Kolejne obradowanie nad reorganizacją wileńskich szkół

Mimo sprzeciwu opozycji, w tym polskich radnych, za tydzień kwestia reorganizacji szkół wileńskich znów będzie omawiana podczas posiedzenia Rady miasta Wilna.

— Reforma będzie rozpatrywana już podczas posiedzenia Rady w następną środę. Mimo że została odrzucona podczas ubiegłego posiedzenia. Wystąpiliśmy z propozycją, by jej omawianie przesunięto, zanim nie zostanie uchwalona Ustawa o Oświacie i zatwierdzona uchwała rządowa o stosowaniu innych kryteriów wobec szkół mniejszości narodowych — poinformował „Kurier” radny miasta Wilna Józef Kwiatkowski.

Nad nową ustawą pracuje obecnie specjalnie stworzona grupa robocza, do której należy m. in. Józef Kwiatkowski. Władze stołeczne jednak forsują reformę, nie zważając na sprzeciw opozycji i społeczności poszczególnych szkół i usiłują ją wdrażać zgodnie z obecnymi ustawami. Na razie plan został ponownie oddany pod obrady komitetów. Decyzja komitetów nie ma jednak znaczenia wiążącego, ma tylko charakter doradczy.

Jak już informował „Kurier”, przed trzema tygodniami za reorganizacją opowiedziało się 19 radnych, przeciwko — 18, od głosu powstrzymało się 6. Wówczas reorganizacji w takiej wersji, w jakiej została przed półtora miesiąca przedstawiona przez władze stołeczne, nie zaaprobowano.

Przedstawiony plan reorganizacji spotkał się ze sprzeciwem społeczności poszczególnych reformowanych placówek. Niejednokrotnie apelowały, że władze stołeczne planują wdrożenie nieobmyślanej reformy bez prowadzenia dialogu z mieszkańcami, wręcz poprzez wywieranie nacisków na administracje szkół. Uczniów tymczasem traktują wyłącznie przedmiotowo.

Zgodnie z zamiarem władz stołecznych w Wilnie ma zostać zreorganizowanych ogółem 46 szkół średnich.

Z polskich szkół w Wilnie w 2011 r. mają pozostać zaledwie 2 gimnazja, 10 szkół podstawowych oraz 3 początkowe. Wszystkie szkoły średnie z polskim językiem nauczania mają więc zostać przekształcone w podstawówki, ewentualnie progimnazja. Takie są główne założenia planu reorganizacji placówek oświatowych. W myśl reformy od września br. nie byłyby kompletowane klasy piąte w Gimnazjum im. A. Mickiewicza, polskie klasy pierwsze oraz piąte — w Szkole Średniej w Jerozolimce. Szkoła początkowa „Jaskółeczka” w Zaścianku zostanie dołączona do szkoły-przedszkola „Źródełko”. Szkoła Średnia im. Lelewela ma zostać połączona ze Szkołą Podstawową im. A. Wiwulskiego.

Od 1 września 2011 r. szkoły średnie — im. Wł. Syrokomli, im. S. Konarskiego, im. J. I. Kraszewskiego oraz w Grygiszkach i Lazdynai mają zostać jedynie szkołami podstawowymi, ewentualnie progimnazjami.

Obecnie w stolicy działa 19 szkół ogólnokształcących z polskim językiem nauczania — 2 gimnazjum, 6 szkół średnich, 7 podstawowych, 4 początkowe.