Rejon wileński gościł delegację rejonu oszmiańskiego z Białorusi

Wspólne zdjęcie przedstawicieli obu zaprzyjaźnionych rejonów.
Wspólne zdjęcie przedstawicieli obu zaprzyjaźnionych rejonów.

21 maja br. delegacja z rejonu oszmiańskiego na czele z przewodniczącym Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego Jurijem Adamczikiem wzięła udział w konferencji „Współpraca transgraniczna. Aktualia i perspektywy”, która miała miejsce w siedzibie Samorządu Rejonu Wileńskiego. Podczas konferencji mer Samorządu Maria Rekść opowiedziała o rejonie wileńskim, przybliżyła sytuację społeczno-gospodarczą rejonu, przedstawiła problemy, z jakimi boryka się urząd, zwłaszcza w zakresie kompletacji klas w placówkach oświatowych mniejszości narodowych. J. Adamczik z kolei opowiedział o rejonie oszmiańskim, pochwalił się intensywnym rozwojem rejonu, podzielił się jego perspektywami oraz planami.

Następnie kierownik Wydziału Inwestycji Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Władysław Kondratowicz wystąpił z prezentacją multimedialną: opowiedział o realizacji największych projektów inwestycyjnych (takich jak renowacja Szkoły Średniej w Sużanach, renowacja przychodni centralnej w Niemenczynie czy budowa szpitala w Niemenczynie) oraz o planowanych w najbliższej przyszłości kolejnych przedsięwzięciach.

Po konferencji goście wraz z przedstawicielami władz Samorządu zwiedzili znajdujące się na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego przedsiębiorstwa: „Valdorfo didmena“, „Girteka“ oraz „PakMarkas“, gdzie zapoznali się z ich działalnością oraz posiadanym wyposażeniem.

Następnego dnia, 22 maja, delegacja z Białorusi wzięła udział w uroczystości z okazji 170. rocznicy urodzin białoruskiego poety Franciszka Boguszewicza, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Sawiczunach. Wśród gości na uroczystości byli obecni m.in. pierwszy sekretarz Ambasady Republiki Białorusi w Republice Litewskiej Andrej Szwec, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, zastępca mera Jan Sinicki, radna, doradca mer Teresa Dziemieszko, dyrektor administracji Samorządu Lucyna Kotłowska, przewodnicząca Stowarzyszenia Białorusinów na Litwie Maria Matusewicz, radni, starostowie oraz kierownicy poszczególnych wydziałów Samorządu.

Mer Samorządu przywitała zebranych, ciesząc się z nowych możliwości współpracy. W imieniu delegacji z Białorusi głos zabrał dyrektor Szkoły Średniej w Kołczunach Anton Szmukszta, który cieszył się, iż na Litwie czuję się jak w domu, gdzie zachowywana jest i pielęgnowana pamięć o białoruskim poecie.

W uroczystości udział wzięli również poeci, należący do Polskiego Działu Związku Pisarzy Litwy: Aleksander Sokołowski oraz Aleksander Śnieżko. Poeci recytowali wiersze. Śnieżko mówił o tym, iż mieszka i tworzy we wspaniałym kraju, gdzie przeplatają się języki i kultura Polaków, Rosjan, Białorusinów.

Z literacko-muzycznym programem wystąpili uczniowie Szkoły Średniej im. Skoryny w Wilnie (pod kierownictwem Alony Baziuk). Głośnymi oklaskami nagrodzono również występy Teatru Ośrodka Kultury w Rukojniach (pod kierownictwem Haliny Bakuły) oraz Kapeli Ośrodka Kultury w Kowalczukach (pod kierownictwem Walerija Wałujewicza).

Następnie delegacja zwiedziła wieś Świrany, gdzie 21 kwietnia 1840 r. urodził się autor pierwszej książki w języku białoruskim poeta Franciszek Boguszewicz, który uważany jest za twórcę nurtu romantyzmu ludowego w literaturze białoruskiej. Goście z Białorusi zwiedzili również kościół pw. św. Michała Archanioła w Rukojniach, gdzie został ochrzczony przyszły poeta.

9 lutego 2007 r. bibliotece wiejskiej w Sawiczunach nadano imię Franciszka Boguszewicza. W bibliotece gromadzony i przechowywany jest materiał krajoznawczy, dotyczący twórczości poety i pisarza, która to twórczość była związana z Wileńszczyzną.

Delegacja z Białorusi podczas swego pobytu w rejonie wileńskim zapoznała się również z tradycjami społeczności tatarskiej w gminie niemieskiej, zwiedziła Szkołę Średnią w Rukojniach oraz wzięła udział w uroczystym rozpoczęciu budowy przychodni w Rukojniach.