Więcej

  Zwycięstwo Samorządu w sprawie reorganizacji szkół

  Czytaj również...

  Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść Fot. archiwum ASRW

  19 kwietnia br. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego podjęła uchwałę, na mocy której postanowiła zreorganizować 14 szkół rejonu wileńskiego. Przedstawiciel rządu na powiat wileński Jurgis Jurkevičius złożył do Wileńskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego pozew o anulowanie rzeczonej decyzji oraz zastosowanie środka zapewniającego utrzymanie żądania — wstrzymanie ważności uchwały Rady.

  Sąd pierwszej instancji zadowolił żądania wnioskodawcy i wstrzymał ważność punktów 1, 2 i 3 spornej uchwały. Jednak Rada będąc przekonana, że postępuje zgodnie z prawem oraz mając na celu obronę praw każdego mieszkańca rejonu wileńskiego złożyła do Naczelnego Sądu Administracyjnego Republiki Litewskiej osobny pozew w sprawie zasadności stosowania środków zapewniających utrzymanie żądania.

  Takie stanowisko Samorządu Rejonu Wileńskiego podtrzymał Naczelny Sąd Administracyjny Republiki Litewskiej (NSA), który uchwałą z dnia 27 kwietnia 2010 r. pozytywnie zaopiniował osobny pozew Rady i odrzucił pozew przedstawiciela rządu o zastosowanie środków zapewniających utrzymanie żądania. Oprócz tego, NSA orzekł: „Kolegium Sędziowskie po dokonaniu oceny zaskarżonego orzeczenia sądu pierwszej instancji zgadza się z argumentem osobnego pozwu, że uchwała jest nieumotywowana. Sąd pierwszej instancji orzekł jedynie, że reorganizacja rzeczonych placówek oświatowych utrudniłaby przywrócenie poprzedniej sytuacji, jednak w sposób wyraźny i umotywowany nie uzasadnił, dlaczego stosowanie środków zapewnienia utrzymania żądania jest konieczne w omawianym przypadku. Niniejszym stwierdzamy, że zaskarżone orzeczenie jest nieumotywowane, dlatego podlega anulowaniu już na tej podstawie”.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...

  Mer samorządu Duchniewicz spotkał się z kierownikami SA „VIA Lietuva”: omówiono kwestie związane z porządkowaniem dróg

  Podczas spotkania mówiono o realizacji podpisanych umów o współpracy oraz o przebiegu prac. Na chwilę obecną podpisano 14 umów na porządkowanie infrastruktury w różnych miejscach rejonu: nawierzchni dróg, porządkowania chodników i przejść dla pieszych, odprowadzania ścieków, urządzenia przystanków autobusowych.  „Przedstawiciele...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zwiększa wsparcie dla rodzin, które doczekały się noworodka

  Wyprawka dziecka rejonu wileńskiego i jej wartość zostaną zwiększone z 50 do 150 euro. Planuje się wyposażenie rodzin z noworodkiem w niezbędne narzędzia do pielęgnacji dziecka, które przydadzą się zwłaszcza w pierwszym roku jego życia. Według mera Samorządu Rejonu Wileńskiego...

  Trwa rejestracja młodzieży do programu zajętości w okresie letnim 

  Celem programu jest stworzenie korzystnych warunków dla zwiększenia zajętości młodzieży w okresie wakacji (w lipcu-sierpniu). Celem realizacji programu jest promowanie współpracy młodzieży z pracodawcami w rejonie wileńskim, poprawa jakości poradnictwa zawodowego młodzieży i zajętości w okresie wakacji.  Kto może wziąć...