Apel Rady Społecznej przy „Kurierze Wileńskim” w sprawie pomocy poszkodowanym przez powódź

Rada Społeczna przy Kurierze Wileńskim zwraca się z apelem do Czytelników, zarówno mieszkających na Litwie, jak i poza jej granicami, o udzielenie pomocy osobom poszkodowanym przez powódź, która w minionym tygodniu nawiedziła znaczne obszary Polski. Wskutek tej katastrofy dziesiątki tysięcy osób, ratując swoje życie zmuszone były opuścić swoje domy. Większość z nich utraciła cały dorobek swojego życia. Zniszczeniu uległo też wiele warsztatów pracy i zasiewy.

Niech każda pomoc, zarówno rzeczowa, jak i finansowa, udzielona za pośrednictwem odpowiednich instytucji, będzie aktem naszej polskiej solidarności.

W imieniu Rady Społecznej

Prezes Marek Panek


Wileńszczyzna — powodzianom

Z inicjatywy społeczności polskiej na Litwie rusza akcja „Wileńszczyzna – powodzianom”.

Polskę znów nawiedziła wielka woda. Zalane tysiące hektarów. Ludzie stracili dorobek całego życia. Straty szacuje się na miliardy złotych. Polska, która wspiera nas w każdej potrzebie, dzisiaj potrzebuje naszej pomocy. Datki można wpłacić na konto Ambasady RP w Wilnie:

Lenkijos Respublikos Ambasada Vilniuje
Įmonės kodas — 9175238
Nr. konta LT 34 2140 0300 0014 7639
Bank Nordea, z dopiskiem: Wileńszczyzna — powodzianom.

Pieniądze można też przekazać w dniach pracy od 9.00 do 16.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76, pokój 203 i w redakcji Radia Znad Wilii, al. Lasvės 60, 18 piętro.