Więcej

  Ponownie znieważono Samorząd

  Czytaj również...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego wniósł do instytucji inspektora etyki dziennikarskiej skargę w sprawie opublikowanego w dniu 28 sierpnia br. w dzienniku „Sostinė” (Nr 34 (3417)) artykułu Arūnasa Dumalakasa „Do sądu – z wyciągniętą ręką“, w którym podana informacja godzi w dobre imię Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  We wniosku Samorząd wskazał, iż podtytuł artykułu „Władza rejonu wileńskiego krzywdzi nauczycieli Litwinów” godzi w dobre imię Samorządu Rejonu Wileńskiego, nie jest zgodny z prawdą, podżega do waśni na tle narodowościowym.

  Opisana w artykule sytuacja dotyczy relacji natury prawnej i finansowej między Samorządem Rejonu Wileńskiego oraz Gimnazjum „Šilo“ w Czarnym Borze, która to placówka nie znajduje się w gestii Samorządu.

  Artykuł jest tendencyjny, znieważający, nie uwzględniono w nim bowiem podstawowego faktu: Samorząd nie ma możliwości finansowania urzędów nie będących w jego gestii – nie zważając na to, jakiej narodowości osoby są w nich zatrudnione.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...

  Mer samorządu Duchniewicz spotkał się z kierownikami SA „VIA Lietuva”: omówiono kwestie związane z porządkowaniem dróg

  Podczas spotkania mówiono o realizacji podpisanych umów o współpracy oraz o przebiegu prac. Na chwilę obecną podpisano 14 umów na porządkowanie infrastruktury w różnych miejscach rejonu: nawierzchni dróg, porządkowania chodników i przejść dla pieszych, odprowadzania ścieków, urządzenia przystanków autobusowych.  „Przedstawiciele...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zwiększa wsparcie dla rodzin, które doczekały się noworodka

  Wyprawka dziecka rejonu wileńskiego i jej wartość zostaną zwiększone z 50 do 150 euro. Planuje się wyposażenie rodzin z noworodkiem w niezbędne narzędzia do pielęgnacji dziecka, które przydadzą się zwłaszcza w pierwszym roku jego życia. Według mera Samorządu Rejonu Wileńskiego...