Więcej

  Ponownie znieważono Samorząd

  Czytaj również...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego wniósł do instytucji inspektora etyki dziennikarskiej skargę w sprawie opublikowanego w dniu 28 sierpnia br. w dzienniku „Sostinė” (Nr 34 (3417)) artykułu Arūnasa Dumalakasa „Do sądu – z wyciągniętą ręką“, w którym podana informacja godzi w dobre imię Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  We wniosku Samorząd wskazał, iż podtytuł artykułu „Władza rejonu wileńskiego krzywdzi nauczycieli Litwinów” godzi w dobre imię Samorządu Rejonu Wileńskiego, nie jest zgodny z prawdą, podżega do waśni na tle narodowościowym.

  Opisana w artykule sytuacja dotyczy relacji natury prawnej i finansowej między Samorządem Rejonu Wileńskiego oraz Gimnazjum „Šilo“ w Czarnym Borze, która to placówka nie znajduje się w gestii Samorządu.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Artykuł jest tendencyjny, znieważający, nie uwzględniono w nim bowiem podstawowego faktu: Samorząd nie ma możliwości finansowania urzędów nie będących w jego gestii – nie zważając na to, jakiej narodowości osoby są w nich zatrudnione.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Obiekt w rejonie wileńskim przykuł uwagę słynnych architektów

  Fachowcy ze znanej pracowni architektonicznej „Architektūros linija” („Linia architektoniczna”) dostrzegli potencjał Geograficznego Centrum Europy, które charakteryzuje się wyjątkową lokalizacją i historią. Zawodowcy będą pracować nad większą rozpoznawalnością obiektu wśród turystów, zapewniając mu wygląd estetyczny i nowoczesny. Architekci Faustas Lasys i...

  Samorząd podpisał ze studentami pierwsze umowy stypendialne

  W sierpniu Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła pakiet motywacyjny dla studentów zainicjowany przez mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marię Rekść, w tym stypendia w wysokości 250 euro/mies. We wrześniu z kolei radni podwileńscy zatwierdzili listę zawodów priorytetowych do ubiegania się...

  Renowacja dworku w Mazuryszkach nabiera rozpędu

  Samorząd Rejonu Wileńskiego na początku kwietnia br. podpisał umowę o uporządkowanie dworku w Mazuryszkach. Planowane w projekcie zmiany infrastrukturalne obejmują dostosowanie budynku do potrzeb zwiedzających, w tym niepełnosprawnych, zakup nowego sprzętu i mebli. Prace rozpoczęły się na wiosnę, obecnie...

  Na zaproszenie prezydenta RP mer Maria Rekść wzięła w Polsce udział w uroczystościach patriotycznych

  Wierzę głęboko w niepodległą, suwerenną, wolną Polskę. Wierzę głęboko w moich Rodaków. Wierzę głęboko w drzemiące w każdym i w nas wszystkich razem poczucie ogromnej wiary w wartość, jaką jest Polska suwerenna, niepodległa, nasza własna, w której sami się...