Ku uwadze mieszkańców rejonu wileńskiego

30 sierpnia br. został zatwierdzony nowy tryb rozpatrywania wniosków oraz obsługi klientów przez Administrację Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz jednostki jej podległe.

Składać podania (wnioski) lub skargi osoby mogą w ciągu całego dnia pracy samorządu (od poniedziałku do czwartku od godz. 8.00 do godz. 17.00 oraz w piątki od godz. 8.00 do godz. 15.45). W każdy wtorek i czwartek pracownicy wydziałów administracji samorządu przyjmują interesantów oraz ich wnioski do godz. 18.00.

W sprawie przyjęcia interesanci mogą się zarejestrować telefonicznie, mailowo lub po przybyciu do samorządu lub starostwa.

Harmonogram dni przyjęć interesantów wywieszony jest w widocznym miejscu, gdzie wskazane są godziny przyjęć, kwestie rozpatrywane podczas przyjęcia, czas trwania przyjęć, imię i nazwisko interesanta oraz dane kontaktowe specjalisty rozpatrującego odpowiednią kwestię.

W przypadku powstania nieprzewidzianych okoliczności i zmiany ustalonego czasu obsługi odpowiedzialny za rejestrację i przyjęcie interesantów pracownik lub urzędnik państwowy informuje o tym interesanta i wspólnie z nim uzgadnia czas przyjęcia.

Niezarejestrowani interesanci obsługiwani są według kolejności. Za informowanie i czas obsługi takich osób odpowiedzialni są urzędnicy państwowi lub pracownicy odpowiedzialni za rejestrację i przyjęcie interesantów.

Przybyły na przyjęcie interesant otrzyma kartę rejestracyjną, w której wskazane będą dane dotyczące:
1.) czasu i miejsca przyjęcia;
2.) imię, nazwisko, stanowisko pracownika;
3.) telefon oraz adres poczty elektronicznej urzędnika państwowego lub pracownika odpowiedzialnych za rejestrację i przyjęcie interesantów.

Powyższa informacja przekazywana jest również osobom zarejestrowanym pocztą elektroniczną. Osobom zarejestrowanym na przyjęcie telefonicznie informacje te przekazane będą w trakcie rejestracji telefonicznej.