Więcej

  Święto naszych kochanych seniorów

  Czytaj również...

  W tym dniu seniorom składano piękne życzenia, dla nich dźwięczały również wspaniałe melodie Fot. archiwum ASRW

  1 października br. w Ośrodku Usług Społecznych w Czarnym Borze obchodzono Międzynarodowy Dzień Osób w Starszym Wieku.

  Z tej okazji pracownicy ośrodka zorganizowali święto seniorom wspólnoty czarnoborskiej, bowiem nie ma takich domów, w których nie mieszkaliby babcie i dziadkowie, matki i ojcowie, ciocie i wujkowie, sąsiedzi, znajomi w starszym wieku. Składano życzenia dobrego zdrowia, wsparcia oraz miłości bliskich, zrozumienia otaczających, podkreślając, że należy szanować każdy etap w życiu człowieka.

  Na pierwszym planie starosta Czarnego Boru Tadeusz Aszkielaniec Fot. archiwum ASRW

  Święto rozpoczęło się od składania życzeń oraz błogosławieństwa proboszcza dla wszystkich obecnych. Życzenia seniorom złożyli również przedstawicielka grupy niepełnosprawnych ośrodka oraz pensjonariusz filii ośrodka w Czarnym Borze Domu Samopomocy „Pod jednym dachem”. Największą niespodzianką dla seniorów był koncert zespołu pieśni autorskiej „Wybor”, z którym ośrodek współpracuje i opracowuje wspólne projekty. Przy dźwiękach wspaniałych melodii i składanych życzeniach seniorzy mogli się rozluźnić i wspólnie zaśpiewać znane piosenki.

  W tym świątecznym dniu ośrodek odwiedziło wielu gości: proboszcz porudomińskiej parafii Mirosław Balcewicz, radna Samorządu Rejonu Wileńskiego Irena Baranowska, kierownik Wydziału Opieki Socjalnej Samorządu Stefania Stankiewicz, kierownik Wydziału Współpracy Zagranicznej i Informacji Bożena Macinkiewicz, starosta gminy Czarny Bór Tadeusz Aszkielaniec oraz zastępca starosty Romutė Liškauskienė.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...