Więcej

  W trosce o równe traktowanie rolników

  Czytaj również...

  Z inicjatywy europosła Waldemara Tomaszewskiego eurodeputowani z Litwy, Łotwy i Polski złożyli pisemne oświadczenie wzywające Parlament Europejski do zrewidowania polityki rolnej i zrównania dopłat bezpośrednich. Jak poinformował Tomaszewski, rolnicy litewscy znajdują się na samym końcu według wskaźnika wysokości dopłat bezpośrednich, a mniejsze dopłaty otrzymują tylko rolnicy łotewscy. W celu usunięcia tych rażących dysproporcji, które dotyczą przeważnie nowych krajów członkowskich, grupa posłów zaapelowała, aby to nierówne i niezrozumiałe traktowanie od nowa przepatrzyć i naprawić. Waldemar Tomaszewski jeszcze podczas swojej kampanii prezydenckiej, a następnie podczas wyborów do PE zapowiedział, że poruszy tę drażliwą i dyskryminującą kwestię. Kandydat z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie słowa dotrzymał i tym samym udowodnił, że występuje w obronie interesów ogólnokrajowych, a nie tylko polskiej mniejszości na Litwie, co mu próbowano zarzucać.


  Oświadczenie w sprawie równego traktowania rolników w Unii Europejskiej

  Parlament Europejski,

  – uwzględniając art. 123 Regulaminu,

  – uwzględniając art. 39, art. 40 i art. 43 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

  A) mając na uwadze rażące dysproporcje, nawet czterokrotne, w dopłatach bezpośrednich do rolnictwa pomiędzy krajami Unii Europejskiej

  B) mając na uwadze, że poniżej średniej unijnych dopłat znajduje się większość nowych krajów członkowskich

  C) mając na uwadze kryzys gospodarczy, który głęboko dotknął głównie nowe kraje członkowskie stawiając ich gospodarki w dramatycznej sytuacji

  1
  ) wzywa Radę, Komisję i Parlament do zrewidowania wspólnej polityki rolnej i wzywa do możliwie jak najszybszego zrównania dopłat bezpośrednich dla wszystkich członków Unii kładąc tym samym kres nierównemu traktowaniu rolników w państwach członkowskich

  2) zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy Radzie, Komisji oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego.


  Waldemar Tomaszewski, Mirosław Piotrowski,
  Janusz Wojciechowski, Sandra Kalniete

  Pod powyższym pisemnym oświadczeniem europosłowie podpisy będą mogli składać w ciągu 3 miesięcy. Bardzo ważne, aby ten dokument podpisało jak najwięcej posłów. W tym kierunku właśnie nasz europoseł z Litwy, posłowie z Polski i Łotwy aktywnie działają.

  Komunikat biura prasowego AWPL

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Wieczór z historią w DKP. „Patroni Roku 2024: abp Antonii Baraniak”

  Sejm RP w 120. rocznicę urodzin abp. Baraniaka — metropolity poznańskiego, salezjanina, niezłomnego obrońcy wiary katolickiej, Kościoła i Polski wobec prześladowań komunistycznych, jednego z przywódców pokojowych zmagań Polaków o niepodległość — ogłosił rok 2024 Rokiem Arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Z tej...

  „Syrokomlówka” świętowała 200. rocznicę urodzin patrona [Z GALERIĄ]

  Nasze obrazy i brzmienia Usłyszeliśmy interpretacje następujących wierszy, fragmenty gawęd i poematów: „Dumka”, „Krakowiak na Litwie”, „Hymn do Pana Jezusa na Śnipiszkach”, „Lalka”, Kęs chleba”, „Ślepa mama”, „Marcin Studzieński. Kartki z kroniki Wilna”. Starsi członkowie chóru zespołu „Wilenka” zaśpiewali pieśni...

  Pokazy filmów VR „Wiktoria 1920” i „MS Piłsudski – Podwodna Misja”

  Technologia wirtualnej rzeczywistości, dzięki której widz staje się jednym z bohaterów wydarzeń, to najnowocześniejsza i najbardziej angażująca forma popularyzowania historii. Udział w wydarzeniu potwierdzili Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach; Gimnazjum Polskiego w Ejszyszkach; Gimnazjum im. L. Narbutta w...

  Sprawę zadośćuczynienia od Niemiec dla Polski udało się umiędzynarodowić

  KW: Mija rok od czasu ogłoszenia „Raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939–1945”. Co udało się w tym czasie osiągnąć? Arkadiusz Mularczyk: W bezsprzeczny sposób udało się umiędzynarodowić historię...