Więcej

  Akcja „Ochroń mnie” w rejonie wileńskim

  Czytaj również...

  Mając na celu ochronę najmłodszych uczestników ruchu drogowego – dzieci, spółka ubezpieczeniowa „Lietuvos draudimas”, zainicjowała akcję społeczną „Ochroń mnie”.

  Podczas trwania akcji wszyscy uczniowie szkół ogólnokształcących rejonu wileńskiego zostaną ubezpieczeni w „Lietuvos draudimas” ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Osoby ubezpieczane – piesi uczniowie szkół ogólnokształcących rejonu wileńskiego. W przypadku wypadku drogowego ochrona ubezpieczeniowa działa na wszystkich drogach rejonu wileńskiego.

  Termin ubezpieczenia – od 1 września 2010 r. do 30 września 2010 r., czas ubezpieczenia – od godz. 7.00 do godz. 21.00.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...