Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” wspiera dzieci ze szkół rejonu wileńskiego

Spotkanie robocze kierownictwa Samorządu Rejonu Wileńskiego z przedstawicielami Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Fot. archiwum ASRW

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść oraz kierownik Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Lilii Andruszkiewicz z przedstawicielami Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” na czele z Marią Piotrowicz, prezesem oddziału stowarzyszenia w Łodzi.

Podczas spotkania omówiono najważniejsze kwestie i zagadnienia dotyczące współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” i Samorządem Rejonu Wileńskiego.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” od wielu lat każdego roku organizuje i wspiera finansowo letnie półkolonie dla uczniów szkół rejonu wileńskiego. W programach półkolonii stałymi punktami są wycieczki krajoznawcze po Litwie, wyjazdy nad morze, baseny, zabawy i turnieje sportowe. Półkolonie organizowane są dla szkół w Czarnym Bór, Rakańcach, Bujwidzach, Suderwie, Ławaryszkach oraz Miednikach. Szkoły na letni wypoczynek dzieci otrzymują wsparcie finansowe od 6 do 12 tys. Lt.

W ramach organizowanych półkolonii każdego roku do szkół przyjeżdżają z wcześniej opracowanymi programami opiekunowie z Polski (księża, siostry zakonne, nauczyciele szkół partnerskich w Polsce).

W ramach tej współpracy, zawdzięczając pani Marii Piotrowicz, zawiązały się bardzo bliskie kontakty pomiędzy szkołami rejonu wileńskiego i szkołami województwa łódzkiego. Przykładem może posłużyć Szkoła Średnia w Bujwidzach, która współpracuje z XXXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Łodzi oraz Szkołą Podstawową nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Pabianicach. Dzięki tej współpracy szkoła w Bujwidzach otrzymała nowe wyposażenie szkolne: materiały dydaktyczne, słowniki, sprzęt multimedialny, plansze.

W ramach współpracy organizowane są również wyjazdy dzieci z rejonu wileńskiego do Macierzy, a także szkolenia kadry pedagogicznej z podwileńskich szkół.

Podstawowym celem działalności w rejonie wileńskim Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Łodzi jest pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom oraz rodzinom socjalnie wspieranym, zorganizowanie dla nich odpoczynku w Polsce i na Litwie.