Więcej

  Zaaprobowano reorganizację szkół

  Czytaj również...

  Edyta Zubel, dyrektor „Piątki”, podała wiele poważnych argumentów, przemawiających za zachowaniem szkoły w obecnym budynku Fot. Marian Paluszkiewicz

  Komitet Oświaty i Nauki Samorządu Wileńskiego obradował w kwestii reorganizacji wileńskich szkół. Mimo sprzeciwu społeczności reorganizowanych szkół zaaprobował plan reformy przed tygodniem przedstawiony przez władze stołeczne.

  — Głosy się rozłożyły równo — cztery za planem reorganizacji, cztery — przeciwko. Jednak komitet ostatecznie zaaprobował plan reorganizacji w takiej wersji, w jakiej trafił pod obrady, ponieważ przewodniczący komitetu ma prawo decydującego głosu — poinformował „Kurier” radny miasta Wilna Józef Kwiatkowski.

  Komitet przychylnie ocenił forsowaną przez władze Wilna reorganizację mimo sprzeciwu społeczności reformowanych placówek. Przybyli do samorządu przedstawicieli społeczności poszczególnych szkół, nieakceptujący takiego planu reorganizacji mieli możliwość w kilku zdaniach przedstawić swoje argumenty. Wszyscy byli zgodni, że władze stołeczne planują wdrożenie nieobmyślanej reformy bez prowadzenia dialogu z mieszkańcami, wręcz poprzez wywieranie nacisków na administracje szkół. Uczniów tymczasem traktują wyłącznie przedmiotowo.

  Edyta Zubel, dyrektor Szkoły Średniej im. J. Lelewela, apelowała do członków komitetu, by wzięli pod uwagę położenie geograficzne szkoły.

  — Nasza szkoła ma zostać połączona ze szkołą Wiwulskiego, znajdującą się w starostwie żyrmuńskim. Szkoła znajduje się w pobliżu starostwa śnipiskiego, w którym mieści się Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli. O wiele bardziej logiczne byłoby więc przeniesienie placówki z Żyrmun do nas, czyli do starostwa antokolskiego — argumentowała dyrektor „Piątki”.

  Jak podkreśliła, niewątpliwie kolejnym argumentem przemawiającym za tym są idealne warunki lokalowe placówki oraz potencjał budynku, w którym się mieści.

  — Może tu naukę pobierać 802 uczniów. Moglibyśmy więc przyjąć wszystkich uczniów z Wiwulskiego i zaproponować świetne warunki. Niedawno budynek szkoły został poddany poważnej renowacji — przekonywała Edyta Zubel.

  Dyrektor dodała również, że szkoła ma pięcioletnie zobowiązania wobec Unii Europejskiej. Nie może brać udziału w żadnej reorganizacji, jako że w ubiegłym roku rozpoczęto jej renowację z funduszy UE i samorząd w przypadku reformy musiałby pokryć milionowe koszta.

  Mimo poważnych argumentów społeczności szkół komitet zaaprobował reformę w jej pierwotnej postaci. Jak nas poinformował radny Kwiatkowski, podczas obrad wniósł propozycję, by reorganizację szkół mniejszości narodowych odłożyć na rok.

  — Obecnie w Ministerstwie Oświaty i Nauki pracuje grupa robocza, do której również należę, która ma przedstawić argumenty przemawiające za zmianą kryteriów dla szkół mniejszości. Będą dotyczyły kompletowania klas oraz trybu powołania gimnazjów, oraz progimnazjów — poinformował „Kurier” radny Józef Kwiatkowski. Jak powiedział, będzie również mowa o zwiększeniu koszyczka ucznia.

  — To są na razie jedynie propozycje. Nie znaczy, że zostaną zatwierdzone w rządzie. Wiąże się to również z odpowiednią kwotą pieniędzy — ponieważ musiałby zostać zwiększony koszyczek ucznia dla szkół mniejszości. Ale to, że ministerstwo przyznało, iż rzeczywiście wobec szkół mniejszości narodowych i w ogóle Wileńszczyzny powinny być stosowane inne kryteria, to już jest dobrze. Ministerstwo przyznało to, o czym od dawna wiemy — że wymogi powinny być inne niż wobec szkół w rejonach, w których uczniowie pobierają naukę wyłącznie w jednym języku litewskim — podkreślił Kwiatkowski.

