Więcej

  Agresywne forsowanie reformy wileńskich szkół

  Czytaj również...

  Na skutek reorganizacji z 40 polskich szkół średnich na Litwie może pozostać zaledwie 11 Fot. Marian Paluszkiewicz

  Projekt reorganizacji stołecznych szkół trafił pod obrady Rady miasta Wilna. Zadecydowała o tym koalicja rządząca pod nieobecność opozycji. Polacy na znak protestu opuścili salę obrad, dołączyła do nich także reszta opozycyjnych radnych. Obecnie w Ministerstwie Oświaty i Nauki została stworzona grupa robocza, która ma opracować nowe kryteria wobec szkół mniejszości narodowych.

  — Nasza frakcja opowiedziała się przeciwko oddania pod obrady kwestii reorganizacji, bo materiały projektu nie zostały przedstawione Radzie zawczasu. To jest zbyt poważny problem, dotyczący ogromnej liczby uczniów — powiedział „Kurierowi” radny AWPL Józef Kwiatkowski.

  Jednak mer Vilius Navickas za wszelką cenę postanowił przeforsować przygotowany projekt. Radni AWPL, widząc, że postawa rządzących jest jednoznaczna i nie ma nadziei na jakikolwiek dialog, demonstracyjnie wyszli z sali posiedzeń. Dołączyli do nich radni „Porządku i Sprawiedliwości” oraz partii „Frontas”.

  Jak nas poinformował Józef Kwiatkowski, przez dwa tygodnie projekt reorganizacji będzie omawiany w poszczególnych komitetach, następnie ponownie zostanie oddany pod obrady. Ostateczna decyzja w sprawie przyszłości wileńskich szkół ma zapaść do 1 maja.

  Radny zapowiedział, że AWPL będzie obstawać przy tym, by reforma placówek oświatowych mniejszości narodowych została odłożona, zanim nie ma jeszcze ostatecznej nowelizacji ustawy o oświacie, która określa założenia reformy.

  — W trakcie posiedzeń komitetu oświaty będziemy nalegali, by szkoły mniejszości narodowych zostały na razie wyłączone z planu reorganizacji. Mamy ku temu podstawy. Obecnie w Ministerstwie Oświaty i Nauki została stworzona grupa robocza, do której również należę, która ma opracować nowe kryteria. Będą dotyczyły kompletowania klas oraz trybu powołania gimnazjum, w których nauka odbywa się w językach mniejszości narodowych — wyjaśnił radny.

  Podkreślił, że takie propozycje były już zgłaszane przed dwoma latami do rządu Kirkilasa, potem — do rządu Kubiliusa. Pozostały jednak bez odpowiedzi. Za niewątpliwy sukces tymczasem uważa, że MON przyznało, iż wobec szkół mniejszości narodowych mają być stosowane inne wymogi i zaczęło w tym kierunku działać.

  Kwestię reorganizacji placówek oświatowych w Wilnie oraz rejonie wileńskim radny przedstawił na konferencji międzynarodowej „Polskość poza granicami Rzeczpospolitej” w Ostródzie.

  Wszyscy uczestnicy konferencji podpisali się pod apelem do rządu litewskiego, władz RP oraz Parlamentu Europejskiego.

  — Wyraziliśmy w nim zaniepokojenie reorganizacją, która może doprowadzić do poniżenia w statusie szkół średnich. Z 40 polskich szkół średnich na Litwie pozostałoby zaledwie 13, a może nawet 11! To uniemożliwiłoby młodzieży polskiej uzyskanie wykształcenia w języku ojczystym. Uczestnicy popierają dążenie społeczności polskiej do przyznania szkołom statusu szkół mniejszości narodowych — poinformował Kwiatkowski.

  Wkrótce w stolicy ma zostać zreorganizowanych ogółem 46 szkół średnich. Z polskich szkół w Wilnie w 2011 r. mają pozostać zaledwie 2 gimnazja, 10 szkół podstawowych oraz 3 początkowe. Wszystkie szkoły średnie z polskim językiem nauczania mają więc zostać przekształcone w podstawówki, ewentualnie progimnazja. Takie są główne założenia planu reorganizacji placówek oświatowych, który ma zostać zatwierdzony do 1 maja br.

  Zgodnie z planem reorganizacji od września br. nie będą kompletowane klasy piąte w Gimnazjum im. A. Mickiewicza, polskie klasy pierwsze oraz piąte — w Szkole Średniej w Jerozolimce. Szkoła początkowa „Jaskółeczka” w Zaścianku zostanie dołączona do szkoły-przedszkola „Źródełko”. Szkoła Średnia im. Lelewela ma zostać połączona ze Szkołą Podstawową im. A. Wiwulskiego. Od 1 września 2011 r. szkoły średnie — im. Wł. Syrokomli, im. S. Konarskiego, im. J. I. Kraszewskiego oraz w Grygiszkach i Lazdynai mają zostać jedynie szkołami podstawowymi, ewentualnie progimnazjami.

  Obecnie w stolicy działa 19 szkół ogólnokształcących z polskim językiem nauczania — 2 gimnazja, 6 szkół średnich, 7 podstawowych, 4 początkowe.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Wręczenie dyplomów Akademii Edukacji VDU 2024 [GALERIA]

  Wydarzenie udokumentował nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz.

  Polsko-litewski projekt „Historia naszych Kresów – Wileńszczyzna”

  Goście zwiedzili szkołę, spotkali się z uczniami, nauczycielami i dyrekcją gimnazjum, uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych. Wieczorem cała poznańska delegacja została zaproszona do DKP na muzyczne widowisko „Wesoła ta strona”, które zaprezentował szkolny Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Wilenka”. Podczas...

  Wdzięczność i satysfakcja. Delegacja MSZ RP i FPPnW na Litwie i Łotwie

  W trakcie wizyty odbyły się spotkania ze środowiskami polskimi, z którymi Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego współpracuje przy realizacji projektów: medialnych, szkoleniowych, inwestycyjnych, oświatowych, jak i w zakresie promocji polskiej kultury lub ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego...