Więcej

  Wileńska Niedziela Palmowa na Ziemi Szczycieńskiej

  Czytaj również...

  Występ zespołu „Cicha Nowinka” z Ciechanowiszek Fot. archiwum ASRW

  W dniach 26-28 marca br. delegacja Samorządu Rejonu Wileńskiego w składzie: Stanisław Adamajtis, radny Samorządu, Waldemar Wiśniewski, główny specjalista Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki, Algimant Baniewicz, dyrektor Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny w Niemenczynie, Waleria Orszewska, dyrektor Szkoły Średniej w Awiżeniach oraz Janina Norkūnienė, kierownik Izby Palm i Użytku Codziennego w Ciechanowiszkach wzięła udział w Wileńskiej Niedzieli Palmowej na Ziemi Szczycieńskiej oraz w XV Powiatowym Konkursie Palmy Wielkanocnej w Rozogach.

  Gmina Rozogi położona jest w południowo-wschodniej części powiatu szczycieńskiego, województwa warmińsko-mazurskiego, przy ważnym szlaku Warszawa-Mazury, na terenie regionu Zielone Płuca Polski, na pograniczu mazursko-kurpiowskim. Uroczystości rozpoczęły warsztaty z fragmentem widowiska obrzędowego wielkanocnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Orzeszkach (Gmina Rozogi) oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Rozogach z udziałem Chóru Parafialnego z Mejszagoły i zespołu „Cicha Nowinka” z Ciechanowiszek.

  Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości Fot. archiwum ASRW

  Następnego dnia odbyły się warsztaty wileńskiej i kurpiowskiej plastyki wielkanocnej oraz prezentacja zespołów folklorystycznych z Rozóg w Gminnym Ośrodku Kultury w Rozogach. Natomiast w Muzeum Mazurskim w Szczytnie odbyła się impreza „Wieczór Wileński”, podczas której miały miejsce pokazy wileńskiej tradycyjnej plastyki obrzędowej z udziałem zespołu „Cicha Nowinka” z Ciechanowiszek oraz Chóru Parafialnego z Mejszagoły.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  W Niedzielę Palmową, po Mszy Świętej w Kościele p.w. Św. Marii Magdaleny, odbył się Finał XV Powiatowego Konkursu na Palmę Wielkanocną w Rozogach. Po uroczystym powitaniu gości odbyły się występy folklorystyczne zespołów: „Dąbrozianie” oraz „Babskie Olekanie” z Rozóg, „Cicha Nowinka” z Ciechanowiszek, Chóru Parafialnego z Mejszagoły.

  Fot. archiwum ASRW

  Program uroczystości został opracowany przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Szczytnie w uzgodnieniu z Muzeum Etnograficznym Wileńszczyzny w Niemenczynie, natomiast organizatorem uroczystości było Starostwo Powiatowe w Szczytnie i Urząd Gminy w Rozogach. Idea, jaka przyświecała organizacji tych uroczystości, związana jest z przybliżeniem mieszkańcom Ziemi Szczycieńskiej wielowiekowej tradycji, która wiąże się z obchodami Świąt Wielkanocnych na terenach zamieszkanych przez Polaków na Litwie, Kurpiach i na Mazurach. Święto Niedzieli Palmowej zajmuje bowiem szczególne miejsce w tradycji i kulturze regionu. Podczas uroczystości zaprezentowana została wielkanocna plastyka obrzędowa Wileńszczyzny, społeczność Powiatu Szczycieńskiego zapoznała się z wielowiekową – sięgającą średniowiecznych odpustów na Św. Kazimierza – tradycją wytwarzania wileńskich palm wielkanocnych, tzw. palm kaziukowych.

  Palmy - wiosenny symbol Wileńszczyzny Fot. archiwum ASRW

  Tradycja ta jest ciągle żywa i kultywowana wśród Polaków na Litwie – podobnie jak trwa nadal tradycja wicia kurpiowskich palm wielkanocnych, podtrzymywana dzięki Powiatowemu Konkursowi „Palma Wielkanocna” organizowanemu od 15 lat przez Gminę Rozogi i tamtejszy Gminny Ośrodek Kultury.

  Dlatego też wydarzenia Wileńskiej Niedzieli Palmowej i dorocznej Niedzieli Palmowej z konkursem na palmę wielkanocną w Rozogach są spotkaniem polskich zwyczajów i obrzędów wielkanocnych Wileńszczyzny i Ziemi Szczycieńskiej. Jego bohaterowie – to twórcy i artyści ludowi działający na terenie Powiatu Szczycieńskiego oraz Rejonu Wileńskiego. Kobiecy zespół folklorystyczny „Cicha Nowinka” działa pod kierownictwem Janiny Norkūnienė już od 15 lat w Ciechanowiszkach, stanowiących stary ośrodek wyrobu palm kaziukowych. Można je podziwiać w tamtejszej Izbie Palm i Użytku Codziennego, którą opiekują się członkinie zespołu. Repertuar „Cichej Nowinki” – to nie tylko ludowe pieśni wileńskie, lecz także widowiska obrzędowe: „Skąd przychodzi palma”, „Niedziela Palmowa” (które zostały zaprezentowane podczas pokazów w Rozogach i w Szczytnie), a także „Noc świętojańska”, „Żytnie żniwo”, „Prząśniczka”, „W zielonym gaiku” czy „Obrazek Kaziuka”. Chór Parafialny z Mejszagoły działający pod kierownictwem Wioletty Leonowicz został założony w 1981 r. W jego wykonaniu, podczas spotkań w Rozogach i Szczytnie, można było usłyszeć tradycyjne wielkanocne pieśni religijne oraz patriotyczne.

