Uroczystość z okazji 78. rocznicy święceń kapłańskich księdza prałata Józefa Obrembskiego

Życzenia dostojnemu prałatowi złożyli Ambasador RP w Wilnie Janusz Skolimowski oraz poseł Parlamentu Europejskiego, prezes AWPL Waldemar Tomaszewski Fot. archiwum ASRW


13 czerwca, w niedzielę, w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mejszagole została odprawiona Msza Święta z okazji 78. rocznicy święceń kapłańskich księdza prałata Józefa Obrembskiego. Mszę Świętą w intencji Patriarchy Wileńszczyzny celebrował ks. dziekan Jan Gawecki z Białorusi.

Mszę Świętą w intencji Patriarchy Wileńszczyzny celebrował ks. dziekan Jan Gawecki z Białorusi Fot. archiwum ASRW

We Mszy Świętej uczestniczyli oraz najserdeczniejsze życzenia dostojnemu prałatowi złożyli: Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie Janusz Skolimowski, Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie I Radca Stanisław Kargul, poseł Parlamentu Europejskiego, prezes AWPL Waldemar Tomaszewski, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, zastępca mer Gabriel Jan Mincewicz, radni, starostowie oraz liczni mieszkańcy Mejszagoły i okolic.

Podczas Mszy Świętej pieśni sakralne wykonał chór „Wileńszczyzna”. Pieśni religijne w wykonaniu „Wileńszczyzny” brzmiały również podczas składania życzeń księdzu prałatowi w jego „Pałacyku”.