Spotkanie prezydentów w cieniu problemu nazwisk

Spotkanie prezydentów Polski i Litwy zbiegło się z antypolskim warcholstwem litewskiego Sejmu, który położył kres nadziei Polaków na używanie na Litwie nazwisk w oryginalnej pisowni Fot. Marian Paluszkiewicz

Robocze spotkanie w Wilnie prezydentów Litwy Dali Grybauskaitė i Polski Lecha Kaczyńskiego odbyło się w cieniu decyzji Sejmu o odrzuceniu projektu ustawy pozwalającej, między innym, litewskim Polakom na pisownię nazwisk w języku polskim.

„Jestem zdziwiony decyzją Sejmu” — od tych słów Lech Kaczyński rozpoczął wczoraj swoje oświadczenie po spotkaniu z litewską prezydent. Z kolei Dali Grybauskaitė nie oceniała decyzji litewskiego parlamentu, wyraziła natomiast nadzieję, że te problemy nie zaszkodzą strategicznemu partnerstwu Litwy i Polski. Litewska prezydent właśnie tym relacjom poświęciła najwięcej uwagi. Mówiła o konieczności współpracy Litwy i Polski w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego regionu.
Prezydenci poruszyli w swojej rozmowie również sprawy europejskiego i międzynarodowego bezpieczeństwa, w tym polsko-litewskiej współpracy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego w kontekście Nowej Koncepcji Strategicznej NATO.

Nie wiadomo, czy podczas rozmów prezydenci poruszyli sprawy mniejszości polskiej na Litwie, gdyż prezydenci odmówili odpowiadać na pytania dziennikarzy. Jedynie prezydent Lech Kaczyński zaznaczył, że w Polsce mieszka wiele mniejszości narodowych, w tym również litewska, którym są zagwarantowane prawa, jakich oczekuje od władz litewskich polska mniejszość na Litwie. W tym kontekście Lech Kaczyński wyraził nadzieję, że również na Litwie prawa mniejszości będą rozstrzygane zgodnie z „europejskimi standardami”. Powiedział przy tym, że budowanie napięcia w relacjach polsko-litewskich jest na korzyść przeciwników Polski i Litwy.

Podczas wczorajszego spotkania prezydenci uzgodnili, że ponownie spotkają się na polach Grunwaldu podczas wspólnych obchodów 600. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem.

Odnosząc się do tego historycznego wydarzenia, prezydent Grybauskaitė wyraziła nadzieję, że współpraca obydwu krajów będzie korzystna zarówno Polsce, jak i Litwie, jak też dla całej Europy.

Wczorajsze spotkanie prezydentów Polski i Litwy było kontynuacja przerwanych rozmów rozpoczętych w trakcie ostatniej wizyty Lecha Kaczyńskiego w marcu tego roku podczas uroczystości 20. rocznicy Niepodległości Litwy. Wtedy prezydent Polski musiał przerwać swoją wizytę z powodu stanu zdrowia swojej matki.