Więcej

  Muzyka Ludów Europy Chopin 2010

  Czytaj również...

  Z recitalem utworów Chopinowskich wystąpiła kierownik Izby Palm i Użytku Codziennego w Ciechanowiszkach Janina Norkūnienė Fot. archiwum ASRW

  W Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Pruffer w Toruniu w dniach 17-19 września br. odbyła się uroczystość z okazji 200-lecia dnia urodzin słynnego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina pod nazwą „Muzyka Ludów Europy Chopin 2010”.

  Podczas jubileuszowych koncertów wystąpił również zespół z Kowalczuk. Z recitalem utworów Chopinowskich wystąpiła także kierownik Izby Palm i Użytku Codziennego w Ciechanowiszkach Janina Norkūnienė. Przy akomponiamencie nauczycielki Dziecięcej Szkoły Muzycznej im. B. Dvarionasa w Wilnie Wiesławy Sulżyckiej dźwięczły utwory Chopina  intonacyjnie zbliżone do pieśni ludowych: ,,Czary”, ,,Śliczny chłopiec”, ,,Czyjaż wina”, ,,Dumka” i inne. Jeden z nich ,,Pieśń litewska” był napisany na podstawie tekstu litewskiej pieśni ludowej ,,Ankstų rytą saulelė tekėjo”.

  W ciągu trzech dni sala widowiskowa i amfiteatr muzeum gromadziły miłośników muzyki Chopinowskiej. Wystąpili tu także młodzi kompozytorzy, instrumentaliści i wokaliści z Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu, zespół „Kujawy Bachorze” z Osięcin, który w 2005 roku występował w Ciechanowiszkach, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Sanniki”, kapela „Krakusy” z Krakowa. Zespół Domu Tańca w Warszawie zabawiał publiczność zabawą pt. „Europa tańczy mazurka”.

  Zaproszone zespoły z polskich miast miały bezpośrednią więź z Fryderykiem Chopinem, ponieważ wielki kompozytor zwiedził te miasta, tam również tworzył.

  Janina Norkūnienė
  kierownik Izby Palm i Użytku Codziennego w Ciechanowiszkach

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...