Więcej

  Ku uwadze mieszkańców rejonu wileńskiego

  Czytaj również...

  30 sierpnia br. został zatwierdzony nowy tryb rozpatrywania wniosków oraz obsługi klientów przez Administrację Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz jednostki jej podległe.

  Składać podania (wnioski) lub skargi osoby mogą w ciągu całego dnia pracy samorządu (od poniedziałku do czwartku od godz. 8.00 do godz. 17.00 oraz w piątki od godz. 8.00 do godz. 15.45). W każdy wtorek i czwartek pracownicy wydziałów administracji samorządu przyjmują interesantów oraz ich wnioski do godz. 18.00.

  W sprawie przyjęcia interesanci mogą się zarejestrować telefonicznie, mailowo lub po przybyciu do samorządu lub starostwa.

  Harmonogram dni przyjęć interesantów wywieszony jest w widocznym miejscu, gdzie wskazane są godziny przyjęć, kwestie rozpatrywane podczas przyjęcia, czas trwania przyjęć, imię i nazwisko interesanta oraz dane kontaktowe specjalisty rozpatrującego odpowiednią kwestię.

  W przypadku powstania nieprzewidzianych okoliczności i zmiany ustalonego czasu obsługi odpowiedzialny za rejestrację i przyjęcie interesantów pracownik lub urzędnik państwowy informuje o tym interesanta i wspólnie z nim uzgadnia czas przyjęcia.

  Niezarejestrowani interesanci obsługiwani są według kolejności. Za informowanie i czas obsługi takich osób odpowiedzialni są urzędnicy państwowi lub pracownicy odpowiedzialni za rejestrację i przyjęcie interesantów.

  Przybyły na przyjęcie interesant otrzyma kartę rejestracyjną, w której wskazane będą dane dotyczące:
  1.) czasu i miejsca przyjęcia;
  2.) imię, nazwisko, stanowisko pracownika;
  3.) telefon oraz adres poczty elektronicznej urzędnika państwowego lub pracownika odpowiedzialnych za rejestrację i przyjęcie interesantów.

  Powyższa informacja przekazywana jest również osobom zarejestrowanym pocztą elektroniczną. Osobom zarejestrowanym na przyjęcie telefonicznie informacje te przekazane będą w trakcie rejestracji telefonicznej.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...