Uznanie kwalifikacji akademickich absolwentów Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie

Minister oświaty i nauki Gintaras Steponavičius podpisał rozporządzenie o uznaniu kwalifikacji akademickich absolwentów Filii w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku.

Absolwenci Filii mają już zaświadczenia o uznaniu swoich kwalifikacji zawodowych. To pozwala im podjąć pracę zawodową na Litwie. Uznawalność akademicka pozwoli podjąć studia magisterskie na uczelniach litewskich. Uznawalność akademicką otrzymały absolwentka ekonomii Wiktoria Ladowska (nr rozporządzenia — V–1422) oraz absolwentka informatyki Justyna Aleksandrowicz–Kudriaszowa (nr rozporządzenia — V–1491). — Wydane wcześniej zaświadczenia z Biura ds. Jakości Studiów pozwalają naszym absolwentom na podjęcie pracy zawodowej na Litwie.
Uznawalność akademicka pozwoli natomiast podjąć studia magisterskie na uczelniach litewskich — powiedział w rozmowie z „Kurierem” dr hab. Jarosław Wołkonowski, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filii w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku.
W tym roku absolwentom Filii przyznano również 25 stypendiów na studia magisterskie na uczelniach w Polsce. W tym roku mury Filii w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku opuściła pierwsza promocja dyplomowanych ekonomistów i informatyków. Niedawno dyplomy absolwentów uczelni zostały nostryfikowane. W lipcu-sierpniu dyplomy otrzymało 34 ekonomistów z 124 przyjętych trzy lata temu na kierunek ekonomii, oraz 6 informatyków z 54, przyjętych na I rok. Pozostałych z tej grupy ponad 30 ekonomistów i 6 informatyków w połowie września czeka obrona prac licencjackich. Jeśli je obronią, dyplomy otrzymają 10 października, podczas uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego. Jeszcze do 27 września trwa rekrutacja na studia na Filii Wileńskiej. Jak powiedział nam dziekan, na ekonomię już przyjęto 100 osób, na informatykę — 40. — Opłata za rok studiów (utrzymanie bazy materialnej) wynosi 1500 Lt,
ale uwzględniając koszta studiów na uczelniach litewskich nie jest aż tak duża. Wszystkich chętnych zapraszamy od godziny 9 do 17.30 do siedziby naszej uczelni przy ul. Kalwaryjskiej 143, tel. 2766739 — powiedział dr hab. Wołkonowski.