Więcej

  W trosce o równe traktowanie rolników

  Czytaj również...

  Z inicjatywy europosła Waldemara Tomaszewskiego eurodeputowani z Litwy, Łotwy i Polski złożyli pisemne oświadczenie wzywające Parlament Europejski do zrewidowania polityki rolnej i zrównania dopłat bezpośrednich. Jak poinformował Tomaszewski, rolnicy litewscy znajdują się na samym końcu według wskaźnika wysokości dopłat bezpośrednich, a mniejsze dopłaty otrzymują tylko rolnicy łotewscy. W celu usunięcia tych rażących dysproporcji, które dotyczą przeważnie nowych krajów członkowskich, grupa posłów zaapelowała, aby to nierówne i niezrozumiałe traktowanie od nowa przepatrzyć i naprawić. Waldemar Tomaszewski jeszcze podczas swojej kampanii prezydenckiej, a następnie podczas wyborów do PE zapowiedział, że poruszy tę drażliwą i dyskryminującą kwestię. Kandydat z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie słowa dotrzymał i tym samym udowodnił, że występuje w obronie interesów ogólnokrajowych, a nie tylko polskiej mniejszości na Litwie, co mu próbowano zarzucać.


  Oświadczenie w sprawie równego traktowania rolników w Unii Europejskiej

  Parlament Europejski,

  – uwzględniając art. 123 Regulaminu,

  – uwzględniając art. 39, art. 40 i art. 43 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

  A) mając na uwadze rażące dysproporcje, nawet czterokrotne, w dopłatach bezpośrednich do rolnictwa pomiędzy krajami Unii Europejskiej

  B) mając na uwadze, że poniżej średniej unijnych dopłat znajduje się większość nowych krajów członkowskich

  C) mając na uwadze kryzys gospodarczy, który głęboko dotknął głównie nowe kraje członkowskie stawiając ich gospodarki w dramatycznej sytuacji

  1
  ) wzywa Radę, Komisję i Parlament do zrewidowania wspólnej polityki rolnej i wzywa do możliwie jak najszybszego zrównania dopłat bezpośrednich dla wszystkich członków Unii kładąc tym samym kres nierównemu traktowaniu rolników w państwach członkowskich

  2) zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy Radzie, Komisji oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego.


  Waldemar Tomaszewski, Mirosław Piotrowski,
  Janusz Wojciechowski, Sandra Kalniete

  Pod powyższym pisemnym oświadczeniem europosłowie podpisy będą mogli składać w ciągu 3 miesięcy. Bardzo ważne, aby ten dokument podpisało jak najwięcej posłów. W tym kierunku właśnie nasz europoseł z Litwy, posłowie z Polski i Łotwy aktywnie działają.

  Komunikat biura prasowego AWPL

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Przegląd BM TV z Adamem Błaszkiewiczem, dyrektorem „JP2” w Wilnie. „Historia z maturami kończy się w lipcu”

  Rajmund Klonowski: Dla wielu zaczyna się sezon wakacyjny, ale tylko nie dla Pana, ponieważ zaczyna się sezon egzaminów maturalnych. Adam Błaszkiewicz: Wczoraj mieliśmy pierwszy egzamin maturalny i tak będzie trwało do połowy czerwca. Potem dość długo czekamy na wyniki tych...

  W DKP odbędzie się wileńska premiera filmu „Fatalny rozkaz. Wilno 1939” i spotkanie z twórcami

  Premiera filmu „Fatalny rozkaz. Wilno 1939” będzie miał miejsce w Domu Kultury Polskiej w Wilnie przy ul. Naugarduko 76, 13 czerwca o godz. 18:00. Przed projekcją odbędzie się spotkanie z twórcami filmu. Czytaj więcej: Reżyser filmu „Wilno 1939” Piotr Kościński:...

  „Płyną te opowieści ociekające krwią…”: Spotkanie wokół książki Szymona Datnera

  W spotkaniu udział wezmą: Helena Datner — socjolog, historyk, Agata Patalas — dyrektor Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Zuzanny Giczanki, dr Neringa Latvytė z Uniwersytetu Wileńskiego. Spotkanie moderuje dr Lara Lempertienė z Centrum Badań Judaistycznych Litewskiej Biblioteki Narodowej im. M....