  Osobiście radny nie oczekuje, że w planie reorganizacji mogą zajść wielkie zmiany.

  — Na pewno wokół ustawy będą debaty. Jest jeszcze bardzo wiele w niej niejasności. Wielu posłów negatywnie się na jej temat wypowiedziało, ale jak już nieraz się przekonaliśmy — niezadowolenie niezadowoleniem, ale kiedy dochodzi do głosowania, uwzględniane są interesy polityczne — jest przekonany radny.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Kwestia reorganizacji była już rozpatrywana w Komitecie ds. Łączności ze Społeczeństwem Samorządu Wileńskiego. Członkowie tego komitetu przegłosowali przeciwko jego realizacji. Decyzja komitetów nie ma jednak znaczenia wiążącego, ma tylko charakter doradczy. Losy szkół już wkrótce będą omawiane na posiedzeniu Rady samorządu.

  Jak nas poinformował radny Kwiatkowski, posiedzenie Rady odbędzie się za tydzień lub po dwóch tygodniach.

  Ostateczna decyzja w sprawie przyszłości wileńskich szkół ma zapaść do 1 maja.


  PLAN REORGANIZACJI SZKÓŁ WILEŃSKICH

  Zgodnie z przedstawionym przez władze stołecznym planem reorganizacji w Wilnie ma zostać zreorganizowanych ogółem 46 szkół średnich. Z polskich szkół w Wilnie w 2011 r. mają pozostać zaledwie 2 gimnazja, 10 szkół podstawowych oraz 3 początkowe. Wszystkie szkoły średnie z polskim językiem nauczania mają więc zostać przekształcone w podstawówki, ewentualnie progimnazja. Takie są główne założenia planu reorganizacji placówek oświatowych.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  W myśl reformy od września br. nie byłyby kompletowane klasy piąte w Gimnazjum im. A. Mickiewicza, polskie klasy pierwsze oraz piąte — w Szkole Średniej w Jerozolimce. Szkoła początkowa „Jaskółeczka” w Zaścianku zostanie dołączona do szkoły-przedszkola „Źródełko”. Szkoła Średnia im. Lelewela ma zostać połączona ze Szkołą Podstawową im. A. Wiwulskiego. Od 1 września 2011 r. szkoły średnie — im. Wł. Syrokomli, im. S. Konarskiego, im. J. I. Kraszewskiego oraz w Grygiszkach i Lazdynai mają zostać jedynie szkołami podstawowymi, ewentualnie progimnazjami.
  Obecnie w stolicy działa 19 szkół ogólnokształcących z polskim językiem nauczania — 2 gimnazja, 6 szkół średnich, 7 podstawowych, 4 początkowe.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Przegląd BM TV z Adamem Błaszkiewiczem, dyrektorem „JP2” w Wilnie. „Historia z maturami kończy się w lipcu”

  Rajmund Klonowski: Dla wielu zaczyna się sezon wakacyjny, ale tylko nie dla Pana, ponieważ zaczyna się sezon egzaminów maturalnych. Adam Błaszkiewicz: Wczoraj mieliśmy pierwszy egzamin maturalny i tak będzie trwało do połowy czerwca. Potem dość długo czekamy na wyniki tych...

  W DKP odbędzie się wileńska premiera filmu „Fatalny rozkaz. Wilno 1939” i spotkanie z twórcami

  Premiera filmu „Fatalny rozkaz. Wilno 1939” będzie miał miejsce w Domu Kultury Polskiej w Wilnie przy ul. Naugarduko 76, 13 czerwca o godz. 18:00. Przed projekcją odbędzie się spotkanie z twórcami filmu. Czytaj więcej: Reżyser filmu „Wilno 1939” Piotr Kościński:...

  „Płyną te opowieści ociekające krwią…”: Spotkanie wokół książki Szymona Datnera

  W spotkaniu udział wezmą: Helena Datner — socjolog, historyk, Agata Patalas — dyrektor Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Zuzanny Giczanki, dr Neringa Latvytė z Uniwersytetu Wileńskiego. Spotkanie moderuje dr Lara Lempertienė z Centrum Badań Judaistycznych Litewskiej Biblioteki Narodowej im. M....