Samorząd Rejonu Wileńskiego łączy się w bólu z Narodem Polskim

Fot. archiwum ASRW

Samorząd Rejonu Wileńskiego po tragicznych wydarzeniach z dn. 10 kwietnia pod Smoleńskiem – rozbił się samolot rządowy RP, zginął Prezydent Polski Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią, ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski oraz udający się z nimi na uroczystości żałobne w Katyniu członkowie Sejmu, Senatu, rządu RP, naczelni dowódcy Wojska Polskiego, przedstawiciele duchowieństwa i organizacji rządowych i społecznych – łączy się w bólu z Narodem Polskim.

W poniedziałek, 12 kwietnia, mer samorządu rejonu wileńskiego Maria Rekść w obecności pracowników urzędu zapaliła w holu gmachu samorządu znicze w pamięć o tragicznie zmarłych. Polegli uczczeni byli minutą ciszy.


Uroczystości żałobne w gminach rejonu wileńskiego

Gmina Mejszagoła

W 1989 r. podczas wielkiej pielgrzymki Polaków z Litwy do Katynia mejszagolanie Anna Aleksandrowicz, Zygmunt Wierbajtis, ś.p. Genowefa Wierbajtis i ś.p. Stanisław Jagliński przywieźli do Mejszagoły garść ziemi z lasu katyńskiego. Początkowo planowali urnę z ziemią wmurować w kościele mejszagolskim, ale po naradzie z Ks. Prałatem Józefem Obrembskim postanowiono złożyć ją na mejszagolskim cmentarzu parafialnym, w kwaterze żołnierzy polskich 1920 r.

Teraz w tym miejscu oddajemy cześć ofiarom Katynia. 14 kwietnia br. tu na modlitwie za ofiary 1940 roku, a także za poległych w katastrofie pod Smoleńskiem zgromadzili się nie tylko mejszagolanie, ale i przedstawiciele całej Wileńszczyzny, posłowie na Sejm RL Leonard Talmont, Jarosław Narkiewicz, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, sekretarz ZPL Edward Trusewicz i in. Zarząd główny ZPL na czele z prezesem Michałem Mackiewiczem obrady rozpoczął od złożenia wieńców i zapalenia zniczy przy pomniku katyńskim w Mejszagole. Nabożeństwo za zmarłych odprawił ksiądz dziekan Józef Aszkiełowicz.

Dzień wcześniej apel żałobny odbył się w Szkole Średniej im. ks. Józefa Obrembskiego. Uczniowie starszych klas przekazali urywki z historii sprzed 70 lat przeplatane wierszami i żałobną muzyką F. Chopina. Pamięć o tych wydarzeniach połączono z ostatnią tragedią. Społeczność szkoły w wielkim skupieniu i żalu żegnała ofiary katastrofy polskiego samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem.

Gmina Miedniki

W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki, przedstawicieli najwyższych władz Polski, organizacji społecznych, funkcjonariuszy BOR oraz załogi samolotu w dniu 14 kwietnia 2010 r. odbyła się uroczystość żałobna w Miednikach.

Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w Kościele p.w. Św. Kazimierza w Miednikach w intencji ofiar tragedii w Smoleńsku. Po mszy odbyła się (miała miejsce) procesja z kościoła na cmentarz miednicki pod krzyż upamiętniający tragedię katyńską.

Następnie odbył się krótki apel oraz złożenie kwiatów na cmentarzu w Miednikach przy krzyżu upamiętniającym tragedię katyńską.

Uroczystości odbyły się pod patronatem Koła Związku Polaków na Litwie w Miednikach, Parafii p.w. Św. Kazimierza w Miednikach oraz Miednickiego Ośrodka Kultury.

Gmina Podbrzezie

11 kwietnia br. w Kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Podbrzeziu odbyła się wspólna modlitwa w intencji ofiar tragedii pod Smoleńskiem.

12 kwietnia 2010 r. odbyło się zebranie pracowników starostwa, które rozpoczęto dwiema minutami ciszy. Po zakończeniu zebrania przy krzyżu w Podbrzeziu złożono kwiaty i zapalono świece. W te smutne dnie mieszkańcy gminy podbrzeskiej przyłączyli się całym sercem do żałoby całego Narodu Polskiego z powodu tragedii pod Smoleńskiem, w której zginęli Prezydent RP z małżonką oraz członkowie delegacji towarzyszącej Prezydentowi.

Gmina Niemież

Gmina Pogiry

14 kwietnia w Gimnazium w Pogirach uczczono pamięć ofiar tragedii w Smoleńsku. Jak powiedziała zastępca dyrektora Walentyna Treszczyńska odbyła się „Lekcja historii i ludzkości”. Zebranym uczniom i nauczycielom przybliżył fakty sprzed 70 lat radny Samorządu Rejonu Wileńskiego Michał Treszczyński. Zapalono znicze, złożono kwiaty i wraz z katechetka Anetą Sawicką modlono się w skupieniu w intencji ofiar katastrofy.

W Szkole Podstawowej w Sorok Tatary już w poniedziałek rano zapalono w oknach szkoły znicze. Pierwszą lekcja w całej szkole była lekcja historii, którą przeprowadził nauczyciel historii Andrzej Iwanowski. Opowiedział o ostatnich tragicznych  wydarzeniach w Smoleńsku i tych sprzed 70 laty. Dyrektor szkoły Danuta Klopowa zwróciła się do wszystkich zebranych z prośbą o skupienie i zachowanie powagi w ciągu całego tygodnia, podkreślając, że ta tragedia dotyczy każdego człowieka nie zważając na jego wiek ani narodowość.  Trzy osobowa delegacja udała się do Wilna, aby zapalić znicze i złożyć kwiaty przy Ambasadzie RP.

Gmina Kowalczuki

W Szkole Średniej w Kowalczukach miała miejsce honorowa warta harcerska.

We wszystkich polskich szkołach gminy odbyły się apele, pamięć ofiar tragedii uczczono minutą ciszy, zapalono znicze, złożono kwiaty, odwołano wszystkie imprezy. Nauczyciele przeprowadzili rozmowy z uczniami, opowiadali o Prezydencie.

Gmina Szaterniki

W Szkole Podstawowej w Wielucianach trwa wystawa poświęcona Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu.

W Szkole Podstawowej w Kiwiszkach zapalono symboliczne znicze. Pracownicy starostwa złożyli kwiaty, zapalili znicze przy Ambasadzie RP w Wilnie, wpisali wyrazy współczucia do księgi kondolencyjnej.