W kwietniu – przegląd techniczny maszyn rolniczych

W kwietniu br. w gminach rejonu wileńskiego będą się odbywały przeglądy techniczne traktorów, ciągników, maszyn rolniczych oraz ich przyczep.
Dokonując przeglądu technicznego niezbędne jest posiadanie legitymacji traktorzysty, dokumentu rejestracyjnego traktora oraz dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty za przegląd techniczny.

Za dokonanie przeglądu technicznego traktora należy dokonać przelewu w wysokości 15 Lt, za przyczepę traktorową – 8 Lt na konto Państwowej Inspekcji Podatkowej przy Ministerstwie Finansów RL (konto nr LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbankas“, kod banku 73000, kod wpłaty 53041).

Informację dotyczącą rozkładu przeglądu technicznego maszyn rolniczych w poszczególnych gminach można uzyskać w Wydziale Rolnictwa Administracji Samorządu Rejonu Wileńskego pod nr tel. (8 5) 272 6005.