Więcej

  Zwycięstwo Samorządu w sprawie reorganizacji szkół

  Czytaj również...

  Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść Fot. archiwum ASRW

  19 kwietnia br. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego podjęła uchwałę, na mocy której postanowiła zreorganizować 14 szkół rejonu wileńskiego. Przedstawiciel rządu na powiat wileński Jurgis Jurkevičius złożył do Wileńskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego pozew o anulowanie rzeczonej decyzji oraz zastosowanie środka zapewniającego utrzymanie żądania — wstrzymanie ważności uchwały Rady.

  Sąd pierwszej instancji zadowolił żądania wnioskodawcy i wstrzymał ważność punktów 1, 2 i 3 spornej uchwały. Jednak Rada będąc przekonana, że postępuje zgodnie z prawem oraz mając na celu obronę praw każdego mieszkańca rejonu wileńskiego złożyła do Naczelnego Sądu Administracyjnego Republiki Litewskiej osobny pozew w sprawie zasadności stosowania środków zapewniających utrzymanie żądania.

  Takie stanowisko Samorządu Rejonu Wileńskiego podtrzymał Naczelny Sąd Administracyjny Republiki Litewskiej (NSA), który uchwałą z dnia 27 kwietnia 2010 r. pozytywnie zaopiniował osobny pozew Rady i odrzucił pozew przedstawiciela rządu o zastosowanie środków zapewniających utrzymanie żądania. Oprócz tego, NSA orzekł: „Kolegium Sędziowskie po dokonaniu oceny zaskarżonego orzeczenia sądu pierwszej instancji zgadza się z argumentem osobnego pozwu, że uchwała jest nieumotywowana. Sąd pierwszej instancji orzekł jedynie, że reorganizacja rzeczonych placówek oświatowych utrudniłaby przywrócenie poprzedniej sytuacji, jednak w sposób wyraźny i umotywowany nie uzasadnił, dlaczego stosowanie środków zapewnienia utrzymania żądania jest konieczne w omawianym przypadku. Niniejszym stwierdzamy, że zaskarżone orzeczenie jest nieumotywowane, dlatego podlega anulowaniu już na tej podstawie”.

  Reklama

  Afisze

  Więcej od autora

  Obiekt w rejonie wileńskim przykuł uwagę słynnych architektów

  Fachowcy ze znanej pracowni architektonicznej „Architektūros linija” („Linia architektoniczna”) dostrzegli potencjał Geograficznego Centrum Europy, które charakteryzuje się wyjątkową lokalizacją i historią. Zawodowcy będą pracować nad większą rozpoznawalnością obiektu wśród turystów, zapewniając mu wygląd estetyczny i nowoczesny. Architekci Faustas Lasys i...

  Samorząd podpisał ze studentami pierwsze umowy stypendialne

  W sierpniu Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła pakiet motywacyjny dla studentów zainicjowany przez mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marię Rekść, w tym stypendia w wysokości 250 euro/mies. We wrześniu z kolei radni podwileńscy zatwierdzili listę zawodów priorytetowych do ubiegania się...

  Renowacja dworku w Mazuryszkach nabiera rozpędu

  Samorząd Rejonu Wileńskiego na początku kwietnia br. podpisał umowę o uporządkowanie dworku w Mazuryszkach. Planowane w projekcie zmiany infrastrukturalne obejmują dostosowanie budynku do potrzeb zwiedzających, w tym niepełnosprawnych, zakup nowego sprzętu i mebli. Prace rozpoczęły się na wiosnę, obecnie...

  Na zaproszenie prezydenta RP mer Maria Rekść wzięła w Polsce udział w uroczystościach patriotycznych

  Wierzę głęboko w niepodległą, suwerenną, wolną Polskę. Wierzę głęboko w moich Rodaków. Wierzę głęboko w drzemiące w każdym i w nas wszystkich razem poczucie ogromnej wiary w wartość, jaką jest Polska suwerenna, niepodległa, nasza własna, w której sami się...