Lista pracowników Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, którzy są odpowiedzialni za rejestrację na przyjęcie do kierowników wydziałów oraz specjalistów


Osoba odpowiedzialna za rejestrację na przyjęcie do kierowników wydziałów oraz specjalistów

Wydział

Kontakt

Sekretarz-referent

Iwona Marcinkiewicz

Wydział Ogólny

tel.: (8 5) 272 2731 i.marcinkevic@vilniaus-r.lt

Gł. specjalista, prawnik

Sławomir Moroz

Wydział Prawa

tel.: (8 5) 275 5067

s.moroz@vilniaus-r.lt

Gł. specjalista

Krystyna Siniawska

(transport, wydawanie licencji oraz zezwoleń)

Gł. specjalista

Halina Pietrucin

(mieszkania socjalne, zarządzanie mieniem)

Gł. specjalista

Halina Zienkiewicz

(dzierżawa ziemi, podatki od nieruchomości)

Wydział Ekonomiki i Mienia

tel.: (8 5) 275 5064

k.siniavskaja@vilniausr.lt

tel.: (8 5) 275 0125

h.petrucin@vilniaus-r.lt

tel.: (8 5) 275 5077

h.zenkevic@vilniaus-r.lt

Gł. specjalista

Rima Miseliūnienė

Wydział Opieki Socjalnej

tel.: (8 5) 275 2638

vrsoc@mail.lt

Sekretarz-referent

Regina Stupak

Wydział Oświaty

tel.: (8 5) 275 2821 regina.stupak@gmail.com

Gł. specjalista

Grażyna Gołubowska

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

tel.: (8 5) 275 5081

g.golubovska@vilniaus-r.lt

Gł. specjalista

Ola Łukaszewicz

(energia cieplna, administrowanie obiektów użytku ogólnego domów wielomieszkaniowych, energia elektryczna)

Gł. specjalista

Anżela Stankiewicz

(wodociągi, gospodarka odpadami oraz wszystkie inne kwestie)

Wydział Gospodarki Terenowej

tel.: (8 5) 275 5073

stankevic.a@vilniaus-r.lt

tel.: (8 5) 273 0285

o.lukasevic@vilniaus-r.lt

Gł. specjalista

Andrej Šeško

Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego

tel.: (8 5) 275 0035

a.sesko@vilniaus-r.lt

Gł. specjalista

Halina Dolženko

Wydział Budownictwa

tel.: (8 5) 279 6048

Gł. specjalista

Danguolė Tamašauskaitė

(melioracja),

Gł. specjalista

Regina Dzilbo

(sprzęt rolny, hodowla bydła)

Gł. specjalista

Małgorzata Juszkiewicz

Wydział Rolnictwa

tel.: (8 5) 272 6319

d.tamasauskaite@vilniaus-r.lt

tel.: (8 5) 272 6065

r.dzilbo@vilniaus-r.lt

tel.: (8 5) 272 5299

zus@vilniaus-r.lt

Gł. specjalista

Elina Dowgierd

Wydział Inwestycji

tel.: (8 5) 275 2463

e.dovgerd@vilniaus-r.lt

St. specjalista

Lucja Zacharko

Urząd Stanu Cywilnego

tel.: (8 5) 275 8939

l.zacharko@vilniaus-r.lt

Gł. specjalista

Krystyna Malinowska

Wydział Ochrony Praw Dzieci

tel.: (8 5) 275 0556

k.malinovska@vilniaus-r.lt

Gł. specjalista

Dżaneta Pietkiewicz

Wydział Zamówień Publicznych

tel.: (8 5) 275 4206

d.petkevic@vilniaus-r.lt

St. specjalista

Regina Kazakauskienė

(transport pasażerski)

Kierownik wydziału

Tadeusz Bujko

Wydział Porządku Publicznego

tel.: (8 5) 277 8297

tel.: (8 5) 275 3147

t.buiko@vilniaus-r.ltRejestracja interesantów na przyjęcie do kierowników wydziałów oraz specjalistów odbywa się w ciągu całego dnia pracy samorządu (od poniedziałku do czwartku od godz. 8.00 do godz. 12.00 i od godz. 12.45 do godz. 17.00 oraz w piątki od godz. 8.00 do godz. 12.00 i od godz. 12.45 do godz. 15.45).