W trosce o równe traktowanie rolników

Z inicjatywy europosła Waldemara Tomaszewskiego eurodeputowani z Litwy, Łotwy i Polski złożyli pisemne oświadczenie wzywające Parlament Europejski do zrewidowania polityki rolnej i zrównania dopłat bezpośrednich. Jak poinformował Tomaszewski, rolnicy litewscy znajdują się na samym końcu według wskaźnika wysokości dopłat bezpośrednich, a mniejsze dopłaty otrzymują tylko rolnicy łotewscy. W celu usunięcia tych rażących dysproporcji, które dotyczą przeważnie nowych krajów członkowskich, grupa posłów zaapelowała, aby to nierówne i niezrozumiałe traktowanie od nowa przepatrzyć i naprawić. Waldemar Tomaszewski jeszcze podczas swojej kampanii prezydenckiej, a następnie podczas wyborów do PE zapowiedział, że poruszy tę drażliwą i dyskryminującą kwestię. Kandydat z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie słowa dotrzymał i tym samym udowodnił, że występuje w obronie interesów ogólnokrajowych, a nie tylko polskiej mniejszości na Litwie, co mu próbowano zarzucać.


Oświadczenie w sprawie równego traktowania rolników w Unii Europejskiej

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 123 Regulaminu,

– uwzględniając art. 39, art. 40 i art. 43 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

A) mając na uwadze rażące dysproporcje, nawet czterokrotne, w dopłatach bezpośrednich do rolnictwa pomiędzy krajami Unii Europejskiej

B) mając na uwadze, że poniżej średniej unijnych dopłat znajduje się większość nowych krajów członkowskich

C) mając na uwadze kryzys gospodarczy, który głęboko dotknął głównie nowe kraje członkowskie stawiając ich gospodarki w dramatycznej sytuacji

1
) wzywa Radę, Komisję i Parlament do zrewidowania wspólnej polityki rolnej i wzywa do możliwie jak najszybszego zrównania dopłat bezpośrednich dla wszystkich członków Unii kładąc tym samym kres nierównemu traktowaniu rolników w państwach członkowskich

2) zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy Radzie, Komisji oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego.


Waldemar Tomaszewski, Mirosław Piotrowski,
Janusz Wojciechowski, Sandra Kalniete

Pod powyższym pisemnym oświadczeniem europosłowie podpisy będą mogli składać w ciągu 3 miesięcy. Bardzo ważne, aby ten dokument podpisało jak najwięcej posłów. W tym kierunku właśnie nasz europoseł z Litwy, posłowie z Polski i Łotwy aktywnie działają.

Komunikat biura prasowego AWPL