W Borejkowszczyźnie zostanie powołane centrum turystyczne

Na początku września br. Ministerstwo Gospodarki RL, Litewska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości oraz administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego podpisały umowę o finansowaniu i administrowaniu projektu „Powołanie Centrum Informacyjno-Turystycznego w Borejkowszczyźnie”. Projekt będzie realizowany zgodnie z (na podstawie) Programem Działań Promowania Spójności.

Projekt ma na celu promowanie produktów turystycznych oraz rozwój publicznej infrastruktury turystycznej w regionie.

Zadaniem projektu jest promowanie turystki lokalnej i przyjazdowej, racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody, dziedzictwa kulturowego oraz stworzenie warunków sprzyjających aktywnemu wypoczynkowi.

Fot. archiwum ASRW

W południowo-wschodniej części rejonu wileńskiego, przy ważnych tranzytowych drogach turystycznych, brakuje placówki udzielającej informacji o zasobach turystycznych rejonu i skierowującej turystów do poszczególnych obiektów turystycznych w rejonie. Obecny stan Biblioteki-Muzeum im. Władysława Syrokomli nie jest zadowalający. Placówka ta, mimo iż jest obiektem dziedzictwa kulturowego, pilnie potrzebuje remontu, otoczenie jest nieuporządkowane, turystom brakuje ubikacji oraz parkingów. Z tego powodu placówka jest niedostatecznie wykorzystywana do rozwoju turystyki oraz w promowaniu niepowtarzalności rejonu.

W trakcie realizacji projektu przewidziana jest rekonstrukcja gmachu biblioteki, zbudowanie wypożyczalni inwentarza turystycznego, punktu higieny oraz uporządkowanie terenu. W przyszłości placówka ma udzielać informacji o zasobach turystycznych rejonu, dostępnych (oferowanych) trasach turystycznych oraz innych możliwościach odpoczynku w rejonie wileńskim.

Powołane centrum ma się stać ośrodkiem współpracy kulturalnej Wileńszczyzny oraz innych regionów Litwy, Polski, Białorusi, miejscem spotkań artystów, kulturoznawców. Oprócz działającej obecnie ekspozycji Muzeum im. W. Syrokomli ma tu powstać pracownia garncarska, będą się tu odbywały wystawy artystyczne, będą eksponowane wyroby artystów i twórców ludowych z Wileńszczyzny i innych regionów.

Poprzez organizowanie imprez kulturalnych o wysokim poziomie oraz odpowiednią promocję zwiększy się atrakcyjność i konkurencyjność placówki.

Szacuje się, iż centrum informacji turystycznej odwiedzi w ciągu roku ponad 2000 turystów.

Wartość projektu: 916 807 Lt, w tym:

  • Środki z Funduszu Rozwoju Regionalnego Europy: 779 285 Lt;
  • Środki z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego: 137 522 Lt.
  • Rozpoczęcie realizacji projektu: 30 listopada 2009 r.
  • Zakończenie projektu: 30 listopada 2011 r.