Zwycięstwo Samorządu w sprawie reorganizacji szkół

Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść Fot. archiwum ASRW

19 kwietnia br. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego podjęła uchwałę, na mocy której postanowiła zreorganizować 14 szkół rejonu wileńskiego. Przedstawiciel rządu na powiat wileński Jurgis Jurkevičius złożył do Wileńskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego pozew o anulowanie rzeczonej decyzji oraz zastosowanie środka zapewniającego utrzymanie żądania — wstrzymanie ważności uchwały Rady.

Sąd pierwszej instancji zadowolił żądania wnioskodawcy i wstrzymał ważność punktów 1, 2 i 3 spornej uchwały. Jednak Rada będąc przekonana, że postępuje zgodnie z prawem oraz mając na celu obronę praw każdego mieszkańca rejonu wileńskiego złożyła do Naczelnego Sądu Administracyjnego Republiki Litewskiej osobny pozew w sprawie zasadności stosowania środków zapewniających utrzymanie żądania.

Takie stanowisko Samorządu Rejonu Wileńskiego podtrzymał Naczelny Sąd Administracyjny Republiki Litewskiej (NSA), który uchwałą z dnia 27 kwietnia 2010 r. pozytywnie zaopiniował osobny pozew Rady i odrzucił pozew przedstawiciela rządu o zastosowanie środków zapewniających utrzymanie żądania. Oprócz tego, NSA orzekł: „Kolegium Sędziowskie po dokonaniu oceny zaskarżonego orzeczenia sądu pierwszej instancji zgadza się z argumentem osobnego pozwu, że uchwała jest nieumotywowana. Sąd pierwszej instancji orzekł jedynie, że reorganizacja rzeczonych placówek oświatowych utrudniłaby przywrócenie poprzedniej sytuacji, jednak w sposób wyraźny i umotywowany nie uzasadnił, dlaczego stosowanie środków zapewnienia utrzymania żądania jest konieczne w omawianym przypadku. Niniejszym stwierdzamy, że zaskarżone orzeczenie jest nieumotywowane, dlatego podlega anulowaniu już na tej podstawie”.