Więcej

  Zwycięstwo Samorządu w sprawie reorganizacji szkół

  Czytaj również...

  Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść Fot. archiwum ASRW

  19 kwietnia br. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego podjęła uchwałę, na mocy której postanowiła zreorganizować 14 szkół rejonu wileńskiego. Przedstawiciel rządu na powiat wileński Jurgis Jurkevičius złożył do Wileńskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego pozew o anulowanie rzeczonej decyzji oraz zastosowanie środka zapewniającego utrzymanie żądania — wstrzymanie ważności uchwały Rady.

  Sąd pierwszej instancji zadowolił żądania wnioskodawcy i wstrzymał ważność punktów 1, 2 i 3 spornej uchwały. Jednak Rada będąc przekonana, że postępuje zgodnie z prawem oraz mając na celu obronę praw każdego mieszkańca rejonu wileńskiego złożyła do Naczelnego Sądu Administracyjnego Republiki Litewskiej osobny pozew w sprawie zasadności stosowania środków zapewniających utrzymanie żądania.

  Takie stanowisko Samorządu Rejonu Wileńskiego podtrzymał Naczelny Sąd Administracyjny Republiki Litewskiej (NSA), który uchwałą z dnia 27 kwietnia 2010 r. pozytywnie zaopiniował osobny pozew Rady i odrzucił pozew przedstawiciela rządu o zastosowanie środków zapewniających utrzymanie żądania. Oprócz tego, NSA orzekł: „Kolegium Sędziowskie po dokonaniu oceny zaskarżonego orzeczenia sądu pierwszej instancji zgadza się z argumentem osobnego pozwu, że uchwała jest nieumotywowana. Sąd pierwszej instancji orzekł jedynie, że reorganizacja rzeczonych placówek oświatowych utrudniłaby przywrócenie poprzedniej sytuacji, jednak w sposób wyraźny i umotywowany nie uzasadnił, dlaczego stosowanie środków zapewnienia utrzymania żądania jest konieczne w omawianym przypadku. Niniejszym stwierdzamy, że zaskarżone orzeczenie jest nieumotywowane, dlatego podlega anulowaniu już na tej podstawie”.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Rukojniach powstała nowa przestrzeń rekreacyjna

  To jeszcze jeden projekt mający na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich rejonu, stworzenie atrakcyjnego i komfortowego środowiska wypoczynku i rekreacji. Po realizacji projektu ten obszar wiejski stał się nie tylko bardziej malowniczy, ale i bardziej żywy. Ważne,...

  Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje otwarcie w nowym miejscu

  Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja. Przed 1 września mer Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina

  Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szkołami wyższymi Litwy. Zamierzamy współpracować także z innymi uczelniami, bo każda ma swoją mocną dziedzinę: kształcenie nauczycieli, administracja publiczna, prawo i inne. Uniwersytet Vilnius Tech jest silny w dziedzinie nauk ścisłych, architektury i industrii...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy...