Więcej

  Centralna Biblioteka Rejonu Wileńskiego w Rudominie obchodzi jubileusz 70-lecia

  Czytaj również...

  Życzenia składają przedstawiciele Samorządu: Gabriel Jan Mincewicz, Rita Tamašunienė, Edmund Szot Fot. archiwum ASRW

  28 kwietnia br. Centralna Biblioteka Rejonu Wileńskiego obchodziła 70. rocznicę swej działalności. Ten piękny jubileusz przypadł na Międzynarodowy Dzień Bibliotekarza.

  Licznie zebranych gości w Ośrodku Kultury w Rudominie przywitał dyrektor Biblioteki Centralnej Rejonu Wileńskiego Dariusz Szylejko. Następnie życzenia pracownikom biblioteki złożyli wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Jan Gabriel Mincewicz oraz zastępca dyrektora administracji Samorządu Rita Tamašunienė. Kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Samorządu Edmund Szot po złożeniu życzeń z okazji jubileuszu wręczył dyrektorowi biblioteki piękną wazę.

  Zastępca mera Jan Mincewicz w imieniu mer rejonu wileńskiego Marii Rekść uhonorował najbardziej zasłużonych pracowników bibliotek rejonu podstołecznego dyplomami uznania, z kolei dyrektor biblioteki Dariusz Szylejko „zatwierdził” osiągnięcia bibliotekarzy bukietami kwiatów oraz symbolicznymi upominkami.

  Dyrektor Centralnej Biblioteki Rejonu Wileńskiego Dariusz Szylejko Fot. archiwum ASRW

  Uroczyste przemówienia i życzenia gości były przeplatane występami artystycznymi, m.in. utworami w wykonaniu wychowanków Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie.

  Biblioteka w Rudominie została założona w 1940 roku. Pierwszym kierownikiem placówki była pani A. Butkienė. Początkowo fundusz biblioteki zawierał zaledwie 808 egzemplarzy wydań, w roku 1944 r. bibliotekę nazwano Izbą-Czytelnią, a w 1950 r. – Biblioteką Rejonu Wileńskiego.

  15 września 1977 roku odbyła się w kraju centralizacja bibliotek, toteż bibliotekę w Rudominie przekształcono w Centralną Biblioteką Rejonu Wileńskiego. Stanowisko dyrektora biblioteki objęła pani Krystyna Mailun.

  Od 1981 r. Centralna Biblioteka Rejonu Wileńskiego posiada swą siedzibę na piętrze Ośrodka Kultury w Rudominie. Znajdują się tutaj wydziały: bibliograficzny, kompletowania książek, metodyczny, literatury dziecięcej, abonament, czytelnia. W l. 1981-1984 pracą placówki kierowała pani Anna Kolago.

  Od 1984 r. funkcje kierownika biblioteki pełniła pani Genoefa Budavičienė. Od 2001 r. dyrektorem biblioteki jest pan Dariusz Szylejko.

  W 2005 r. mieszkańcom rejonu umożliwiono dostęp do Internetu w Bibliotece Centralnej w Rudominie oraz w jej filiach wiejskich w Kowalczukach, Podbrzeziu, Sużanach, Suderwie, Korwiu. W 2007 r. powstały centra internetowe w bibliotekach wiejskich w Wołczunach, Glinciszkach, Pogirach, Miednikach, Ławaryszkach, Duksztach.

  Od 2008 r. biblioteki rejonu wileńskiego uczestniczą w projekcie „Postęp dla biblioteki”, dzięki któremu 28 bibliotek otrzymało sprzęt komputerowy oraz zainstalowało połączenie internetowe. W 2010 r. nieodpłatny dostęp do Internetu zaoferuje jeszcze 9 bibliotek rejonu.

  Fot. archiwum ASRW

  Centralna Biblioteka Rejonu Wileńskiego w Rudominie nadal metodycznie wspiera i koordynuje pracę 2 bibliotek miasta Nemenczyn i 39 filii wiejskich.

  Biblioteki w rejonie wileńskim nie są zamykane. Mimo, że na Litwie ilość bibliotek jest zmniejszana, w rejonie podstołecznym otwierane są nowe – w 2009 r. została otwarta nowa biblioteka w Starym Siole, w najbliższym czasie kolejne biblioteki w ramach projektu „Postęp dla biblioteki” otrzymają po kilka komputerów z podłączonym Internetem. A więc, ponad połowa wiejskich bibliotek rejonu będzie zaopatrzona w komputery i Internet.

  Stopniowo wszystkie biblioteki są odnawiane oraz wyposażane w nowe meble. Ostatnio wyremontowane zostały m.in. biblioteki w Rukojniach, Wołczynach, Orzełówce, Sawiczunach i in.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Niestety, z powodu recesji w coraz mniejszym stopniu jest finansowane odnawianie księgozbioru bibliotek. W br. Ministerstwo Kultury na nabycie nowych książek dla bibliotek rejonu wileńskiego przeznaczyło jedynie około 65 tys. Lt. (w 2009 r. – 85 tys. Lt, w 2008 r. – około 230 tys. Lt). Coraz więcej ludzi przekazuje własne księgozbiory dla bibliotek. Również mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść niedawno sprezentowała Centralnej Bibliotece Rejonu Wileńskiego 133 albumy i książki. Sporo polskich tytułów jest darem delegacji oraz osób prywatnych z Polski i innych krajów.

  W 2009 r. z usług publicznych bibliotek rejonu wileńskiego korzystało ponad 12 tys. czytelników.

  Od 2008 r. Centralna Biblioteka Rejonu Wileńskiego wspólnie z Wileńską Powiatową Biblioteką im. Adama Mickiewicza prowadzi stronę internetową www.vilniausvartai.lt. Jest to portal krajoznawczy, gromadzący informacje o rejonie wileńskim.

  Dla studentów biblioteka oferuje bezpłatny dostęp do baz danych: LITLEX, ELTA, EBSCOpublishing, OXFORDonline. Z okazji swego jubileuszu (na swój jubileusz) biblioteka uruchomiła własną stronę internetową www.vrcb.lt i za jej pośrednictwem, czytelnicy, po zarejestrowaniu się, będą mogli korzystać z wymienionych baz danych. Pierwsza prezentacja strony internetowej biblioteki miała miejsce podczas uroczystości jubileuszowej.

  Fot. archiwum ASRW

  Centralna Biblioteka Rejonu Wileńskiego – jako jedyna placówka w rejonie – wydaje swoim klientom elektroniczne karty czytelnika. Działają one we wszystkich bibliotekach kraju, gdzie wdrożony jest system elektroniczny. Elektroniczne karty czytelnika w Centralnej Bibliotece są na razie wydawane bezpłatnie, natomiast w innych bibliotekach państwowych kosztują one 8 Lt. Ta oferta szczególnie powinna zaciekawić uczniów i studentów.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  W rejonie wileńskim działają 42 biblioteki publiczne: Centralna Biblioteka Rejonu Wileńskiego w Rudominie i podlegające jej 2 filie miejskie (Miejska Biblioteka Dziecięca w Nimenczynie, Miejska Biblioteka w Niemenczynie) oraz 39 filii wiejskich. W bibliotekach oraz filiach pracuje 79 pracowników, z nich – 57 bibliotekarzy. Księgozbiór bibliotek składa się z 313288 egzemplarzy. Ilość czytelników – 12235.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Rukojniach powstała nowa przestrzeń rekreacyjna

  To jeszcze jeden projekt mający na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich rejonu, stworzenie atrakcyjnego i komfortowego środowiska wypoczynku i rekreacji. Po realizacji projektu ten obszar wiejski stał się nie tylko bardziej malowniczy, ale i bardziej żywy. Ważne,...

  Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje otwarcie w nowym miejscu

  Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja. Przed 1 września mer Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina

  Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szkołami wyższymi Litwy. Zamierzamy współpracować także z innymi uczelniami, bo każda ma swoją mocną dziedzinę: kształcenie nauczycieli, administracja publiczna, prawo i inne. Uniwersytet Vilnius Tech jest silny w dziedzinie nauk ścisłych, architektury i industrii...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy...