6
W trosce o równe traktowanie rolników

Z inicjatywy europosła Waldemara Tomaszewskiego eurodeputowani z Litwy, Łotwy i Polski złożyli pisemne oświadczenie wzywające Parlament Europejski do zrewidowania polityki rolnej i zrównania dopłat bezpośrednich. Jak poinformował Tomaszewski, rolnicy litewscy znajdują się na samym końcu według wskaźnika wysokości dopłat bezpośrednich, a mniejsze dopłaty otrzymują tylko rolnicy łotewscy. W celu usunięcia tych rażących dysproporcji, które dotyczą przeważnie nowych krajów członkowskich, grupa posłów zaapelowała, aby to nierówne i niezrozumiałe traktowanie od nowa przepatrzyć i naprawić. Waldemar Tomaszewski jeszcze podczas swojej kampanii prezydenckiej, a następnie podczas wyborów do PE zapowiedział, że poruszy tę drażliwą i dyskryminującą kwestię. Kandydat z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie słowa dotrzymał i tym samym udowodnił, że występuje w obronie interesów ogólnokrajowych, a nie tylko polskiej mniejszości na Litwie, co mu próbowano zarzucać.


Oświadczenie w sprawie równego traktowania rolników w Unii Europejskiej

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 123 Regulaminu,

– uwzględniając art. 39, art. 40 i art. 43 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

A) mając na uwadze rażące dysproporcje, nawet czterokrotne, w dopłatach bezpośrednich do rolnictwa pomiędzy krajami Unii Europejskiej

B) mając na uwadze, że poniżej średniej unijnych dopłat znajduje się większość nowych krajów członkowskich

C) mając na uwadze kryzys gospodarczy, który głęboko dotknął głównie nowe kraje członkowskie stawiając ich gospodarki w dramatycznej sytuacji

1
) wzywa Radę, Komisję i Parlament do zrewidowania wspólnej polityki rolnej i wzywa do możliwie jak najszybszego zrównania dopłat bezpośrednich dla wszystkich członków Unii kładąc tym samym kres nierównemu traktowaniu rolników w państwach członkowskich

2) zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy Radzie, Komisji oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego.


Waldemar Tomaszewski, Mirosław Piotrowski,
Janusz Wojciechowski, Sandra Kalniete

Pod powyższym pisemnym oświadczeniem europosłowie podpisy będą mogli składać w ciągu 3 miesięcy. Bardzo ważne, aby ten dokument podpisało jak najwięcej posłów. W tym kierunku właśnie nasz europoseł z Litwy, posłowie z Polski i Łotwy aktywnie działają.

Komunikat biura prasowego AWPL

6 odpowiedzi to W trosce o równe traktowanie rolników

 1. Kmicic: mówi:

  bardzo mądre i sprawiedliwe wystąpienie. Wjeżdżając na Litwę szokuje ilość nieużytków, widocznie nie opłaca się uprawiać ziemi. Z naszego eurodeputowanego Polacy na Litwie moga być dumni , a Litwini, wreszcie, może zaczną go właściwie doceniać. Jak na tą inicjatywę zareagowały litewskie media ?

 2. Ja mówi:

  Dopłaty do produkcji to jeden z najgorszych pomysłów UE, na którym najwięcej zarabiają najbogatsi rolnicy i który powoduje tylko utrwalenie różnic dzielących wielkie fermy od małych gospodarstw. Za produkcję rolnikom powinni płacić konsumenci, którzy kupują od nich żywność, a nie unijne, czy państwowe urzędy. Jeżeli Unia chce pomóc rolnikom za pieniądze podatników, to znacznie lepiej byłoby, gdyby robiła to refundując unowocześnianie i mechanizację małych i średnich gospodarstw w biednych regionach Europy. W ten sposób ich właściciele pracowaliby wydajniej i mieliby większe szanse utrzymania się na rynku, co sprzyjałoby konkurencji, dzięki której klienci też mieliby większy wybór. Wtedy nie trzeba byłoby także utrzymywać limitów produkcyjnych, czy innych wytworów biurokracji. Poza tym znacznie rozsądniej jest wydać pieniądze na sfinansowanie konkretnej inwestycji ( zakup kombajnu, remont budynków gospodarskich ) niż na dopłacanie do produkcji, czy też płacenie komuś za to, że nic nie robi ( do ugorów też są chyba dopłaty ).

 3. krzysztof mówi:

  Do Ja : Uważam, że masz pełną rację krytykując omawiane rozwiązania unijne. Niemniej, tutaj problem dotyczy równości obywateli państw członkowskich UE wobec prawa. Dopóki obowiazują takie właśnie rozwiazania prawno-organizacyjne, wszyscy rolnicy, niezależnie od tego w jakim państwie mieszkają, powinni być dotowani według jednolitych kryteriów. Dlatego też uważam, że inicjatywa Tomaszewskiego jest słuszna.

 4. Ja mówi:

  do Krzysztof: zgadzam się, jeżeli Unia dotuje już produkcję rolną, to dotacje powinny być równe we wszystkich krajach i nikt ( zwłaszcza najbogatsze kraje, w których rolnicy nie narzekają chyba na brak środków ) nie powinien być równiejszy. Natomiast w dłuższej perspektywie powinny zostać podjęte działania zmierzające do zmiany całego systemu dopłat. Dotacje powinny być służyć unowocześnianiu małych i średnich gospodarstw w biedniejszych regionach i powinny być przyznawane na konkretny cel ( a nie “za produkcję” ), nie powinny być natomiast kolejnym niepotrzebnym wydatkiem socjalnym, na którym najwięcej zyskają i tak ci, którzy mogliby sobie świetnie radzić bez dopłat.

 5. alex mówi:

  Dopłaty wstrzymały całkowite załamanie rolnictwa krajów nowo przyjętych do Unii, jestem rolnikiem i wiem jakie ceny otrzymują rolnicy za swoje produkty,a ile kosztują środki do produkcji rolnej.Gdyby nie dopłaty,żywność byłaby wyłącznie z importu a wtedy o jej cenach lepiej nie myśleć.Bogate kraje bardzo dużo dopłacają do eksportu żywności a tym samym zapewniają zbyt towarów swoim rolnikom oraz podnoszą ich konkurencyjność na rynku europejskim

 6. Jaro z Roztocza mówi:

  Sprawa bardzo ważna dla całej Litwy ! Tylko gdzie zagubił się podpis pana Ladsbergisa? Czyżby nie zauważył – tej bardzo ważnej dla litewskich rolników – inicjatywy posła Tomaszewskiego?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.