Więcej

  Próbny spis ludności – również w rejonie wileńskim

  Czytaj również...

  W dniach 30 marca – 30 kwietnia br. zostanie przeprowadzony próbny spis ludności i gospodarstw domowych.

  Spis będzie się odbywał tylko w wybranych miejscowościach kraju: w stołecznym starostwie na Antokolu, w gminie duksztańskiej rejonu wileńskiego oraz w gminie hanuszyskiej rejonu trockiego. Próbny spis ludności i gospodarstw domowych przeprowadzany jest w celu sprawdzenia przygotowań do powszechnego spisu ludności i mieszkań w roku 2011.

  Próbny spis będzie się odbywał w dwóch etapach:— w dniach 30 marca–11 kwietnia mieszkańcy wybranych terytoriów na stronie internetowej www.esurasymas2011.stat.gov.lt będą mogli wypełnić elektroniczny formularz. Wypełnić go będą mogły osoby korzystające z systemu bankowości elektronicznej lub posiadacze karty tożsamości ze zintegrowanym certyfikatem tożsamości.— w dniach 14-30 kwietnia br. spisujący odwiedzą w domach mieszkańców, którzy nie mieli możliwości wypełnienia formularzy elektronicznych. Przedstawią oni zakres pytań dotyczących danych osobowych oraz mieszkania i gospodarstwa domowego. Poufność danych zapewnia Ustawa RL o ochronie prawnej danych osobowych oraz Ustawa o statystyce, także akty prawne Unii Europejskiej. Powszechny spis mieszkańców oraz gospodarstw domowych odbędzie się wiosną 2011 roku. Ostatni spis ludności odbył się w roku 2001. Wówczas na Litwie spisano 3 mln 484 tys. mieszkańców.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Coraz więcej młodych rodzin korzysta z pomocy finansowej i osiedla się w rejonie wileńskim

  Od 1 września 2018 r. weszła w życie ustawa Republiki Litewskiej o wsparciu finansowym dla młodych rodzin przy zakupie pierwszego mieszkania. Rejon wileński cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony młodych rodzin korzystających ze wspomnianego wsparcia. W pierwszym roku udzielania...

  Wsparcie z Funduszu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rejonu Wileńskiego – możliwość dla przedsiębiorców na zwiększenie potencjału ich firm i realizację perspektywicznych idei biznesowych

  W 2022 r. Samorząd wsparł 45 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia wyniosła 45 tys. euro. W okresie lat 2019-2022 wsparcie z Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości otrzymało 126 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia w...

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...

  Program Interreg Litwa-Polska: po udanej realizacji 3 projektów, Samorząd w planach ma 5 kolejnych projektów

  7 marca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowych naborów do programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Suwałkach (Polska). W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele Administracji Samorządu, gmin Kowalczuki, Zujuny i Niemenczyn.W ramach tego zaproszenia Samorząd Rejonu Wileńskiego...