawidłowo wskazanych dochodów rodziny pozostały bez zasiłków

Zmiana Ustawy o zasiłkach rodzinnych wprowadziła obowiązek wypłaty zasiłków rodzinnych dla dzieci powyżej 3 roku życia, po tym jak zostaną oszacowane dochody rodziny (rodziny na zasadzie zaufania miały potwierdzić, iż miesięczne dochody na jednego członka rodziny nie przekraczają rozmiaru 3 dochodów wspieranych przez państwo (DWP), czyli 1050 Lt). Po sprawdzeniu przez Inspekcję Podatkową faktycznych dochodów takich rodzin z rejonu wileńskiego okazało się, iż w ciągu III kw. 2009 r. aż 85 rodzin nieprawidłowo wskazało otrzymywane dochody i bezprawnie otrzymało zasiłki rodzinne. Obecnie trwa bolesny proces – wyjaśnianie szczegółów z odbiorcami zasiłków rodzinnych w sprawie zwrotu nadpłaconych zasiłków. Uległa zmianie sytuacja materialna tych rodzin, większość z nich straciła pracę i nie posiada środków do zwrotu.

Przypominamy, iż od 1 stycznia br. o zasiłki rodzinne mogą się ubiegać rodziny, których miesięczne dochody na jednego członka rodziny nie przekraczają 1,5 DWP (525 Lt).

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o poprawne wskazywanie dochodów rodziny.

Bardziej szczegółową informację można uzyskać w Wydziale Opieki Społecznej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego pod nr tel.: (8 5) 263 6001, 275 2638.