Więcej

  Samorząd Rejonu Wileńskiego łączy się w bólu z Narodem Polskim

  Czytaj również...

  Fot. archiwum ASRW

  Samorząd Rejonu Wileńskiego po tragicznych wydarzeniach z dn. 10 kwietnia pod Smoleńskiem – rozbił się samolot rządowy RP, zginął Prezydent Polski Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią, ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski oraz udający się z nimi na uroczystości żałobne w Katyniu członkowie Sejmu, Senatu, rządu RP, naczelni dowódcy Wojska Polskiego, przedstawiciele duchowieństwa i organizacji rządowych i społecznych – łączy się w bólu z Narodem Polskim.

  W poniedziałek, 12 kwietnia, mer samorządu rejonu wileńskiego Maria Rekść w obecności pracowników urzędu zapaliła w holu gmachu samorządu znicze w pamięć o tragicznie zmarłych. Polegli uczczeni byli minutą ciszy.


  Uroczystości żałobne w gminach rejonu wileńskiego

  Gmina Mejszagoła

  W 1989 r. podczas wielkiej pielgrzymki Polaków z Litwy do Katynia mejszagolanie Anna Aleksandrowicz, Zygmunt Wierbajtis, ś.p. Genowefa Wierbajtis i ś.p. Stanisław Jagliński przywieźli do Mejszagoły garść ziemi z lasu katyńskiego. Początkowo planowali urnę z ziemią wmurować w kościele mejszagolskim, ale po naradzie z Ks. Prałatem Józefem Obrembskim postanowiono złożyć ją na mejszagolskim cmentarzu parafialnym, w kwaterze żołnierzy polskich 1920 r.

  Teraz w tym miejscu oddajemy cześć ofiarom Katynia. 14 kwietnia br. tu na modlitwie za ofiary 1940 roku, a także za poległych w katastrofie pod Smoleńskiem zgromadzili się nie tylko mejszagolanie, ale i przedstawiciele całej Wileńszczyzny, posłowie na Sejm RL Leonard Talmont, Jarosław Narkiewicz, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, sekretarz ZPL Edward Trusewicz i in. Zarząd główny ZPL na czele z prezesem Michałem Mackiewiczem obrady rozpoczął od złożenia wieńców i zapalenia zniczy przy pomniku katyńskim w Mejszagole. Nabożeństwo za zmarłych odprawił ksiądz dziekan Józef Aszkiełowicz.

  Dzień wcześniej apel żałobny odbył się w Szkole Średniej im. ks. Józefa Obrembskiego. Uczniowie starszych klas przekazali urywki z historii sprzed 70 lat przeplatane wierszami i żałobną muzyką F. Chopina. Pamięć o tych wydarzeniach połączono z ostatnią tragedią. Społeczność szkoły w wielkim skupieniu i żalu żegnała ofiary katastrofy polskiego samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem.

  Gmina Miedniki

  W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki, przedstawicieli najwyższych władz Polski, organizacji społecznych, funkcjonariuszy BOR oraz załogi samolotu w dniu 14 kwietnia 2010 r. odbyła się uroczystość żałobna w Miednikach.

  Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w Kościele p.w. Św. Kazimierza w Miednikach w intencji ofiar tragedii w Smoleńsku. Po mszy odbyła się (miała miejsce) procesja z kościoła na cmentarz miednicki pod krzyż upamiętniający tragedię katyńską.

  Następnie odbył się krótki apel oraz złożenie kwiatów na cmentarzu w Miednikach przy krzyżu upamiętniającym tragedię katyńską.

  Uroczystości odbyły się pod patronatem Koła Związku Polaków na Litwie w Miednikach, Parafii p.w. Św. Kazimierza w Miednikach oraz Miednickiego Ośrodka Kultury.

  Gmina Podbrzezie

  11 kwietnia br. w Kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Podbrzeziu odbyła się wspólna modlitwa w intencji ofiar tragedii pod Smoleńskiem.

  12 kwietnia 2010 r. odbyło się zebranie pracowników starostwa, które rozpoczęto dwiema minutami ciszy. Po zakończeniu zebrania przy krzyżu w Podbrzeziu złożono kwiaty i zapalono świece. W te smutne dnie mieszkańcy gminy podbrzeskiej przyłączyli się całym sercem do żałoby całego Narodu Polskiego z powodu tragedii pod Smoleńskiem, w której zginęli Prezydent RP z małżonką oraz członkowie delegacji towarzyszącej Prezydentowi.

  Gmina Niemież

  Gmina Pogiry

  14 kwietnia w Gimnazium w Pogirach uczczono pamięć ofiar tragedii w Smoleńsku. Jak powiedziała zastępca dyrektora Walentyna Treszczyńska odbyła się „Lekcja historii i ludzkości”. Zebranym uczniom i nauczycielom przybliżył fakty sprzed 70 lat radny Samorządu Rejonu Wileńskiego Michał Treszczyński. Zapalono znicze, złożono kwiaty i wraz z katechetka Anetą Sawicką modlono się w skupieniu w intencji ofiar katastrofy.

  W Szkole Podstawowej w Sorok Tatary już w poniedziałek rano zapalono w oknach szkoły znicze. Pierwszą lekcja w całej szkole była lekcja historii, którą przeprowadził nauczyciel historii Andrzej Iwanowski. Opowiedział o ostatnich tragicznych  wydarzeniach w Smoleńsku i tych sprzed 70 laty. Dyrektor szkoły Danuta Klopowa zwróciła się do wszystkich zebranych z prośbą o skupienie i zachowanie powagi w ciągu całego tygodnia, podkreślając, że ta tragedia dotyczy każdego człowieka nie zważając na jego wiek ani narodowość.  Trzy osobowa delegacja udała się do Wilna, aby zapalić znicze i złożyć kwiaty przy Ambasadzie RP.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Gmina Kowalczuki

  W Szkole Średniej w Kowalczukach miała miejsce honorowa warta harcerska.

  We wszystkich polskich szkołach gminy odbyły się apele, pamięć ofiar tragedii uczczono minutą ciszy, zapalono znicze, złożono kwiaty, odwołano wszystkie imprezy. Nauczyciele przeprowadzili rozmowy z uczniami, opowiadali o Prezydencie.

  Gmina Szaterniki

  W Szkole Podstawowej w Wielucianach trwa wystawa poświęcona Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu.

  W Szkole Podstawowej w Kiwiszkach zapalono symboliczne znicze. Pracownicy starostwa złożyli kwiaty, zapalili znicze przy Ambasadzie RP w Wilnie, wpisali wyrazy współczucia do księgi kondolencyjnej.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...