Więcej

  W Samorządzie odbył się I etap egzaminu z Konstytucji RL

  Czytaj również...

  Zwycięscy pierwszego etapu egzaminu z Konstytucji wraz z przewodniczącym komisji, kierownikiem Wydziału Prawa Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Audriusem Bulnisem Fot. archiwum ASRW

  1 października br. w siedzibie Samorządu Rejonu Wileńskiego odbył się pierwszy etap egzaminu z Konstytucji Republiki Litewskiej. W egzaminie udział wzięło 18 mieszkańców rejonu wileńskiego.

  Egzamin miał na celu wyłonienie obywateli oraz osób z prawniczym wykształceniem/ studiujących prawo, posiadających najgłębszą wiedzę z zakresu Konstytucji. Do egzaminu mogli przystąpić wszyscy chętni mieszkańcy samorządu. Wiedzę oceniano za pomocą testu. Jednemu z uczestników egzaminu rozwiązanie testu zajęło zaledwie 15 minut.

  Komisja oceniająca egzaminu z Konstytucji (przewodniczącym komisji był kierownik Wydziału Prawa Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Audrius Bulnis, członkowie: kierownik Wydziału Współpracy Zagranicznej i Informacji Bożena Macinkiewicz, główny specjalista Wydziału Prawa Barbara Kuziniewicz, główny specjalista Wydziału Gospodarczego Wiktor Szaranda) sprawdzili testy wszystkich uczestników egzaminu i ogłosili zwycięzców pierwszego etapu egzaminu. Zwycięzcami zostali: Natalia Trainis, Katarzyna Narwojsz, Erika Zeleckytė, Viktorija Lunienė, Elena Trusilienė, radna Samorządu Rejonu Wileńskiego Janina Šimkuvienė oraz prawnik, pracownik Wydziału Prawa Albertas Laurinavičius.

  Do egzaminu przystąpiło 18 mieszkańców rejonu wileńskiego Fot. archiwum ASRW

  Drugi etap egzaminu odbędzie się 15 października br. o godz. 12 w dużej sali Samorządu. W drugim etapie wezmą udział zwycięzcy pierwszego etapu.

  Główna komisja oceniająca ze wszystkich samorządów wytypuje 21 zwycięzców egzaminu z Konstytucji. Ceremonia uhonorowania zwycięzców odbędzie się w Pałacu Prezydenckim.

  W przyszłości będziemy informowali o sukcesach mieszkańców rejonu wileńskiego na II etapie egzaminu z Konstytucji.
  Szczegółowej informacji udzieli gł. specjalista Wydziału Prawa Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Barbara Kuziniewicz, tel.: 210 9689, e-mail: b.kuzinevic@vilniaus–r.lt.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...

  Mer samorządu Duchniewicz spotkał się z kierownikami SA „VIA Lietuva”: omówiono kwestie związane z porządkowaniem dróg

  Podczas spotkania mówiono o realizacji podpisanych umów o współpracy oraz o przebiegu prac. Na chwilę obecną podpisano 14 umów na porządkowanie infrastruktury w różnych miejscach rejonu: nawierzchni dróg, porządkowania chodników i przejść dla pieszych, odprowadzania ścieków, urządzenia przystanków autobusowych.  „Przedstawiciele...