Więcej

  W rejonie wileńskim trwa proces optymalizacji sieci placówek oświatowych

  Czytaj również...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zamierza optymalizować sieć placówek oświatowych, bardziej efektywnie zagospodarować przydzielane na oświatę środki oraz pomieszczenia. W tym celu do 1 września 2010 r. zamierza zreorganizować kilka szkół poprzez przyłączenie lub podział:

  I. W drodze przyłączenia:

  1. Szkoły Podstawowej w Sorok Tatarach do Gimnazjum w Pogirach, nadając nazwę Filia Nauczania Początkowego w Sorok Tatarach Gimnazjum w Pogirach;

  2. Szkoły Początkowej w Małych Ligojniach do Gimnazjum w Pogirach, nadając nazwę Filia Nauczania Początkowego w Sorok Tatarach Gimnazjum w Pogirach;

  3. Szkoły Podstawowej w Pikieliszkach do Szkoły Średniej im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu, nadając nazwę Filia Nauczania Podstawowego w Pikieliszkach Szkoły Średniej im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu;

  4. Szkoły Podstawowej w Orzełówce do Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie, nadając nazwę Filia Nauczania Początkowego w Orzełówce Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie;

  5. Szkoły Początkowej w Grygajciach do Szkoły Średniej im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, nadając nazwę Filia Nauczania Początkowego w Grygajciach Szkoły Średniej im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu;

  6. Szkoły Początkowej w Skajsterach do Szkoły Średniej w Mickunach, nadając nazwę Filia Nauczania Początkowego w Skajsterach Szkoły Średniej w Mickunach;

  7. Szkoły Początkowej w Rukojniach do Szkoły Średniej w Rukojniach, nadając nazwę Filia Nauczania Początkowego w Rukojniach Szkoły Średniej w Rukojniach;

  8. Szkoły Początkowej w Starym Siole do Szkoły Średniej w Rukojniach, nadając nazwę Filia Nauczania Początkowego w Starym Siole Szkoły Średniej w Rukojniach;

  9. Szkoły Podstawowej w Płociniszkach do Szkoły Średniej w Zujunach, nadając nazwę Filia Nauczania Podstawowego w Płociniszkach Szkoły Średniej w Zujunach;

  10. Szkoły Podstawowej w Rostynianach do Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie, nadając nazwę Filia Nauczania Podstawowego w Rostynianach Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie;

  11. Szkoły Podstawowej w Korwiu do Szkoły Średniej im. ks. Józefa Obremskiego w Mejszagole, nadając nazwę Filia Nauczania Podstawowego w Korwiu Szkoły Średniej im. ks. Józefa Obremskiego w Mejszagole;

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  12. Szkoły Podstawowej w Ojranach do Szkoły Średniej im. ks. Józefa Obremskiego w Mejszagole, nadając nazwę Filia Nauczania Początkowego w Ojranach Szkoły Średniej im. ks. Józefa Obremskiego w Mejszagole;

  13. Szkoły Podstawowej w Wielucianach do Szkoły Podstawowej w Kiwiszkach, nadając nazwę Filia Nauczania Początkowego w Wielucianach Szkoły Podstawowej w Kiwiszkach.

  II. W drodze podziału:

  1. przyłączając klasy z polskim językiem nauczania Szkoły Początkowej w Werusowie do Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie, nadając nazwę Filia Nauczania Początkowego w Werusowie Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie;

