Więcej

  Po pół wieku społeczeństwo Litwy będzie starsze i mniej liczne

  Czytaj również...

  Według Kasnauskienė (pierwsza od lewej), w 2060 r. na 100 mieszkańców Litwy zdolnych do pracy przypadnie aż 65 osób w wieku ponad 65 lat Fot. Marian Paluszkiewicz

  Po 50 latach społeczeństwo Litwy stanie się jednym z najstarszych w Europie. Wzrośnie liczba osób utrzymywanych, dlatego mieszkańcy zdolni do pracy będą musieli pracować dłużej i ciężej.

  Europejski Urząd Statystyczny „Eurostat” prognozuje, że w 2060 r. na Litwie będzie zaledwie 2,5 mln mieszkańców, o 781 tys. mniej niż na początku roku bieżącego.

  — Na zmniejszenie się liczby mieszkańców i starzenie się społeczeństwa największy wpływ mają duża emigracja, mały współczynnik urodzeń oraz stale wydłużająca się średnia życia — powiedziała podczas wczorajszej konferencji prasowej dr doc. Gindra Kasnauskienė, demograf, wykładowca Uniwersytetu Wileńskiego.

  Zgodnie z prognozami, średnia wieku zamieszkujących w 2060 r. Litwę osób, z uwzględnieniem dzieci, będzie jedną z największych w UE. Będzie wynosić 51 lat, podczas gdy ogólnoeuropejska wyniesie 47 lat. Po pół wieku będziemy mieli do czynienia również z feminizacją starości, czyli przewagą kobiet nad mężczyznami wśród osób w wieku starszym.

  „Starość — to czyhające ryzyko” — ogłoszono na Światowym Forum Ekonomicznym. I ma swoje konsekwencje dla społeczeństwa.

  Według Kasnauskienė, w 2008 r. na 100 mieszkańców Litwy zdolnych do pracy przypadało ponad 20 osób w wieku ponad 65 lat. W 2060 liczba ta wzrośnie do 65! Oznacza to, że zabraknie siły roboczej na rynku pracy, która by miała utrzymywać system emerytalny.

  — Społeczeństwo będzie się musiało dostosować do nowej sytuacji demograficznej. Trzeba będzie więcej i ciężej pracować. Nie mamy innej alternatywy — konkludowała ekspert.

  Podkreśliła, że polityka państwa powinna być skierowana na to, by już teraz w miarę możliwości złagodzić skutki wynikające z procesu starzenia się społeczeństwa.

  Czego tymczasem oczekują mieszkańcy Litwy w starości? Otóż według wyników badań opinii publicznej, 38 proc. mieszkańców dla idealnej starości potrzeba miesięcznej emerytury w wysokości 1001-2000 Lt. 55 proc. respondentów chciałoby po wyjściu na emeryturę udać się w podróż dookoła świata. Tymczasem w styczniu br. wypłacana przez „Sodrę” średnia emerytura wynosiła 742,19 Lt.

  Zdaniem Aistė Rudžinskytė, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń spółki „Ergo Lietuva gyvybės draudimas”, żeby gromadzenie środków pieniężnych zaowocowało większymi dochodami w starości, należy przestrzegać podstawowych zasad.

  — Na początku trzeba wybrać produkt o najmniejszym ryzyku. Dopiero potem lokować pieniądze w bardziej ryzykowne inwestycje. Gromadzić środki należy stale — co dzień odłożona suma w przyszłości może przynieść wiele korzyści — uważa ekspert.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Wręczenie dyplomów Akademii Edukacji VDU 2024 [GALERIA]

  Wydarzenie udokumentował nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz.

  Polsko-litewski projekt „Historia naszych Kresów – Wileńszczyzna”

  Goście zwiedzili szkołę, spotkali się z uczniami, nauczycielami i dyrekcją gimnazjum, uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych. Wieczorem cała poznańska delegacja została zaproszona do DKP na muzyczne widowisko „Wesoła ta strona”, które zaprezentował szkolny Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Wilenka”. Podczas...

  Wdzięczność i satysfakcja. Delegacja MSZ RP i FPPnW na Litwie i Łotwie

  W trakcie wizyty odbyły się spotkania ze środowiskami polskimi, z którymi Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego współpracuje przy realizacji projektów: medialnych, szkoleniowych, inwestycyjnych, oświatowych, jak i w zakresie promocji polskiej kultury lub ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego...