Ponownie znieważono Samorząd

Samorząd Rejonu Wileńskiego wniósł do instytucji inspektora etyki dziennikarskiej skargę w sprawie opublikowanego w dniu 28 sierpnia br. w dzienniku „Sostinė” (Nr 34 (3417)) artykułu Arūnasa Dumalakasa „Do sądu – z wyciągniętą ręką“, w którym podana informacja godzi w dobre imię Samorządu Rejonu Wileńskiego.

We wniosku Samorząd wskazał, iż podtytuł artykułu „Władza rejonu wileńskiego krzywdzi nauczycieli Litwinów” godzi w dobre imię Samorządu Rejonu Wileńskiego, nie jest zgodny z prawdą, podżega do waśni na tle narodowościowym.

Opisana w artykule sytuacja dotyczy relacji natury prawnej i finansowej między Samorządem Rejonu Wileńskiego oraz Gimnazjum „Šilo“ w Czarnym Borze, która to placówka nie znajduje się w gestii Samorządu.

Artykuł jest tendencyjny, znieważający, nie uwzględniono w nim bowiem podstawowego faktu: Samorząd nie ma możliwości finansowania urzędów nie będących w jego gestii – nie zważając na to, jakiej narodowości osoby są w nich zatrudnione.