Próbny spis ludności – również w rejonie wileńskim

W dniach 30 marca – 30 kwietnia br. zostanie przeprowadzony próbny spis ludności i gospodarstw domowych.

Spis będzie się odbywał tylko w wybranych miejscowościach kraju: w stołecznym starostwie na Antokolu, w gminie duksztańskiej rejonu wileńskiego oraz w gminie hanuszyskiej rejonu trockiego. Próbny spis ludności i gospodarstw domowych przeprowadzany jest w celu sprawdzenia przygotowań do powszechnego spisu ludności i mieszkań w roku 2011.

Próbny spis będzie się odbywał w dwóch etapach:— w dniach 30 marca–11 kwietnia mieszkańcy wybranych terytoriów na stronie internetowej www.esurasymas2011.stat.gov.lt będą mogli wypełnić elektroniczny formularz. Wypełnić go będą mogły osoby korzystające z systemu bankowości elektronicznej lub posiadacze karty tożsamości ze zintegrowanym certyfikatem tożsamości.— w dniach 14-30 kwietnia br. spisujący odwiedzą w domach mieszkańców, którzy nie mieli możliwości wypełnienia formularzy elektronicznych. Przedstawią oni zakres pytań dotyczących danych osobowych oraz mieszkania i gospodarstwa domowego. Poufność danych zapewnia Ustawa RL o ochronie prawnej danych osobowych oraz Ustawa o statystyce, także akty prawne Unii Europejskiej. Powszechny spis mieszkańców oraz gospodarstw domowych odbędzie się wiosną 2011 roku. Ostatni spis ludności odbył się w roku 2001. Wówczas na Litwie spisano 3 mln 484 tys. mieszkańców.