Wizyta gości zjazdu MIDAS w redakcji „Kuriera Wileńskiego

Wideo: Marian Paluszkiewicz

Wilno, 7 maja 2010 r.