Więcej

  W Borejkowszczyźnie zostanie powołane centrum turystyczne

  Czytaj również...

  Na początku września br. Ministerstwo Gospodarki RL, Litewska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości oraz administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego podpisały umowę o finansowaniu i administrowaniu projektu „Powołanie Centrum Informacyjno-Turystycznego w Borejkowszczyźnie”. Projekt będzie realizowany zgodnie z (na podstawie) Programem Działań Promowania Spójności.

  Projekt ma na celu promowanie produktów turystycznych oraz rozwój publicznej infrastruktury turystycznej w regionie.

  Zadaniem projektu jest promowanie turystki lokalnej i przyjazdowej, racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody, dziedzictwa kulturowego oraz stworzenie warunków sprzyjających aktywnemu wypoczynkowi.

  Fot. archiwum ASRW

  W południowo-wschodniej części rejonu wileńskiego, przy ważnych tranzytowych drogach turystycznych, brakuje placówki udzielającej informacji o zasobach turystycznych rejonu i skierowującej turystów do poszczególnych obiektów turystycznych w rejonie. Obecny stan Biblioteki-Muzeum im. Władysława Syrokomli nie jest zadowalający. Placówka ta, mimo iż jest obiektem dziedzictwa kulturowego, pilnie potrzebuje remontu, otoczenie jest nieuporządkowane, turystom brakuje ubikacji oraz parkingów. Z tego powodu placówka jest niedostatecznie wykorzystywana do rozwoju turystyki oraz w promowaniu niepowtarzalności rejonu.

  W trakcie realizacji projektu przewidziana jest rekonstrukcja gmachu biblioteki, zbudowanie wypożyczalni inwentarza turystycznego, punktu higieny oraz uporządkowanie terenu. W przyszłości placówka ma udzielać informacji o zasobach turystycznych rejonu, dostępnych (oferowanych) trasach turystycznych oraz innych możliwościach odpoczynku w rejonie wileńskim.

  Powołane centrum ma się stać ośrodkiem współpracy kulturalnej Wileńszczyzny oraz innych regionów Litwy, Polski, Białorusi, miejscem spotkań artystów, kulturoznawców. Oprócz działającej obecnie ekspozycji Muzeum im. W. Syrokomli ma tu powstać pracownia garncarska, będą się tu odbywały wystawy artystyczne, będą eksponowane wyroby artystów i twórców ludowych z Wileńszczyzny i innych regionów.

  Poprzez organizowanie imprez kulturalnych o wysokim poziomie oraz odpowiednią promocję zwiększy się atrakcyjność i konkurencyjność placówki.

  Szacuje się, iż centrum informacji turystycznej odwiedzi w ciągu roku ponad 2000 turystów.

  Wartość projektu: 916 807 Lt, w tym:

  • Środki z Funduszu Rozwoju Regionalnego Europy: 779 285 Lt;
  • Środki z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego: 137 522 Lt.
  • Rozpoczęcie realizacji projektu: 30 listopada 2009 r.
  • Zakończenie projektu: 30 listopada 2011 r.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...

  Mer samorządu Duchniewicz spotkał się z kierownikami SA „VIA Lietuva”: omówiono kwestie związane z porządkowaniem dróg

  Podczas spotkania mówiono o realizacji podpisanych umów o współpracy oraz o przebiegu prac. Na chwilę obecną podpisano 14 umów na porządkowanie infrastruktury w różnych miejscach rejonu: nawierzchni dróg, porządkowania chodników i przejść dla pieszych, odprowadzania ścieków, urządzenia przystanków autobusowych.  „Przedstawiciele...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zwiększa wsparcie dla rodzin, które doczekały się noworodka

  Wyprawka dziecka rejonu wileńskiego i jej wartość zostaną zwiększone z 50 do 150 euro. Planuje się wyposażenie rodzin z noworodkiem w niezbędne narzędzia do pielęgnacji dziecka, które przydadzą się zwłaszcza w pierwszym roku jego życia. Według mera Samorządu Rejonu Wileńskiego...

  Trwa rejestracja młodzieży do programu zajętości w okresie letnim 

  Celem programu jest stworzenie korzystnych warunków dla zwiększenia zajętości młodzieży w okresie wakacji (w lipcu-sierpniu). Celem realizacji programu jest promowanie współpracy młodzieży z pracodawcami w rejonie wileńskim, poprawa jakości poradnictwa zawodowego młodzieży i zajętości w okresie wakacji.  Kto może wziąć...