Przedstawiciele gminy Zujuny wzięli udział w Europejskim Konwencie Samorządowym

Przedstawiciele samorządów państw Europy wymieniają się doświadczeniem Fot. archiwum ASRW

W 2010 r. wójt gminy Stawiguda Teodozy Jerzy Marcinkiewicz i przewodnicząca Rady Maria Dąbrowska zaszczycili rejon wileński i przedstawicieli starostwa zujuńskiego zaproszeniem na Europejski Konwent Samorządowy „Ekoturystyka – szansa czy zagrożenie”.

Delegacja w składzie członkiń zespołu „Kresowy płomień” na czele ze starostą Czesławą Apolewicz wzięła udział w międzynarodowej konferencji. Goście mieli możliwość zapoznania się z warunkami i możliwościami rozwoju ekoturystyki we Włoszech, Niemczech, Bułgarii i u naszych rodaków, a mianowicie w gminach: Postomino, Krosno, Murawice i innych.

Przedstawiciele delegacji zapoznali członków konferencji z problemami ekoturystyki i rozwojem kultury, sportu i turystyki w rejonie wileńskim.

Umowę o współpracy z gminą Stawiguda w Województwie Warmińsko-Mazurskim gmina Zujuny administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego zawarła w 2006 r.

Współpraca i koleżeńskie stosunki między zespołami „Kresowy płomień” i „Kosejder” nadal trwają; zawdzięczając mieszkańcom gminy Zujuny, którzy swoją wytrwałością, energią oraz miłością do swej ojczyzny, Wileńszczyzny, dbają o utrzymanie obyczajów naszych dziadów, pradziadów. Członkowie zespołu „Kresowy płomień” z własnej inicjatywy organizowali spotkanie mieszkańców na wesołą nutę.


Podczas konwentu zaprezentowano prezentację multimedialną gminy Zujuny Fot. archiwum ASRW