Starostwo Rudomino ma nową siedzibę

Z dniem 28 września br. starostwo rudomińskie czasowo zmieniło miejsce swej siedziby, która w chwili obecnej mieści się przy ul. Statybos 8, LT-13248, w. Rudomino.

Zmiana siedziby była niezbędna z powodu prac budowlanych nowego gmachu pod siedzibę starostwa. Numery telefonów i inne dane kontaktowe starostwa nie uległy zmianie. O zmianach będziemy mieszkańców informowali na bieżąco.