Więcej

  W trosce o równe traktowanie rolników

  Czytaj również...

  Z inicjatywy europosła Waldemara Tomaszewskiego eurodeputowani z Litwy, Łotwy i Polski złożyli pisemne oświadczenie wzywające Parlament Europejski do zrewidowania polityki rolnej i zrównania dopłat bezpośrednich. Jak poinformował Tomaszewski, rolnicy litewscy znajdują się na samym końcu według wskaźnika wysokości dopłat bezpośrednich, a mniejsze dopłaty otrzymują tylko rolnicy łotewscy. W celu usunięcia tych rażących dysproporcji, które dotyczą przeważnie nowych krajów członkowskich, grupa posłów zaapelowała, aby to nierówne i niezrozumiałe traktowanie od nowa przepatrzyć i naprawić. Waldemar Tomaszewski jeszcze podczas swojej kampanii prezydenckiej, a następnie podczas wyborów do PE zapowiedział, że poruszy tę drażliwą i dyskryminującą kwestię. Kandydat z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie słowa dotrzymał i tym samym udowodnił, że występuje w obronie interesów ogólnokrajowych, a nie tylko polskiej mniejszości na Litwie, co mu próbowano zarzucać.


  Oświadczenie w sprawie równego traktowania rolników w Unii Europejskiej

  Parlament Europejski,

  – uwzględniając art. 123 Regulaminu,

  – uwzględniając art. 39, art. 40 i art. 43 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

  A) mając na uwadze rażące dysproporcje, nawet czterokrotne, w dopłatach bezpośrednich do rolnictwa pomiędzy krajami Unii Europejskiej

  B) mając na uwadze, że poniżej średniej unijnych dopłat znajduje się większość nowych krajów członkowskich

  C) mając na uwadze kryzys gospodarczy, który głęboko dotknął głównie nowe kraje członkowskie stawiając ich gospodarki w dramatycznej sytuacji

  1
  ) wzywa Radę, Komisję i Parlament do zrewidowania wspólnej polityki rolnej i wzywa do możliwie jak najszybszego zrównania dopłat bezpośrednich dla wszystkich członków Unii kładąc tym samym kres nierównemu traktowaniu rolników w państwach członkowskich

  2) zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy Radzie, Komisji oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego.


  Waldemar Tomaszewski, Mirosław Piotrowski,
  Janusz Wojciechowski, Sandra Kalniete

  Pod powyższym pisemnym oświadczeniem europosłowie podpisy będą mogli składać w ciągu 3 miesięcy. Bardzo ważne, aby ten dokument podpisało jak najwięcej posłów. W tym kierunku właśnie nasz europoseł z Litwy, posłowie z Polski i Łotwy aktywnie działają.

  Komunikat biura prasowego AWPL

  Afisze

  Więcej od autora

  Šimonytė na Forum Bezpieczeństwa w Warszawie. Spotka się z Morawieckim

  Kierownicy rządów wezmą udział w debacie otwierającej wydarzenie „Europa w stanie wojny: wsparcie Europy Środkowo-Wschodniej dla Ukrainy”. Šimonytė weźmie również udział w ceremonii wręczenia Nagrody Rycerza Wolności, podczas której uhonorowany zostaną Ukraińcy. Warszawskie Forum Bezpieczeństwa to jedna z najważniejszych europejskich...

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — o Światowym Dniu Nauczyciela

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka napomina, że „Jutro,...

  O szczecińskich Litwinach

  Leszek Wątróbski: Skąd Litwini wzięli się na Pomorzu Zachodnim? Leszek Wątróbski: Skąd Litwini wzięli się na Pomorzu Zachodnim? Witold Narkiewicz: Muszę zacząć od historii mojego ojca, pierwszego przewodniczącego szczecińskiego Stowarzyszenia Litwinów w Polsce (1996), które do roku 1992 pod nazwą Litewskie...

  Czarny Bór Józefa Mackiewicza cz.2

  Ten atak oddziału wydzielonego z brygady „Szczerbca” na Czarny Bór okazał się jednak całkowicie nieudany. Relacje polskich weteranów i raport niemiecki wskazują na nieudolną próbę zaatakowania w ciemnościach, prosto z marszu, dobrze umocnionego i właściwie strzeżonego Stützpunktu znajdującego się...