Wileńska Filia Uniwersytetu w Białymstoku rozpoczęła IV rok akademicki

Rok akademicki rozpoczęto — jak nakazuje tradycja — trzykrotnym uderzeniem berłem w stół Fot. Daniel Stankiewicz

160 nowych studentów uzupełniło szeregi braci studenckiej wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w sobotę, 9 października, rozpoczął kolejny, już czwarty rok istnienia. Tegoroczna uroczysta inauguracja roku akademickiego, która się odbyła w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, miała szczególny wydźwięk. Podczas inauguracji roku akademickiego wręczone zostały dyplomy licencjackie absolwentom pierwszej promocji Wydziału.

110 studentów na kierunku ekonomii i 50 na kierunku informatyki rozpocznie w tym roku studia w wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku. Ogółem naukę na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie pobiera 465 studentów.

— Wydział ten jest szczególny pod kilkoma względami. Jest pierwszym i na razie jedynym wydziałem zagranicznym uczelni wyższej w Polsce. W tym roku liczba studentów filii się ustabilizowała. Wydział tymczasem czekają wielkie zmiany w związku z reformą szkolnictwa wyższego w Polsce — mówiła podczas uroczystości inauguracyjnych dr hab. Elżbieta Awramiuk, prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich Uniwersytetu w Białymstoku.

Uroczystość zaszczyciło grono dostojnych gości — m. in. ambasador RP na Litwie Janusz Skolimowski, konsul RP w Wilnie Stanisław Kargul, Michał Mackiewicz, poseł na Sejm, prezes ZPL, Józef Kwiatkowski, radny m. Wilna, prezes „Macierzy Szkolnej”, przedstawiciele organizacji społecznych.

Rok akademicki zarówno wykładowcy jak i studenci uczelni powitali w tym roku w lepszych nastrojach. Władzom uczelni udało się wynegocjować z władzami Litwy dla swoich studentów niektóre przywileje, które z oczywistych przyczyn im powinny przysługiwać, bo pobierają naukę na terenie naszego państwa.

— Nasze dyplomy zostały w pełni nostryfikowane. Od miesiąca nasi studenci na równi ze studentami uczelni litewskich mogą się ubiegać o pożyczki na warunkach ulgowych. To samo dotyczy stypendiów socjalnych. Niebawem Filia będzie mogła również uczestniczyć w projektach unijnych z puli państwa litewskiego — powiedział prof. dr hab. Jarosław Wołkonowski, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filii w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku.
Jak powiedział „Kurierowi” dziekan, studentom Filii przysługuje również odpis podatkowy, ulgi na transport, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.
— Smutne, że musieliśmy o to walczyć, bo to są oczywiste prawa, ale cieszymy się, że się nam udało — rozważał w rozmowie z nami dziekan.

Wydane wcześniej zaświadczenia z Biura ds. Jakości Studiów pozwalają absolwentom Filii na podjęcie pracy zawodowej na Litwie. Uznawalność akademicka pozwoli natomiast podjąć studia magisterskie na uczelniach litewskich.

— Już niebawem pięciu studentów Filii, którzy złożyli wnioski, podpisze umowy w sprawie pożyczek ulgowych — kredytów na studia. Spełniający odpowiednie kryteria studenci mogą się ubiegać również o stypendia socjalne, których wysokość wynosi 390 Lt. Takich wniosków zgłosiło 18 studentów Filii. W przyszłości nasz fundusz zamierza refundować koszta studiów dla najlepszych studentów — poinformowała Ilona Jacob, kierownik Działu Stypendiów i Pomocy Finansowej Państwowego Funduszu Studiów i Nauki.

Mimo wszystko jednak kilka kwestii krzywdzących zarówno placówkę jak i jej studentów pozostaje wciąż nierozwiązanych. Filia wciąż nie należy do Litewskiego Stowarzyszenia Uczelni Wyższych, które organizuje ogólnokrajową rekrutację na studia i do którego, a propos, należą również uczelnie prywatne. Nadal studentom, nawet tym z najlepszymi ocenami, nie przysługuje koszyczek studenta.

— To podwójna dyskryminacja — dyskryminowani są zarówno studenci naszej uczelni jak i sama uczelnia. Przecież tak samo jak i inne uczelnie płacimy podatki — oburza się Wołkonowski.

— W tym roku wydział uczelni białostockiej w Wilnie ukończyły 64 osoby. 24 z nich w sobotę wręczono dyplomy. Pozostałe osoby jeszcze w bieżącym miesiącu czeka obrona prac. Podczas inauguracji uroczyście immatrykulowano 12 studentów, którzy dostali się na studia z najwyższymi ocenami. Po złożeniu przez studentów przysięgi, prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski z Uniwersytetu w Białymstoku przeprowadził wykład inauguracyjny o polszczyźnie początku XXI w. Studenci Filii natomiast wystąpili ze skeczem i zaprezentowali migawki z życia uczelni. Dziś w Filii funkcjonują dwa koła naukowe, działają dwie drużyny sportowe — koszykarska i siatkarska, zespół taneczny. W maju odbyły się Juwenalia. Te tradycyjne obchody dni żakowskich zorganizowane zostały w Wilnie po raz pierwszy przez młodzież z wileńskiej Filii Uniwersytetu Białostockiego.