Odnowiono przychodnię lekarską w Niemenczynie

Samorząd Rejonu Wileńskiego zrealizował projekt na podstawie działania „Renowacja budynków użytku publicznego na poziomie regionalnym” 3 priorytetu „Środowisko i harmonijny rozwój” Programu działań promowania spójności, którego celem była renowacja budynku ambulatorium w Niemenczynie oraz zwiększenie jego energetycznej wydajności.

Prace renowacyjne dobiegły już końca, w ambulatorium wymieniono pokrycie dachu, zostały ocieplone ściany zewnętrzne oraz cokołowa część gmachu. Realizacja prac rekonstrukcyjnych pozwala zmniejszyć zużycie energii, zapewnia dobre warunki mikroklimatyczne pomieszczeń, ich jednakową temperaturę, zwiększona została wydajność zużycia energii. Wykonawca prac — UAB „Mantissa”.

Umowę o finansowaniu i administrowaniu projektu Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego podpisała z Ministerstwem Gospodarki RL oraz Agencją Wsparcia Przedsiębiorczości na Litwie w dniu 21 października 2009 r. Ogólna wartość projektu opiewała na ponad 490 tys. Lt.

Budynek przychodni lekarskiej w Niemenczynie po renowacji Fot. archiwum ASRW