Oświadczenie o wotum nieufności wobec mera Wilna Viliusa Navickasa

Frakcja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie w Samorządzie Wileńskim, po ocenie działalności mera Wilna Viliusa Navickasa skonstatowała, że Vilius Navickas:

— wspólnie z rządzącą większością podnosi opłatę za wynajmowane mieszkania socjalne, ceny wody i ogrzewania; nie troszczy się o mieszkańców potrzebujących socjalnego wsparcia; likwiduje miejsca pracy w sferach oświaty, kultury i sportu;

— przekraczając wszelkie granice przyzwoitości, na imprezach publicznych, zdejmując spodnie, demonstruje goły brzuch z wulgarnym napisem na nim „Suck my” (angl.), uwłaczając w ten sposób godności polityka państwowego, podważając zaufanie wobec państwa i jego instytucji oraz wykazując osobisty brak szacunku wobec wszystkich mieszkańców kraju;

— jako osobiście zainteresowany proteguje interesy spółek nieruchomości i dąży do stworzenia im wyjątkowych warunków działalności;

— z własnej inicjatywy hamuje proces zwrotu znacjonalizowanych nieruchomości prawowitym właścicielom, priorytetowo traktując proces legalizacji nielegalnie zagarniętych działek ziemi;

— w warunkach recesji gospodarczej i nieprzychylnej dla rynku sytuacji inicjuje prywatyzację należących do miasta przedsiębiorstw, świadczących monopolowe usługi publiczne mieszkańcom. W ten sposób ogranicza możliwości samorządu świadczenia usług publicznych po niższych cenach, godząc w interesy większości mieszkańców;

— narzuca projekt budowy muzeum Gugenheima, który nie jest na czasie, jest drogi i kontrowersyjnie traktowany, nie przywiązując należytej wagi do kultury narodowej i spraw socjalnych miasta;

— popiera wiec i manifestację przedstawicieli mniejszości seksualnych na terytorium cmentarza, znieważając w ten sposób wartości chrześcijańskie;

Frakcja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie w Samorządzie Wileńskim, po ocenie działalności mera Wilna Viliusa Navickasa, jednomyślnie wyraża wotum nieufności wobec mera Samorządu Wileńskiego Viliusa Navickasa.

Oświadczenie przyjęto jednogłośnie na posiedzeniu frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie.

Starosta frakcji Wanda Krawczonok
Wicestarosta Jarosław Kamiński