Po pół wieku społeczeństwo Litwy będzie starsze i mniej liczne

Według Kasnauskienė (pierwsza od lewej), w 2060 r. na 100 mieszkańców Litwy zdolnych do pracy przypadnie aż 65 osób w wieku ponad 65 lat Fot. Marian Paluszkiewicz

Po 50 latach społeczeństwo Litwy stanie się jednym z najstarszych w Europie. Wzrośnie liczba osób utrzymywanych, dlatego mieszkańcy zdolni do pracy będą musieli pracować dłużej i ciężej.

Europejski Urząd Statystyczny „Eurostat” prognozuje, że w 2060 r. na Litwie będzie zaledwie 2,5 mln mieszkańców, o 781 tys. mniej niż na początku roku bieżącego.

— Na zmniejszenie się liczby mieszkańców i starzenie się społeczeństwa największy wpływ mają duża emigracja, mały współczynnik urodzeń oraz stale wydłużająca się średnia życia — powiedziała podczas wczorajszej konferencji prasowej dr doc. Gindra Kasnauskienė, demograf, wykładowca Uniwersytetu Wileńskiego.

Zgodnie z prognozami, średnia wieku zamieszkujących w 2060 r. Litwę osób, z uwzględnieniem dzieci, będzie jedną z największych w UE. Będzie wynosić 51 lat, podczas gdy ogólnoeuropejska wyniesie 47 lat. Po pół wieku będziemy mieli do czynienia również z feminizacją starości, czyli przewagą kobiet nad mężczyznami wśród osób w wieku starszym.

„Starość — to czyhające ryzyko” — ogłoszono na Światowym Forum Ekonomicznym. I ma swoje konsekwencje dla społeczeństwa.

Według Kasnauskienė, w 2008 r. na 100 mieszkańców Litwy zdolnych do pracy przypadało ponad 20 osób w wieku ponad 65 lat. W 2060 liczba ta wzrośnie do 65! Oznacza to, że zabraknie siły roboczej na rynku pracy, która by miała utrzymywać system emerytalny.

— Społeczeństwo będzie się musiało dostosować do nowej sytuacji demograficznej. Trzeba będzie więcej i ciężej pracować. Nie mamy innej alternatywy — konkludowała ekspert.

Podkreśliła, że polityka państwa powinna być skierowana na to, by już teraz w miarę możliwości złagodzić skutki wynikające z procesu starzenia się społeczeństwa.

Czego tymczasem oczekują mieszkańcy Litwy w starości? Otóż według wyników badań opinii publicznej, 38 proc. mieszkańców dla idealnej starości potrzeba miesięcznej emerytury w wysokości 1001-2000 Lt. 55 proc. respondentów chciałoby po wyjściu na emeryturę udać się w podróż dookoła świata. Tymczasem w styczniu br. wypłacana przez „Sodrę” średnia emerytura wynosiła 742,19 Lt.

Zdaniem Aistė Rudžinskytė, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń spółki „Ergo Lietuva gyvybės draudimas”, żeby gromadzenie środków pieniężnych zaowocowało większymi dochodami w starości, należy przestrzegać podstawowych zasad.

— Na początku trzeba wybrać produkt o najmniejszym ryzyku. Dopiero potem lokować pieniądze w bardziej ryzykowne inwestycje. Gromadzić środki należy stale — co dzień odłożona suma w przyszłości może przynieść wiele korzyści — uważa ekspert.