Więcej

  Próbny spis ludności – również w rejonie wileńskim

  Czytaj również...

  W dniach 30 marca – 30 kwietnia br. zostanie przeprowadzony próbny spis ludności i gospodarstw domowych.

  Spis będzie się odbywał tylko w wybranych miejscowościach kraju: w stołecznym starostwie na Antokolu, w gminie duksztańskiej rejonu wileńskiego oraz w gminie hanuszyskiej rejonu trockiego. Próbny spis ludności i gospodarstw domowych przeprowadzany jest w celu sprawdzenia przygotowań do powszechnego spisu ludności i mieszkań w roku 2011.

  Próbny spis będzie się odbywał w dwóch etapach:— w dniach 30 marca–11 kwietnia mieszkańcy wybranych terytoriów na stronie internetowej www.esurasymas2011.stat.gov.lt będą mogli wypełnić elektroniczny formularz. Wypełnić go będą mogły osoby korzystające z systemu bankowości elektronicznej lub posiadacze karty tożsamości ze zintegrowanym certyfikatem tożsamości.— w dniach 14-30 kwietnia br. spisujący odwiedzą w domach mieszkańców, którzy nie mieli możliwości wypełnienia formularzy elektronicznych. Przedstawią oni zakres pytań dotyczących danych osobowych oraz mieszkania i gospodarstwa domowego. Poufność danych zapewnia Ustawa RL o ochronie prawnej danych osobowych oraz Ustawa o statystyce, także akty prawne Unii Europejskiej. Powszechny spis mieszkańców oraz gospodarstw domowych odbędzie się wiosną 2011 roku. Ostatni spis ludności odbył się w roku 2001. Wówczas na Litwie spisano 3 mln 484 tys. mieszkańców.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...