Renowacja Szkoły Średniej w Sużanach dobiegła końca

.

W kwietniu 2009 r. dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lucyna Kotłowska z Ministerstwem Gospodarki oraz Litewską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości podpisała umowę opiewającą na ponad 1 mln 400 tys. Lt. Środki te zostały przeznaczone na renowację Szkoły Średniej w Sużanach. Środki pochodzą z Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz budżetu państwa litewskiego.

Podstawowym celem projektu było zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkolnego. Szkołę wybudowano ponad 30 lat temu. Za ten okres okna, drzwi, posadzka, system ogrzewania, węzły sanitarne znacznie się zużyły. Remont był niezbędny również z powodu konieczności zwiększenia oporu cieplnego ścian i sufitów. Z powodu długotrwałej eksploatacji stan techniczny budynku powodował duże straty energii cieplnej. Normatywne zużycie energii cieplnej wynosi 311,77 MWh w ciągu roku. Po ukończeniu prac renowacyjnych zużycie energii powinno wynosić 155,55 MWh w ciągu roku.

Gmach szkoły po renowacji Fot. archiwum ASRW


W celu oszczędzania energii cieplnej, bardziej efektywnego wykorzystania zasobów, zmniejszenia zużycia paliwa, polepszenia warunków mikroklimatycznych pomieszczeń zostały wymienione okna oraz drzwi wejściowe (na plastikowe), wymieniono i ocieplono dach, zostały ocieplone zewnętrzne ściany, zrekonstruowano system ogrzewania etc.

Po wykonaniu wyżej wymienionych prac renowacyjnych znacznie zmniejszyło się zużycie energii, zapewnione zostały dobre mikroklimatyczne warunki pomieszczeń, temperatura pomieszczeń jest równomierna, zostały wykorzystane wszystkie środki służące zaoszczędzaniu energii cieplnej.

Po wykonaniu prac renowacyjnych znacznej poprawie uległy warunki nauczania, pracy i higieny, zmniejszyły się wydatki na ogrzewanie pomieszczeń szkolnych.

Aktualnie gmach szkolny jest eksploatowany i utrzymywany z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Ostatnio Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego złożyła wnioski do Litewskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości na otrzymanie dofinansowania na renowację 5 przedszkoli w Niemieżu, Niemenczynie, Mejszagole, Kowalczukach i Pogirach oraz budynku ośrodka pożytku publicznego w Pogirach, w którego murach działają: biblioteka, szkoła muzyczna oraz ambulatorium.