Więcej

  Placówki oświatowe rejonu wileńskiego biorą udział w programie „Przyjaciele Zippiego”

  Czytaj również...

  Program „Przyjaciele Zippiego” jest międzynarodowym programem. Obecnie program jest realizowany w 19 krajach. Podstawową misją programu jest niesienie pomocy dzieciom oraz młodzieży Litwy w rozwijaniu umiejętności pokonywania emocjonalnych, socjalnych trudności oraz problemów w zakresie zachowania, Celem programu jest dobre zdrowie emocjonalno-psychiczne dzieci oraz młodzieży.

  Realizatorzy programu „Przyjaciele Zippiego” dbają o to, by pedagodzy, psycholodzy, kierownicy placówek oświatowych korzystali w swej pracy z dziećmi ze stworzonych i realizowanych przez nich programów i projektów w zakresie:

  – podnoszenia kwalifikacji pedagogów,
  – przygotowania psychologów do pracy w ramach ww. programów i projektów,
  – edukacji rodziców oraz
  – szkoleń wolontariuszy.

  Kierownicy oraz pedagodzy placówek oświatowych rejonu wileńskiego doskonale uświadamiają sobie skalę problemu przemocy oraz obecności kpin w szkołach oraz doceniają możliwości płynące z programu „Przyjaciele Zippiego” w rozwiązywaniu takich problemów, toteż biorą aktywny udział w programie.
  W roku szkolnym 2010-2011 w programie „Przyjaciele Zippiego” uczestniczą następujące placówki oświatowe rejonu wileńskiego:

  Przedszkole w Pogirach;
  Przedszkole w Rzeszy;
  Przedszkole-żłobek w Mickunach;
  Szkoła-przedszkole w Skojdziszkach;
  Gimnazjum im. Św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu .

  Ze szczegółową informację dotyczącą programu „Przyjaciele Zippiego” można zapoznać się na stronie internetowej www.vaikolabui.lt.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...