Więcej

  Stulatka z Mejszagoły

  Czytaj również...

  Fot. Jan Lewicki

  6 kwietnia przedstawiciele władz Samorządu Rejonu Wileńskiego w osobie wicedyrektor administracji samorządu Rity Tamašunienė, kierowniczki Wydziału Opieki Socjalnej Stefanii Stankiewicz i starosty gminy mejszagolskiej Stefana Orszewskiego zawitali do Korwia, by złożyć życzenia Mariannie Petreitis z okazji 100-lecia urodzin. Były kwiaty, powinszowania, prezenty. Jubilatka nie skrywała wzruszenia.

  Urodziła się we wsi Kiemiele. Była kobietą niezwykle pracowitą i większość swego życia gospodarzyła na roli. Przez pewien czas w latach międzywojennych pracowała jako służąca u pewnego sędziego w Wilnie. Już po wojnie pracowała w miejscowym kołchozie w Kiemielach. W 1972 r. wraz z córką i wnukami przeniosła się do nowego domu w Korwiu. Wychowała córkę, doczekała się wnuków, 6 prawnuków i 5 praprawnucząt. Najmłodszy praprawnuk o imieniu Maksymilian ma ponad rok.

  Wiara w jej życiu odgrywa wielką rolę, zawsze w niedziele chodziła do kościoła, często się modliła. W duchu religijnym wychowywała też córkę i wnuków. Zdrowie, jak dotychczas, jej dopisuje. W ciągu swego długiego życia nigdy nie zażywała lekarstw, co w dzisiejszych czasach jest wręcz nieprawdopodobne.

  Fot. Jan Lewicki
  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Dziś mieszka wraz z 72-letnią córką Teresą i 43-letnim wnukiem Tolesławem, otoczona ich szacunkiem i troskliwą opieką. Warto nadmienić, że jest to druga tegoroczna stulatka z gminy mejszagolskiej.

  W rejonie wileńskim mieszka 5 osób, które przekroczyły magiczną rubież życia – 100 lat.


  Jan Lewicki


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Coraz więcej młodych rodzin korzysta z pomocy finansowej i osiedla się w rejonie wileńskim

  Od 1 września 2018 r. weszła w życie ustawa Republiki Litewskiej o wsparciu finansowym dla młodych rodzin przy zakupie pierwszego mieszkania. Rejon wileński cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony młodych rodzin korzystających ze wspomnianego wsparcia. W pierwszym roku udzielania...

  Wsparcie z Funduszu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rejonu Wileńskiego – możliwość dla przedsiębiorców na zwiększenie potencjału ich firm i realizację perspektywicznych idei biznesowych

  W 2022 r. Samorząd wsparł 45 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia wyniosła 45 tys. euro. W okresie lat 2019-2022 wsparcie z Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości otrzymało 126 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia w...

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...

  Program Interreg Litwa-Polska: po udanej realizacji 3 projektów, Samorząd w planach ma 5 kolejnych projektów

  7 marca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowych naborów do programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Suwałkach (Polska). W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele Administracji Samorządu, gmin Kowalczuki, Zujuny i Niemenczyn.W ramach tego zaproszenia Samorząd Rejonu Wileńskiego...