Więcej

  Stulatka z Mejszagoły

  Czytaj również...

  Fot. Jan Lewicki

  6 kwietnia przedstawiciele władz Samorządu Rejonu Wileńskiego w osobie wicedyrektor administracji samorządu Rity Tamašunienė, kierowniczki Wydziału Opieki Socjalnej Stefanii Stankiewicz i starosty gminy mejszagolskiej Stefana Orszewskiego zawitali do Korwia, by złożyć życzenia Mariannie Petreitis z okazji 100-lecia urodzin. Były kwiaty, powinszowania, prezenty. Jubilatka nie skrywała wzruszenia.

  Urodziła się we wsi Kiemiele. Była kobietą niezwykle pracowitą i większość swego życia gospodarzyła na roli. Przez pewien czas w latach międzywojennych pracowała jako służąca u pewnego sędziego w Wilnie. Już po wojnie pracowała w miejscowym kołchozie w Kiemielach. W 1972 r. wraz z córką i wnukami przeniosła się do nowego domu w Korwiu. Wychowała córkę, doczekała się wnuków, 6 prawnuków i 5 praprawnucząt. Najmłodszy praprawnuk o imieniu Maksymilian ma ponad rok.

  Wiara w jej życiu odgrywa wielką rolę, zawsze w niedziele chodziła do kościoła, często się modliła. W duchu religijnym wychowywała też córkę i wnuków. Zdrowie, jak dotychczas, jej dopisuje. W ciągu swego długiego życia nigdy nie zażywała lekarstw, co w dzisiejszych czasach jest wręcz nieprawdopodobne.

  Fot. Jan Lewicki

  Dziś mieszka wraz z 72-letnią córką Teresą i 43-letnim wnukiem Tolesławem, otoczona ich szacunkiem i troskliwą opieką. Warto nadmienić, że jest to druga tegoroczna stulatka z gminy mejszagolskiej.

  W rejonie wileńskim mieszka 5 osób, które przekroczyły magiczną rubież życia – 100 lat.


  Jan Lewicki


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...