Więcej

  Ponownie znieważono Samorząd

  Czytaj również...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego wniósł do instytucji inspektora etyki dziennikarskiej skargę w sprawie opublikowanego w dniu 28 sierpnia br. w dzienniku „Sostinė” (Nr 34 (3417)) artykułu Arūnasa Dumalakasa „Do sądu – z wyciągniętą ręką“, w którym podana informacja godzi w dobre imię Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  We wniosku Samorząd wskazał, iż podtytuł artykułu „Władza rejonu wileńskiego krzywdzi nauczycieli Litwinów” godzi w dobre imię Samorządu Rejonu Wileńskiego, nie jest zgodny z prawdą, podżega do waśni na tle narodowościowym.

  Opisana w artykule sytuacja dotyczy relacji natury prawnej i finansowej między Samorządem Rejonu Wileńskiego oraz Gimnazjum „Šilo“ w Czarnym Borze, która to placówka nie znajduje się w gestii Samorządu.

  Artykuł jest tendencyjny, znieważający, nie uwzględniono w nim bowiem podstawowego faktu: Samorząd nie ma możliwości finansowania urzędów nie będących w jego gestii – nie zważając na to, jakiej narodowości osoby są w nich zatrudnione.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Rukojniach powstała nowa przestrzeń rekreacyjna

  To jeszcze jeden projekt mający na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich rejonu, stworzenie atrakcyjnego i komfortowego środowiska wypoczynku i rekreacji. Po realizacji projektu ten obszar wiejski stał się nie tylko bardziej malowniczy, ale i bardziej żywy. Ważne,...

  Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje otwarcie w nowym miejscu

  Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja. Przed 1 września mer Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina

  Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szkołami wyższymi Litwy. Zamierzamy współpracować także z innymi uczelniami, bo każda ma swoją mocną dziedzinę: kształcenie nauczycieli, administracja publiczna, prawo i inne. Uniwersytet Vilnius Tech jest silny w dziedzinie nauk ścisłych, architektury i industrii...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy...