Więcej

  Odnowiono przychodnię lekarską w Niemenczynie

  Czytaj również...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zrealizował projekt na podstawie działania „Renowacja budynków użytku publicznego na poziomie regionalnym” 3 priorytetu „Środowisko i harmonijny rozwój” Programu działań promowania spójności, którego celem była renowacja budynku ambulatorium w Niemenczynie oraz zwiększenie jego energetycznej wydajności.

  Prace renowacyjne dobiegły już końca, w ambulatorium wymieniono pokrycie dachu, zostały ocieplone ściany zewnętrzne oraz cokołowa część gmachu. Realizacja prac rekonstrukcyjnych pozwala zmniejszyć zużycie energii, zapewnia dobre warunki mikroklimatyczne pomieszczeń, ich jednakową temperaturę, zwiększona została wydajność zużycia energii. Wykonawca prac — UAB „Mantissa”.

  Umowę o finansowaniu i administrowaniu projektu Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego podpisała z Ministerstwem Gospodarki RL oraz Agencją Wsparcia Przedsiębiorczości na Litwie w dniu 21 października 2009 r. Ogólna wartość projektu opiewała na ponad 490 tys. Lt.

  Budynek przychodni lekarskiej w Niemenczynie po renowacji Fot. archiwum ASRW
  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje otwarcie w nowym miejscu

  Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja. Przed 1 września mer Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina

  Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szkołami wyższymi Litwy. Zamierzamy współpracować także z innymi uczelniami, bo każda ma swoją mocną dziedzinę: kształcenie nauczycieli, administracja publiczna, prawo i inne. Uniwersytet Vilnius Tech jest silny w dziedzinie nauk ścisłych, architektury i industrii...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy...

  Za dobre osiągnięcia w nauce – premie pieniężne

  Projekt przewiduje, że dla uczniów klas 5–12 szkół rejonu wileńskiego za doskonałe roczne oceny (10 pkt) ze wszystkich przedmiotów nauczania będzie przyznawana premia w wysokości 500 euro. Dodatkowo dla absolwentów przewidziano premie w wysokości 250 euro za każde uzyskane...