Więcej

  Oświadczenie o wotum nieufności wobec mera Wilna Viliusa Navickasa

  Czytaj również...

  Frakcja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie w Samorządzie Wileńskim, po ocenie działalności mera Wilna Viliusa Navickasa skonstatowała, że Vilius Navickas:

  — wspólnie z rządzącą większością podnosi opłatę za wynajmowane mieszkania socjalne, ceny wody i ogrzewania; nie troszczy się o mieszkańców potrzebujących socjalnego wsparcia; likwiduje miejsca pracy w sferach oświaty, kultury i sportu;

  — przekraczając wszelkie granice przyzwoitości, na imprezach publicznych, zdejmując spodnie, demonstruje goły brzuch z wulgarnym napisem na nim „Suck my” (angl.), uwłaczając w ten sposób godności polityka państwowego, podważając zaufanie wobec państwa i jego instytucji oraz wykazując osobisty brak szacunku wobec wszystkich mieszkańców kraju;

  — jako osobiście zainteresowany proteguje interesy spółek nieruchomości i dąży do stworzenia im wyjątkowych warunków działalności;

  — z własnej inicjatywy hamuje proces zwrotu znacjonalizowanych nieruchomości prawowitym właścicielom, priorytetowo traktując proces legalizacji nielegalnie zagarniętych działek ziemi;

  — w warunkach recesji gospodarczej i nieprzychylnej dla rynku sytuacji inicjuje prywatyzację należących do miasta przedsiębiorstw, świadczących monopolowe usługi publiczne mieszkańcom. W ten sposób ogranicza możliwości samorządu świadczenia usług publicznych po niższych cenach, godząc w interesy większości mieszkańców;

  — narzuca projekt budowy muzeum Gugenheima, który nie jest na czasie, jest drogi i kontrowersyjnie traktowany, nie przywiązując należytej wagi do kultury narodowej i spraw socjalnych miasta;

  — popiera wiec i manifestację przedstawicieli mniejszości seksualnych na terytorium cmentarza, znieważając w ten sposób wartości chrześcijańskie;

  Frakcja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie w Samorządzie Wileńskim, po ocenie działalności mera Wilna Viliusa Navickasa, jednomyślnie wyraża wotum nieufności wobec mera Samorządu Wileńskiego Viliusa Navickasa.

  Oświadczenie przyjęto jednogłośnie na posiedzeniu frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie.

  Starosta frakcji Wanda Krawczonok
  Wicestarosta Jarosław Kamiński

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Polsko-litewski projekt „Historia naszych Kresów – Wileńszczyzna”

  Goście zwiedzili szkołę, spotkali się z uczniami, nauczycielami i dyrekcją gimnazjum, uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych. Wieczorem cała poznańska delegacja została zaproszona do DKP na muzyczne widowisko „Wesoła ta strona”, które zaprezentował szkolny Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Wilenka”. Podczas...

  Wdzięczność i satysfakcja. Delegacja MSZ RP i FPPnW na Litwie i Łotwie

  W trakcie wizyty odbyły się spotkania ze środowiskami polskimi, z którymi Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego współpracuje przy realizacji projektów: medialnych, szkoleniowych, inwestycyjnych, oświatowych, jak i w zakresie promocji polskiej kultury lub ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego...

  Przegląd BM TV z Adamem Błaszkiewiczem, dyrektorem „JP2” w Wilnie. „Historia z maturami kończy się w lipcu”

  Rajmund Klonowski: Dla wielu zaczyna się sezon wakacyjny, ale tylko nie dla Pana, ponieważ zaczyna się sezon egzaminów maturalnych. Adam Błaszkiewicz: Wczoraj mieliśmy pierwszy egzamin maturalny i tak będzie trwało do połowy czerwca. Potem dość długo czekamy na wyniki tych...