Lista pracowników Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, którzy są odpowiedzialni za rejestrację na przyjęcie do kierowników wydziałów oraz specjalistów


Girl in a jacket
Osoba odpowiedzialna za rejestrację na przyjęcie do kierowników wydziałów oraz specjalistów

Wydział

Kontakt

Sekretarz-referent

Iwona Marcinkiewicz

Wydział Ogólny

tel.: (8 5) 272 2731 i.marcinkevic@vilniaus-r.lt

Gł. specjalista, prawnik

Sławomir Moroz

Wydział Prawa

tel.: (8 5) 275 5067

s.moroz@vilniaus-r.lt

Gł. specjalista

Krystyna Siniawska

(transport, wydawanie licencji oraz zezwoleń)

Gł. specjalista

Halina Pietrucin

(mieszkania socjalne, zarządzanie mieniem)

Gł. specjalista

Halina Zienkiewicz

(dzierżawa ziemi, podatki od nieruchomości)

Wydział Ekonomiki i Mienia

tel.: (8 5) 275 5064

k.siniavskaja@vilniausr.lt

tel.: (8 5) 275 0125

h.petrucin@vilniaus-r.lt

tel.: (8 5) 275 5077

h.zenkevic@vilniaus-r.lt

Gł. specjalista

Rima Miseliūnienė

Wydział Opieki Socjalnej

tel.: (8 5) 275 2638

vrsoc@mail.lt

Sekretarz-referent

Regina Stupak

Wydział Oświaty

tel.: (8 5) 275 2821 regina.stupak@gmail.com

Gł. specjalista

Grażyna Gołubowska

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

tel.: (8 5) 275 5081

g.golubovska@vilniaus-r.lt

Gł. specjalista

Ola Łukaszewicz

(energia cieplna, administrowanie obiektów użytku ogólnego domów wielomieszkaniowych, energia elektryczna)

Gł. specjalista

Anżela Stankiewicz

(wodociągi, gospodarka odpadami oraz wszystkie inne kwestie)

Wydział Gospodarki Terenowej

tel.: (8 5) 275 5073

stankevic.a@vilniaus-r.lt

tel.: (8 5) 273 0285

o.lukasevic@vilniaus-r.lt

Gł. specjalista

Andrej Šeško

Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego

tel.: (8 5) 275 0035

a.sesko@vilniaus-r.lt

Gł. specjalista

Halina Dolženko

Wydział Budownictwa

tel.: (8 5) 279 6048

Gł. specjalista

Danguolė Tamašauskaitė

(melioracja),

Gł. specjalista

Regina Dzilbo

(sprzęt rolny, hodowla bydła)

Gł. specjalista

Małgorzata Juszkiewicz

Wydział Rolnictwa

tel.: (8 5) 272 6319

d.tamasauskaite@vilniaus-r.lt

tel.: (8 5) 272 6065

r.dzilbo@vilniaus-r.lt

tel.: (8 5) 272 5299

zus@vilniaus-r.lt

Gł. specjalista

Elina Dowgierd

Wydział Inwestycji

tel.: (8 5) 275 2463

e.dovgerd@vilniaus-r.lt

St. specjalista

Lucja Zacharko

Urząd Stanu Cywilnego

tel.: (8 5) 275 8939

l.zacharko@vilniaus-r.lt

Gł. specjalista

Krystyna Malinowska

Wydział Ochrony Praw Dzieci

tel.: (8 5) 275 0556

k.malinovska@vilniaus-r.lt

Gł. specjalista

Dżaneta Pietkiewicz

Wydział Zamówień Publicznych

tel.: (8 5) 275 4206

d.petkevic@vilniaus-r.lt

St. specjalista

Regina Kazakauskienė

(transport pasażerski)

Kierownik wydziału

Tadeusz Bujko

Wydział Porządku Publicznego

tel.: (8 5) 277 8297

tel.: (8 5) 275 3147

t.buiko@vilniaus-r.ltRejestracja interesantów na przyjęcie do kierowników wydziałów oraz specjalistów odbywa się w ciągu całego dnia pracy samorządu (od poniedziałku do czwartku od godz. 8.00 do godz. 12.00 i od godz. 12.45 do godz. 17.00 oraz w piątki od godz. 8.00 do godz. 12.00 i od godz. 12.45 do godz. 15.45).