Więcej

  Lista pracowników Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, którzy są odpowiedzialni za rejestrację na przyjęcie do kierowników wydziałów oraz specjalistów

  Czytaj również...


  Osoba odpowiedzialna za rejestrację na przyjęcie do kierowników wydziałów oraz specjalistów

  Wydział

  Kontakt

  Sekretarz-referent

  Iwona Marcinkiewicz

  Wydział Ogólny

  tel.: (8 5) 272 2731 i.marcinkevic@vilniaus-r.lt

  Gł. specjalista, prawnik

  Sławomir Moroz

  Wydział Prawa

  tel.: (8 5) 275 5067

  s.moroz@vilniaus-r.lt

  Gł. specjalista

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Krystyna Siniawska

  (transport, wydawanie licencji oraz zezwoleń)

  Gł. specjalista

  Halina Pietrucin

  (mieszkania socjalne, zarządzanie mieniem)

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Gł. specjalista

  Halina Zienkiewicz

  (dzierżawa ziemi, podatki od nieruchomości)

  Wydział Ekonomiki i Mienia

  tel.: (8 5) 275 5064

  k.siniavskaja@vilniausr.lt

  tel.: (8 5) 275 0125

  h.petrucin@vilniaus-r.lt

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  tel.: (8 5) 275 5077

  h.zenkevic@vilniaus-r.lt

  Gł. specjalista

  Rima Miseliūnienė

  Wydział Opieki Socjalnej

  tel.: (8 5) 275 2638

  vrsoc@mail.lt

  Sekretarz-referent

  Regina Stupak

  Wydział Oświaty

  tel.: (8 5) 275 2821 regina.stupak@gmail.com

  Gł. specjalista

  Grażyna Gołubowska

  Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

  tel.: (8 5) 275 5081

  g.golubovska@vilniaus-r.lt

  Gł. specjalista

  Ola Łukaszewicz

  (energia cieplna, administrowanie obiektów użytku ogólnego domów wielomieszkaniowych, energia elektryczna)

  Gł. specjalista

  Anżela Stankiewicz

  (wodociągi, gospodarka odpadami oraz wszystkie inne kwestie)

  Wydział Gospodarki Terenowej

  tel.: (8 5) 275 5073

  stankevic.a@vilniaus-r.lt

  tel.: (8 5) 273 0285

  o.lukasevic@vilniaus-r.lt

  Gł. specjalista

  Andrej Šeško

  Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego

  tel.: (8 5) 275 0035

  a.sesko@vilniaus-r.lt

  Gł. specjalista

  Halina Dolženko

  Wydział Budownictwa

  tel.: (8 5) 279 6048

  Gł. specjalista

  Danguolė Tamašauskaitė

  (melioracja),

  Gł. specjalista

  Regina Dzilbo

  (sprzęt rolny, hodowla bydła)

  Gł. specjalista

  Małgorzata Juszkiewicz

  Wydział Rolnictwa

  tel.: (8 5) 272 6319

  d.tamasauskaite@vilniaus-r.lt

  tel.: (8 5) 272 6065

  r.dzilbo@vilniaus-r.lt

  tel.: (8 5) 272 5299

  zus@vilniaus-r.lt

  Gł. specjalista

  Elina Dowgierd

  Wydział Inwestycji

  tel.: (8 5) 275 2463

  e.dovgerd@vilniaus-r.lt

  St. specjalista

  Lucja Zacharko

  Urząd Stanu Cywilnego

  tel.: (8 5) 275 8939

  l.zacharko@vilniaus-r.lt

  Gł. specjalista

  Krystyna Malinowska

  Wydział Ochrony Praw Dzieci

  tel.: (8 5) 275 0556

  k.malinovska@vilniaus-r.lt

  Gł. specjalista

  Dżaneta Pietkiewicz

  Wydział Zamówień Publicznych

  tel.: (8 5) 275 4206

  d.petkevic@vilniaus-r.lt

  St. specjalista

  Regina Kazakauskienė

  (transport pasażerski)

  Kierownik wydziału

  Tadeusz Bujko

  Wydział Porządku Publicznego

  tel.: (8 5) 277 8297

  tel.: (8 5) 275 3147

  t.buiko@vilniaus-r.lt

  

  Rejestracja interesantów na przyjęcie do kierowników wydziałów oraz specjalistów odbywa się w ciągu całego dnia pracy samorządu (od poniedziałku do czwartku od godz. 8.00 do godz. 12.00 i od godz. 12.45 do godz. 17.00 oraz w piątki od godz. 8.00 do godz. 12.00 i od godz. 12.45 do godz. 15.45).

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...