  2. przyłączając klasy z litewskim językiem nauczania Szkoły Początkowej w Werusowie do Gimnazjum im. Giedymina w Niemenczynie, nadając nazwę Filia Nauczania Początkowego w Werusowie Gimnazjum im. Giedymina w Niemenczynie.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Na mocy uchwały Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego z dnia 19 lutego 2010 r. od 1 września br. będzie zreorganizowana tylko jedna szkoła z litewskim językiem nauczania, aż 8 szkół z polskim językiem nauczania, 4 – z litewsko-polskim oraz jedna z polsko-rosyjskim językami nauczania. Szkoły są reorganizowane w drodze łączenia szkół znajdujących się blisko siebie. Zaznaczamy, iż od 1 września 2010 r. uczniowie reorganizowanych szkół będą kontynuowali naukę w swych szkołach w tym samym języku. Połączenia szkół jest jedynie zmianą statusu prawnego szkoły – staną się one filiami większych szkół. Toteż nie ma żadnej podstawy do eskalowania tematu, rzekomo litewska czy dowolna inna szkoła będzie przyłączona do innej szkoły i w taki sposób ulegnie likwidacji. Wszyscy uczniowie nadal będą pobierali naukę w tym samym języku, w którym uczyli się dotąd. Również zwracamy uwagę na fakt, iż Szkoła Początkowa w Małych Ligojniach z polskim językiem nauczania będzie przyłączona do Gimnazjum w Pogirach, w której większość uczniów uczy się w języku litewskim – 658, natomiast w języku polskim – 175.

  Szkoły, które ulegną reorganizacji, są nieliczne, ich kierownicy mają trudności ze skutecznym zarządzaniem placówkami, prowadzeniu obowiązkowych baz danych placówek, operatywnym składaniu sprawozdań statystycznych, borykają się z problemem zamawiania podręczników i środków multimedialnych. Mniejsze szkoły nie mogą należycie funkcjonować z powodu braku środków, toteż z tego powodu staną się one filiami większych szkół i w taki sposób będą mogły przetrwać.

  Na mocy p. 8.1. rozporządzenia Rządu Republiki Litewskiej z dnia 14 czerwca 2004 r. Nr 746 ustanowiono kryteria zakładania, reorganizowania, likwidowania oraz przekształcania placówek ogólnokształcących, kształcenia specjalnego, zawodowego, placówek, świadczących pomoc uczniom, nauczycielom oraz szkołom, który głosi, iż jeśli środków pieniężnych wydzielonych przez państwo na nauczanie zgodnie z metodyką naliczania koszyczka ucznia nie wystarcza i założyciel nie posiada dodatkowych środków, może on takie szkoły zreorganizować.

  Projekty reorganizacji zostały omówione ze wspólnotami wszystkich 14 szkół. W spotkaniach udział wzięło również kierownictwo Samorządu, starostowie, przedstawiciele administracji szkół, nauczyciele, rodzice uczniów. Wszystkie zmiany były uzgodnione ze wspólnotami szkolnymi, np. w Szkole Podstawowej w Ojranach wszyscy rodzice oraz nauczyciele jednogłośnie opowiedzieli się za przyłączeniem szkoły do Szkoły Średniej im. Józefa Obremskiego w Mejszagole. W Szkole Podstawowej w Wielucianach porozumienie osiągnięto w podobny sposób.

  W trakcie reorganizacji, po przyłączeniu nielicznych szkół do większych placówek, zostaną zmniejszone wydatki na utrzymanie tych szkół. Uczniowie reorganizowanych szkół od 1 września 2010 r. nadal będą pobierali naukę w swej szkole (filii) lub będą mogli wybrać inną placówkę. Samorząd, w razie potrzeby, zapewni dowóz uczniów na podstawie ustalonego harmonogramu.

  Przepisy Ustawy Republiki Litewskiej o zatwierdzeniu wskaźników finansowych budżetu państwa oraz budżetów samorządowych na rok 2010 z dnia 10 grudnia 2009 r. nie zezwalają na skierowywanie niewykorzystanych środków koszyczka do szkół, którym brakuje środków. Właśnie dlatego, mając na celu zachowanie takich szkół, Samorząd jest zmuszony zreorganizować szkoły w drodze połączenia ich z większymi placówkami.

  Decyzja o reorganizacji szkół zapadła po uwzględnieniu wielokrotnych rygorystycznych wymagań Ministerstwa Nauki i Oświaty dotyczących optymalizacji sieci placówek oświatowych. Szkoły są reorganizowane na podstawie rozporządzenia rządu, ponieważ w roku bieżącym Samorząd już nie będzie w stanie utrzymywać je finansowo.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...