  Fot. archiwum ASRW

  Spotkanie z wileńskimi tradycjami wielkanocnymi – to projekt Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Szczytnie i Muzeum Mazurskiego w Szczytnie Oddziału Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Został on zrealizowany przy pomocy środków z Kancelarii Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, we współpracy z Samorządem Gminy Rozogi i Powiatem Szczycieńskim oraz Parafią p.w. Św. Marii Magdaleny w Rozogach i Stowarzyszeniem Skarbników Warmii i Mazur w Szczytnie. Partnerem projektu jest również Muzeum Etnograficzne Wileńszczyzny w Niemenczynie, pod którego opieką działają liczne izby regionalne i zespoły twórców i artystów ludowych w Rejonie Wileńskim.

  Samorząd Rejonu Wileńskiego współpracuje z Powiatem Szczycieńskim od października 2005 r., kiedy to zostało podpisane porozumienie o współpracy.Powiat Szczycieński jest hojnym darczyńcą: we wrześniu 2009 r. Samorządowi Rejonu Wileńskiego przekazane zostało wyposażenie pokoi gościnnych w dworku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pikieliszkach. Ten szlachetny krok znacznie przybliżył niezwykle ważne wydarzenie dla mieszkańców Wileńszczyzny – otwarcie w Pikieliszkach Izby Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Przekazanie darów do dworku Marszałka jest zarazem pomocą w podtrzymaniu i rozwoju tożsamości narodowej Polaków Ziemi Wileńskiej.

  Starostwo Powiatowe w Szczytnie przekazało również komplety książek oraz zestawy komputerowe dla szkół w Rzeszy i Awiżeniach.

  Na rzecz Szkoły Średniej w Awiżeniach przekazany został samochód Ford Transit Fot. archiwum ASRW

  Podczas ostatniego pobytu delegacji Samorządu na uroczystościach w Rozogach, na rzecz Szkoły Średniej w Awiżeniach, w ramach współpracy szkół Samorządu Rejonu Wileńskiego i Powiatu Szczycieńskiego, przekazany został samochód Ford Transit. Muzeum Etnograficzne Wileńszczyzny w Niemenczynie otrzymało w prezencie 21 tom encyklopedii. W ramach współpracy partnerskiej w Powiecie Szczycieńskim organizowane są obozy letnie dla dzieci z Wileńszczyzny. Dla niektórych z nich jest to jedyna szansa na kontakt z Macierzą. Wyjazdy te pozwalają na zawiązanie, a z czasem – zacieśnienie więzi pomiędzy polskimi dziećmi i ich Macierzą – Polską. Ponadto więź taka często przesądza o ich utrwalaniu się w swej polskiej tożsamości, o jej rozwoju.

  W ramach współpracy organizowana jest również wymiana zespołów artystycznych z zaprzyjaźnionych regionów, która owocuje pięknymi występami na świętach, imprezach czy konkursach regionalnych, o czym przekonać się można było podczas tegorocznej Wileńskiej Niedzieli Palmowej na Ziemi Szczycieńskiej.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Coraz więcej młodych rodzin korzysta z pomocy finansowej i osiedla się w rejonie wileńskim

  Od 1 września 2018 r. weszła w życie ustawa Republiki Litewskiej o wsparciu finansowym dla młodych rodzin przy zakupie pierwszego mieszkania. Rejon wileński cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony młodych rodzin korzystających ze wspomnianego wsparcia. W pierwszym roku udzielania...

  Wsparcie z Funduszu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rejonu Wileńskiego – możliwość dla przedsiębiorców na zwiększenie potencjału ich firm i realizację perspektywicznych idei biznesowych

  W 2022 r. Samorząd wsparł 45 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia wyniosła 45 tys. euro. W okresie lat 2019-2022 wsparcie z Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości otrzymało 126 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia w...

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...

  Program Interreg Litwa-Polska: po udanej realizacji 3 projektów, Samorząd w planach ma 5 kolejnych projektów

  7 marca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowych naborów do programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Suwałkach (Polska). W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele Administracji Samorządu, gmin Kowalczuki, Zujuny i Niemenczyn.W ramach tego zaproszenia Samorząd Rejonu Wileńskiego...