Więcej

  Renowacja Szkoły Średniej w Sużanach dobiegła końca

  Czytaj również...

  .

  W kwietniu 2009 r. dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lucyna Kotłowska z Ministerstwem Gospodarki oraz Litewską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości podpisała umowę opiewającą na ponad 1 mln 400 tys. Lt. Środki te zostały przeznaczone na renowację Szkoły Średniej w Sużanach. Środki pochodzą z Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz budżetu państwa litewskiego.

  Podstawowym celem projektu było zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkolnego. Szkołę wybudowano ponad 30 lat temu. Za ten okres okna, drzwi, posadzka, system ogrzewania, węzły sanitarne znacznie się zużyły. Remont był niezbędny również z powodu konieczności zwiększenia oporu cieplnego ścian i sufitów. Z powodu długotrwałej eksploatacji stan techniczny budynku powodował duże straty energii cieplnej. Normatywne zużycie energii cieplnej wynosi 311,77 MWh w ciągu roku. Po ukończeniu prac renowacyjnych zużycie energii powinno wynosić 155,55 MWh w ciągu roku.

  Gmach szkoły po renowacji Fot. archiwum ASRW


  W celu oszczędzania energii cieplnej, bardziej efektywnego wykorzystania zasobów, zmniejszenia zużycia paliwa, polepszenia warunków mikroklimatycznych pomieszczeń zostały wymienione okna oraz drzwi wejściowe (na plastikowe), wymieniono i ocieplono dach, zostały ocieplone zewnętrzne ściany, zrekonstruowano system ogrzewania etc.

  Po wykonaniu wyżej wymienionych prac renowacyjnych znacznie zmniejszyło się zużycie energii, zapewnione zostały dobre mikroklimatyczne warunki pomieszczeń, temperatura pomieszczeń jest równomierna, zostały wykorzystane wszystkie środki służące zaoszczędzaniu energii cieplnej.

  Po wykonaniu prac renowacyjnych znacznej poprawie uległy warunki nauczania, pracy i higieny, zmniejszyły się wydatki na ogrzewanie pomieszczeń szkolnych.

  Aktualnie gmach szkolny jest eksploatowany i utrzymywany z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Ostatnio Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego złożyła wnioski do Litewskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości na otrzymanie dofinansowania na renowację 5 przedszkoli w Niemieżu, Niemenczynie, Mejszagole, Kowalczukach i Pogirach oraz budynku ośrodka pożytku publicznego w Pogirach, w którego murach działają: biblioteka, szkoła muzyczna oraz ambulatorium.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Rukojniach powstała nowa przestrzeń rekreacyjna

  To jeszcze jeden projekt mający na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich rejonu, stworzenie atrakcyjnego i komfortowego środowiska wypoczynku i rekreacji. Po realizacji projektu ten obszar wiejski stał się nie tylko bardziej malowniczy, ale i bardziej żywy. Ważne,...

  Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje otwarcie w nowym miejscu

  Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja. Przed 1 września mer Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina

  Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szkołami wyższymi Litwy. Zamierzamy współpracować także z innymi uczelniami, bo każda ma swoją mocną dziedzinę: kształcenie nauczycieli, administracja publiczna, prawo i inne. Uniwersytet Vilnius Tech jest silny w dziedzinie nauk ścisłych, architektury i industrii...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy...