Polska | Zapytanie posła Górskiego w sprawie kary finansowej za napis „Sklep spożywczy|

Warszawa, dnia 12.10.2010 r.

Poseł na Sejm RP

Artur Górski

Klub Parlamentarny

Prawo

i Sprawiedliwość

Pan

Radosław Sikorski

Minister Spraw Zagranicznych

ZAPYTANIE

w sprawie kary finansowej Litwy dla Polki za napis „sklep spożywczy”

Na podstawie art. 195 Regulaminu Sejmu przedkładam Panu Ministrowi zapytanie w sprawie kary finansowej Litwy dla Polki za napis „Sklep spożywczy”.

W ostatnich dniach zapadła decyzja o wymierzeniu kary właścicielce sklepu w Awiżeniach w okręgu Wileńskim – Helenie Tomaszewskiej, która na swoim sklepie zamieściła polski napis „sklep spożywczy” pod większym napisem w języku litewskim „parduotuvė”, i nie zgodziła się go usunąć.

Litewska Inspekcja Języka Państwowego zdecydowała o ukaraniu właścicielki sklepu karą pieniężną w wysokości 450 litów. Jeśli napis w języku polskim nie zostanie usunięty, kara będzie ponawiana i za każdym razem coraz wyższa. Maksymalnie grzywna za tego typu „wykroczenie” może sięgać ponad 1000 litów (ok. 300 €). Kara ponawiana może doprowadzić do bankructwa Polki i zamknięcia sklepu.

Na zapłacenie grzywny Helena Tomaszewska ma 40 dni. Ja podają polskojęzyczne media z Litwy – jest bojowo nastawiona i nie zamierza płacić kary ani usuwać napisu. Jak twierdzi, czuje poparcie swoich klientów – zarówno Polaków, jak Litwinów. I jedni, i drudzy dodają jej otuchy i nawołują do walki z nietolerancją i biurokracją. Tomaszewska traktuje to jako walkę z polskością.

W najbliższym czasie Helena Tomaszewska ma zamiar zaskarżyć werdykt Inspekcji Języka Państwowego w sądzie.

Podobnie zostali już ukarani dyrektorzy administracji rejonu wileńskiego i solecznickiego za odmowę usunięcia tabliczek z polskimi nazwami ulic oraz podwileńscy przewoźnicy za dwujęzyczne tabliczki z nazwami tras.

W związku z powyższym mam następujące pytania do Pana Ministra:

– Czy polski ambasador w Wilnie podjął interwencję na rzecz Pani Heleny Tomaszewskiej, szykanowanej za napis w języku polskim na swoim sklepie?

– Czy i jak polskie MSZ zamierza wspierać osoby, na które coraz częściej są nakładane na Litwie uciążliwe kary finansowe za używanie języka polskiego?

– Czy Polska może zwiększyć wsparcie finansowe dla polskich organizacji działających na Wileńszczyźnie, w tym dla Związku Polaków na Litwie, aby organizacje te mogły zatrudniać prawników służących pomocą Polakom prześladowanym przez władze litewskie, którzy chcą dochodzić swoich praw przed sądami litewskimi i międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości?

Artur Górski

Poseł na Sejm RP