Wizyta kierownictwa MIDAS–u w redakcji „Kuriera Wileńskiego”

Na tegorocznej konferencji w Wilnie jeden z głównych tematów debat będzie dotyczył naszego dziennika Fot. Marian Paluszkiewicz

W przeddzień rozpoczęcia już dziesiątej międzynarodowej konferencji MIDAS–u (Europejskie Stowarzyszenie Gazet Codziennych Mniejszości Narodowych), która odbędzie się po raz pierwszy w Wilnie w dniach 7–9 maja br., do redakcji „Kuriera Wileńskiego” z wizytą przybyło kierownictwo MIDAS–u: Toni Ebner, prezes stowarzyszenia, dr Günther Rautz, sekretarz generalny oraz Werner Stuflesser, prezes Akademii Europejskiej EURAC.

Goście spotkali się z kierownictwem jedynego polskiego dziennika na Litwie, zapoznali się z jego rytmem pracy, a także z nurtującymi dziennik problemami. Goście zwiedzili newsroom, obejrzeli maszyny, na których drukuje się gazetę. Byli ciekawi wszystkiego: jak funkcjonuje dziennik, jaki jest jego nakład, ilu jest potencjalnych czytelników.

Na tegoroczną konferencję w Wilnie, którą tego roku ma ogromny zaszczyt organizować „Kurier Wileński”, przybyli goście z Finlandii, Słowacji, Rumunii, Czech, Łotwy, Danii, Niemiec, Austrii, Włoch oraz Hiszpanii (Galicyjczycy, Baskowie oraz Katalończycy).

— Zjazd członków MIDAS–u, który odbywa się co roku, to spotkanie przedstawicieli gazet mniejszościowych z całej Europy. Głównym tematem obrad konferencji jest przede wszystkim problematyka dziennika, który nas w danym roku gości, a także kłopoty mniejszości narodowej w danym kraju. A więc, tego roku jednym z tematów naszych debat będzie „Kurier Wileński” jak również tematy gospodarcze, sprzedaż gazet. — powiedział dr Günther Rautz z Wydziału Badań Mniejszości i Autonomii Akademii Europejskiej w Bolzano.

Zdaniem Toniego Ebnera, jednego ze współinicjatorów stowarzyszenia, największe kłopoty, z którymi dzisiaj borykają się wszystkie gazety, nie tylko mniejszościowe, jest kryzys gospodarczy, sprzedaż gazet oraz współczesny styl życia społeczeństwa, które coraz rzadziej sięga po papierową wersję gazety, a częściej woli wersję internetową.

— Zjazdy MIDAS–u są dla nas niezmiernie ważne. Podczas spotkań wymieniamy się doświadczeniem, zwierzamy się z istniejących problemów, jak również szukamy sposobów na ich rozwiązanie. Pozytywem MIDAS–u jest to, że łączy nas wiele mniejszościowych gazet Europy, od Finlandii po Katalonię. Każdy z nas ma różne pomysły na rozwiązanie problemów — mówił Toni Ebner, redaktor naczelny niemieckiego dziennika we Włoszech „Dolomiten”. Jak powiedział, również MIDAS zawsze stara się o pozyskanie nowych kandydatów na członków stowarzyszenia. W tym roku organizacja zamierza zaprosić do członkostwa polską gazetę mniejszościową w Czechach „Głos ludu”. Obecnie do organizacji należy 30 dzienników mniejszości narodowych.